top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Konec světa aneb Vláda Světla

Aktualizováno: 3. 3. 2023

KONEC SVĚTA aneb VLÁDA SVĚTLA

– prosím sdílej – prosím ulož na nezávislý zdroj - prosím přelož do světových jazyků – prosím opět sdílej


Dne 27.3.2019 jsem avizoval konec světa. Zasvěcené bytosti vědí, že to znamená posledních 500 let tohoto věku. To, co píši, píši proto, aby ti, kteří se dosud neorientují, dostali příležitost se zorientovat a dát si do pořádku to, co si do pořádku dát potřebují.Za každým fyzickým projevem se nachází subjektivita, která měla vůli stvořit svou vlastní formu, aby prostřednictvím zakoušení zkušenosti svého hmotného těla realizovala svůj vlastní záměr nabírání svých vlastních zkušeností v dimenzi „časoprostoru“. Každá bytost, která si přeje takové zkušenosti získat, musí splňovat určité podmínky - to platí jak pro flóru, tak pro faunu, tak pro Matku Zem, atd. Základní podmínkou je tedy touha po tom se učit, která je hnací silou stvoření vlastní formy, která je následně přirozeně podmíněna touhou o udržování vlastního fyzického těla při životě. Jinými slovy, také Hvězda jménem Matka Země musí mít zrovna tak jako například člověk vůli k udržování svého fyzického těla při životě. Tato vůle u Velké Matky dne 25. 6. 2020 ve 23:00hod (GMT+2) definitivně vyhasla.


Velká Matka porozuměla, že tato vůle je podmínka, kterou na sebe klade Ona sama. Porozuměla, že dokud na sebe klade byť jedinou podmínku, nemůže být dokonale šťastná. Porozuměla, že to, co bylo možné jednou vytvořit, je možné vytvořit opakovaně, pokud si to bude opět přát. Porozuměla, že to, co se opakovaně tvoří, to opakovaně zaniká. Porozuměla, že všechny zkušenosti jsou naprosto stejné, prosté zvláštního smyslu a významu, prázdné, bezpředmětné. Porozuměla, že opakování tvoření takových na sebe kladených podmínek a jejich udržování je stavem udržování podmíněnosti k sobě samé, který nevede k trvalému štěstí. Tato bytost porozuměla, že takové bezdůvodné usilování je přirozenou překážkou trvalého štěstí. Tato bytost došla na konec svého poznání a přirozeně se rozhodla pro stav Bezpodmínečnosti k sobě samé. S těmito zkušenostmi je výuka této konkrétní bytosti u konce. Tato bytost došla poznání konečného. Tato bytost je nyní Vševědoucí Buddha. Nedá se s tím nic dělat, nedá se to nijak zvrátit, ani jinak odestát.


Zasvěcené bytosti vědí, že se nic zvláštního neděje, opakuje se pouze příčina, a její přirozený následek. Tak jako se Vesmír nejprve rozvinul, nyní se smršťuje. Pro běžného člověka to znamená zjištění, že přesto, že splňuje podmínky vlastní formy a jejího udržování při životě, další inkarnační podmínka, kterou je karmická dohoda mezi ním a Matkou Zemí, podmínka, které přirozeně všechny zde sdružené bytosti podléhají, byla okamžikem, kdy Matka Země Uskutečnila Stav Bezpodmínečnosti k sobě samé, zrušena a ukončena. Jinými slovy, tím, že Velká Matka osvobodila od své vlastní podmíněnosti k sobě samé sebe samu, osvobodila od ní také všechny ostatní bytosti, poskytla milost sobě samé, poskytla milost všem ostatním bytostem, uskutečnila úctu k sobě samé, uskutečnila úctu ke všem ostatním bytostem, uskutečnila zrušení všech podmínek, uskutečnila Důstojnost. Jinými slovy, Matka Země, kterou člověk nazývá Domovem, s člověkem, ale také se všemi ostatními bytostmi, které se v této představě Domova sdružují, které této představě Domova podléhají, rozvázala karmickou dohodu o tom, že je nadále jejich Matkou, že je nadále jejich Domovem.


Pro běžného člověka se všemi ostatním bytostmi, které se v Elementu Velké Matky (nyní Buddhovo Pole) sdružují, to znamená, že Velká Matka (nyní Buddha) žádnou z bytostí neopustí, že bude ze svého Nezměrného Soucitu ke všem bytostem, kteří mají o Uskutečnění Poznání Buddhy zájem, držet svou vůli k životu, tj. gravitaci, které tyto bytosti podléhají, na které tyto bytosti závisí, a to posledních 500 let. Za to buďme prosím této vysoce inteligentní bytosti vděční. Velká Matka (nyní Buddha) poté svou vůli k životu uvolní, tj. uvolní všechny elementy, její dosavadní život vyhasne, vejde do zaslouženého stavu Nirvána.


