top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

VYHLÁŠENÍ NEUTRALITY ČESKOSLOVENSKA

Aktualizováno: 18. 3.


zdroj obrázku: Pinterest

11. 3. 2024


K videu: Leyenová sa vyhráža strednej Európe. Uhrík jej oponuje. Aj naši občania platia daně na vaše zadky:Mno... tak Uršula se považuje za inteligentní, zatímco jí reálně JAKSI uniká, že inteligentní je LÁSKA k bližnímu svému, a že v tomto smyslu platí, že s poctivostí nejdál dojdeš... ne jinak. Nic ve zlém, ale její projevy nepůsobí dojmem, že je ztělesněním Milující Laskavosti.


Milan Uhrík (RESPEKT) Čestně a Pravdivě poukazuje na to, že EU, nejenom, že chce s penězi, které vydřela z občanů Československa, nakládat jakoby byly jejich..., ale také sebe staví do pozice, že na to má oprávnění, což je ve své podstatě PODVODNÉ JEDNÁNÍ. Proč? Protože když vznikal projekt EU, nikdo do něj nebyl lákán způsobem: „Pojď s námi uzavřít pakt, ve kterém ty budeš postaven do ponížené pozice a my do nadřazené“ – do toho by samozřejmě nikdo nešel. Projekt EU byl inzerován jako „výhodný pro všechny zúčastněné“, a s tím do něj také partneři vstupovali. NAJEDNOU ale už o partnerství reálně nejde, NAJEDNOU jde o: „To musíš a to nesmíš, a my pod hrozbami, skrze zastrašování a skrze vydírání, rozhodujeme.“ Kam se tedy poděl ten duch partnerství a spolupráce? A byl projekt EU vůbec s tímto záměrem navržen? Odpověď zní, že za JAKÝMKOLIV projektem stojí bytosti, které se nacházejí na aktuální úrovni svých charakterových vlastností, které jsou odvozeny od schopnosti Milovat své bližní tak, jako sebe sama.


A právě proto, že tehdejší monarchie jednala obdobně jako dnešní EU, pan Masaryk, pan Beneš a pan Štefánik z jejich spárů Československo VYRVALI. Ne proto, že by byli bezdůvodnými rebely, ale protože takzvaná monarchie si hrála na šlechtu, inteligenci a aristokracii, přičemž se nezmohla na nic jiného, než že své takzvané poddané jen sdírala a vydírala... aniž by si jejich práce reálně vážila... a na to, aby ničila životy bytostí, které se takovému nečestnému, neslušnému a nelaskavému jednání PRINCIPIÁLNĚ podřídit odmítly, protože věděly, že POKUD samy s bytostmi ostatními jako HULVÁTI nezacházejí, mají BOŽÍ PRÁVO se sebe i svých bližních ZASTAT, a sebe i své bližní z NEPROSPĚŠNÝCH svazků VYVÁZAT, což také udělaly.


Jak dnešní Česko, tak i Slovensko mají učinit to samé a Československo má být opět obnoveno. Kdo říká, že je to „nemožné“, ve své podstatě vlastně říká, že ani nefunkční manželství rozvést nelze, což není PRAVDA. A někdo, kdo se neřídí PRAVDOU, do toho mluvit nemá, protože je to právě on, kdo si sám sebe vážit nedokáže, a protože nedokáže, klaní se císaři, který v uvedeném smyslu nemá šaty... A kdo si sám sebe vážit nedokáže, by přece NEMĚL udávat směr, protože čím slabší bytost ve smyslu uvědomění si vlastní Sebeúcty a Důstojnosti je, tím NEVÝHODNĚJŠÍ dohody pro ten či onen národ s vnějšími entitami uzavírá... Tedy občané JAKÉHOKOLIV národa by si měli do svého čela přece ve svém vlastním zájmu volit takové správce, kteří atributy vlastní Sebeúcty a Důstojnosti disponují – ne jiné.


EU je projekt neexistujícího státu, který nepřináší nic a chce diktovat podmínky bytostem, ze kterých je živen, což je ve své podstatě Svatokrádež, a ti, kteří za tímto parazitickým projektem stojí, sebe OMYLEM považují za „inteligentnější“, než jsou všechny bytosti ostatní... přičemž parazit je REÁLNĚ PŘÍMO ZÁVISLÝ na tom, kdo ho živí a je na něm ZÁVISLÝ, právě proto, že se bez něj sám neobejde... a tedy parazit by neměl lhát sám sobě o tom, že je „inteligentnější“. Z uvedeného je zřejmé, že vypočítavost bez lásky k bližnímu svému ještě není moudrost... ale jen hloupá Nadřazenost, která nevidí dál než na vlastní CHTÍČ pro udržení si statusu luxusu na úkor svých bližních... tedy něčeho, čeho si Čestný, Slušný, Upřímný a Skromný Člověk vážit nemůže, ne proto, že by sám Záviděl a proto chtěl ostatní Okrádat a když se nenechají, je POMSTYCHTIVĚ Nenáviděl, ale proto, že se sám takového Nízkého jednání VĚDOMĚ ZŘÍKÁ, protože sám takto Nejedná, takové jednání  Neuznává.


Entity za projektem EU by si měly uvědomit, že jejich jednání jich NENÍ Důstojné. A pokud NEMAJÍ možnost vést život, ve kterém by si mohly samy sebe reálně pro REÁLNOU službu svým bližním vážit, a ve kterém by tak poznaly vlastní Sebeúctu, nežijí život, ale smrt. A bytosti, které se nacházejí ve stavu smrti za svého života, mají ve znaku lebku, proto aby bytosti ostatní zastrašovaly – právě tím, v čem samy žijí a v tomto nastavení HLUBOKÉHO UTRPENÍ sebe OMYLEM za elitu považují.


Aby se MOHLY z tohoto svého šíleného nastavení PROBUDIT, mají si přestat lhát o tom, že spolupráci s bytostmi ostatními nemají za potřebí a že si vystačí s tím, že jim to co chtějí, prostě nařídí. Je to ABSURDNÍ a SCHIZOFRENNÍ, do Nebe volající NESMYSL.