top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Konec Karmy – Život Věčný

Aktualizováno: 21. 1.

Přátelé, okamžik, ve kterém opustíte toto aktuální tělo, máte sklon nazývat „smrt“… a protože to co máte sklon nazývat „smrt“ považujete za „svůj konec“, přirozeně se vám to „nelíbí“ a vy tak máte sklon být „smutní“.


A stejně tak právě pro toto zaujetí svou vlastní představou „konce“ máte sklon „žárlit“ na ty, kteří podléhají stejným představám a ještě tak (jako vy podle vašeho kolektivního náboženského vyznání „začátků a konců“) „neskončili“.


Z tohoto svého stavu „nelibosti“, jehož původci jste vy sami, se zcela automaticky pokoušíte uniknout do představy, která by se vám „líbila“… a na základě tohoto svého subjektivního rozpoložení si přejete tvořit představu nového „začátku“, tj. znovu-zrození, neboli opětovné inkarnace.


Na základě situace tohoto svého subjektivního rozpoložení si následně přejete vyhledat takové bytosti, skrze které se můžete opakovaně inkarnovat… bytosti, které budete v okamžiku svého opětovného znovu-zrození, ve svém úniku od představ „nelibosti“ k představám „libým“ nazývat „moji rodiče“.


To, co vám při zaujetí touto HROU, ve které opětovné představy „začátků“ střídají opětovné představy „konců“ uniká, je, že každá světská aktivita tyto představy „začátků“ a „konců“ zahrnuje, a že pokud tedy opakovaně zavdáte další příčinu svého dalšího znovu-zrození… automaticky s touto příčinou zavdáte také všechny ostatní následky, které s každou takovou příčinou přirozeně souvisí…


To znamená, že každé jediné znovu-zrození v sobě současně obsahuje a automaticky zahrnuje opakování znovu-nemocí, znovu-stárnutí, znovu-smrtí… a stejně tak opětovné spojování se s tím, co je vám aktuálně „milé a příjemné“ a následné roz-pojování se s tím… a stejně tak přirozeně opětovné spojování se s tím, co je vám aktuálně „ne-milé a ne-příjemné“ a následné roz-pojování se s tím...


To tedy kromě ostatního rovněž tak znamená, že pokud v okamžiku ztráty tohoto svého dočasného těla zavdáte příčinu k opětovnému vytvoření těla nového, automaticky tak zavdáte příčinu, která s sebou nese následky zakoušení Duality, která v sobě zahrnuje představy „dobra“ a „zla“, tedy toho, co skrze své opětovně vytvořené tělo zažíváte a zakoušíte jako představy „příjemného“ a „nepříjemného“, s čímž přirozeně souvisí také skutečnost, že to co se může aktuálně jevit jako „příjemné“ se může za okamžik jevit jako „nepříjemné“, a to co se může aktuálně jevit jako „nepříjemné“ se může za okamžik jevit jako „příjemné“. Každá situace opětovného znovu-zrození tedy zahrnuje situaci Duality, jejíž přirozeností je ve skutečnosti reálná situace schizofrenie…

To znamená, že na každou jedinou příčinu představy jakékoliv světské aktivity jsou současně navázány atributy představ o jejím „začátku“ a „konci“... To jinými slovy znamená, že pokud tvoříte „začátek“, tvoříte současně také „konec tohoto začátku“...To znamená, že s každou vámi stvořenou představou „počátku já“ a na ní navázanými představami „mé“ tvoříte současně také představy jejich „konce“… To ve skutečnosti znamená, že s čímkoliv, o čem se domníváte, že se tomu věnujete, jste „skončili“ ještě dříve, než jste s tím „začali“… a to znamená, že se těm představám aktivit ve skutečnosti ani nevěnujete… vy pouze o tom, že se něčemu věnujete, Sníte… a zatímco jste touto HROU zaujati a do ní ponořeni… vám uniká, JAK skutečná povaha této HRY, TAK i fakt a skutečnost, že tu HRU hrajete… A pokud vám to uniká, nemáte šanci ukončit Spánek… a pokud nemáte šanci ukončit Spánek, nemáte ani šanci přestat Snít… a uvědomit si, že zatímco se jakákoliv ze VŠECH bytostí domnívá, že se něčím zabývá, pro toto její zaujetí jí uniká, že se již nyní nachází na Věčnosti…


V souvislosti s již uvedenými fakty nyní tedy informace o tom, proč je pro vás všechno toto výše uvedené bez jediné výjimky ZÁSADNÍ… Pokud vám již uzrála Dobrá Karma a tedy jste shora uvedené sdělení Obdrželi v tom smyslu, že jste mu Porozuměli… znamená to, že jste Obdrželi Vědění a Poznání Buddhy. To znamená, že v okamžiku, kdy toto své aktuální tělo opustíte, už nemusíte podléhat sklonu nazývat situaci opuštění svého dočasného těla „smrtí“, díky čemuž už nemusíte podléhat představám „smutku“, představám „zklamání“, představám „křivdy“, představám „žárlivosti“… a namísto zaujetí těmito představami tak Získáváte Svobodu ve smyslu Možnosti a Příležitosti Zaregistrovat, že se nacházíte ve Výchozím Bodě, který je prostý jak představ „počátků“, tak představ „konců“, tj. Prvotní Stav Buddha. Ze situace tohoto NEZAUJATÉHO VIDĚNÍ BUDDHY máte nyní MOŽNOST a PŘÍLEŽITOST k sobě namísto předchozích sklonů hovořit zcela jiným způsobem, než tomu bylo doposud, a to ve smyslu: „Další inkarnaci podstupovat MOHU, ale také již NEMUSÍM…“…