Pro běžného člověka se všemi ostatním bytostmi, které se v Elementu Velké Matky (nyní Buddhovo Pole) sdružují, to znamená totální převrat, který tkví v totální eliminaci všech dosavadní představ zvrácených amorálních hodnot. To, co není čestné a upřímné, již nebude podporováno. Bytostem, které rozumět nechtějí, které sledují namísto Vzájemného Sjednocení rozdělení, které se na Podpoře vedoucí k Uskutečnění Konečného Poznání Buddhy všech zde sdružených bytostí spolupodílet odmítají, bude nevolno. Již nyní je následkem Působení Buddhova Pole zesilována psychosomatika všech bytostí, které se v Elementu Velká Matka sdružují. Takové bytosti, které se drží svých vlastních zvrácených vzorců proto prostřednictvím své vlastní nedbalosti o sebe sama zapříčiňují a urychlují svou vlastní sebedestrukci.


Takovým bytostem, kterým na sobě nezáleží, které o změnu sebe sama nestojí, které si svůj vlastní evoluční růst nepřejí, které o sebe sama nedbají, které pro svou vlastní nedbalost přijdou o své drahocenné tělo, již následně nebude inkarnace v Elementu Velké Matky (nyní Buddhovo Pole) umožněna. Nová karmická dohoda s nimi nebude navázána, k uskutečňování svých zkušeností si budou muset hledat jinou alternativu, což není vhledem k vzácnosti Hvězdy, jakou Velká Matka je, vůbec samozřejmé. Pokud s těmito vyděděnci žádný jiný Element karmickou smlouvu o inkarnaci neuzavře, přijdou o svou veškerou dosavadní evoluční zkušenost, tato bude vymazána, následkem čehož tyto bytosti ztratí a promrhají svou velkou příležitost a možnost volby se z pout Karmy osvobodit. Tito odpadlíci budou ponecháni napospas sami sobě, bezprizorní, budou se opět od prvopočátku jako prvoci v nekonečných mukách enormního utrpení vyvíjet svým vlastním způsobem bez jistoty toho, že se kdy dovyvinou do formy člověka, bez jistoty toho, že se v jejich oblasti opět objeví vysoké bytosti, které je v jejich růstu evolučně podpoří, bez jistoty toho, že kdy budou mít příležitost porozumět Dharmě. To vše bez vědění toho, že to tak vůbec nemuselo být. To je Karma.


Zasvěcené bytosti rozumí, že lidské tělo je pro svou stavbu, délku a vzpřímenost páteře, tou nejvhodnější formou pro uskutečnění Konečného Poznání Buddhy, proto svůj duchovní vývoj berou vážně. Každá z bytostí, která zaregistruje Univerzální Matici Rovnice Zákona Pomíjivosti: V + OT + Z = NULA, neboli Prázdnota (V – vzniká, OT – okamžik trvá, - Z – zaniká), která na ni svou pozornost plně zaměří, zanedlouho Probudí svůj Plný Potenciál.


Bytosti, které byť jen tuší, rozumí, že nikdo žádným světským usilováním nic trvalého nezíská. Takové bytosti za sebe přebírají odpovědnost, takovým bytostem na sobě záleží, takové bytosti přitvrzují v usilování o svou morální očistu, takové bytosti všechny své vztahy narovnávají. Takové bytosti sledují motivaci, která stojí za činy všech ostatních bytostí bez výjimky. Takové bytosti trvají na prosazování Vzájemné Úcty a Slušnosti jako na jediné možné formě a normě projevu. Takové bytosti následují pouze bytosti, které jdou cestou Nenásilí. Takové bytosti následují pouze bytosti, které nelžou, takové bytosti, kterým z očí září čistota a laskavost, takové bytosti, v jejichž přítomnosti se cítí dobře. Takové bytosti se upřímně věnují pouze podpoře takových bytostí, které si podporu zasluhují. Takové bytosti ve svém srdci nadobro opouštějí každou bytost, která ve svém srdci opustila a zradila byť jedinou bytost, aby si tím sama na její úkor, a proti její svobodné vůli, zajistila výhody pro sebe. Takové bytosti ve svém srdci nadobro opouštějí bytosti dravé, neupřímné, podvodně jednající, dominanci prosazující, které žádají zastání, ale sami je neposkytují. Všem zástupcům temných sil jsou srdce bytostí Světla nadobro uzavřena, nárok na život Věčný je jim odepřen, vlastnímu osudu jsou ponecháni.


Toto je odtržení Světla od Temnoty. Toto je konec programu Dualita. Toto je konec extrémních programů „méněcennosti“ střídající extrémní programy „nadřazenosti. To je konec programu „válka forem“. Toto je konec období Temna. Toto je počátek Celosvětové Komunity založené na Vzájemné Úctě.


Ať jsou všechny bytosti šťastny!


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya


84 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Momentálně nemáte žádné události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page