top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

KRISTUS je BUDDHA – ŠŤASTNÝ ZLATÝ VĚK!

Aktualizováno: 7. 10. 2023


Dne 28.12. 2021 byl Náboženský infoservis osloven se zveřejněním textu „Kristus je Buddha“ – dle Sanghy SRDCE DHARMY se zásadním sdělením v zájmu všech bytostí pro rok 2022.


Náboženský infoservis tento návrh odmítl a následně přestal komunikovat i o plánovaném vydání druhé části Rozhovoru s Lumírem Láskou – Buddhou Maitréjou.

První část Rozhovoru na stránkách náboženského infoservisu: https://info.dingir.cz/2021/11/rozhovor-s-lumirem-laskou-buddhou-maitrejou-1/


Pan Zdeněk Vojtíšek následně uvedl na stránkách Náboženského infoservisu, že druhá část Rozhovoru s Lumírem Láskou – Buddhou Maitréjou byla stažena na žádost pana Lásky, jeho sdělení je však zavádějící. Pan Zdeněk Vojtíšek se s panem Láskou vzájemně domluvili na stažení druhé části rozhovoru poté, co jej Pan Zdeněk Vojtíšek zveřejnil bez autorizace Lumíra Lásky. Pan Zdeněk Vojtíšek má ode dne 10.1. 2022 druhou části rozhovoru (tj. otázky 5-12) ze strany Lumíra Lásky k dispozici, ale dosud jej nezveřejnil a se Sanghou SRDCE DHARMY nijak nekomunikuje.


Vyjádření Sanghy Srdce Dharmy a celé znění Rozhovoru s Lumírem Láskou – Buddhou Maitréjou zde
„Lidská mysl předchází jevům, mysl je vytváří, mysl je proto ze všech jevů nejskvělejší.“ konstatuje Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA.Učení Buddhů – DHARMA znamená „JEV“, a protože Učení Buddhů zahrnuje poučení „O VŠECH DHARMECH“, a tedy „O VŠECH JEVECH BEZ VÝJIMKY“, jde o Učení, které zahrnuje Poznání Všeho. Toto Učení JASNĚ a NEKOMPROMISNĚ konstatuje POMÍJIVOST v tom smyslu, že KAŽDÝ dočasně složený jev „vzniká, okamžik trvá, a opět zaniká“. Tato UNIVERZÁLNÍ ROVNICE ZÁKONA POMÍJIVOSTI, která se každého jediného jevu týká, zní: V (vzniká) + OT (okamžik trvá) + Z (zaniká) = NULA, tj. Prvotní Stav, BUDDHA, NIRVÁNA, DOKONALOST, BŮH JEDINÝ a VÝCHOZÍ BOD, ze kterého VŠE ve smyslu „vzniká“, povstává, a do kterého se VŠE ve smyslu „zaniká“, navrací.


Nirvánu – Dokonalost – Boha Jediného... zakusí okamžitě KAŽDÝ (a tak do Království Nebeského Vejde), kdo tímto způsobem VYROVNANOSTI mysl Osvobodí:


POKUD platí, že všechny jevy povstávají v mysli, a v té samé mysli opět zanikají, a POKUD je mysl současně ROVNA všem ostatním jevům, a POKUD přistoupím k jevu „tato mysl“ STEJNĚ, tak jako k jevu nejobyčejnějšímu, například „zrnko písku“, a STEJNĚ, tak jako to „zrnko písku“ mentálně z „mysli uvolním“ tím, že na tento jev aktuálně nemyslím, a tedy jej netvořím (a to co aktuálně netvořím, to aktuálně neexistuje, a to co aktuálně neexistuje, to je SVOBODNÉ), pak tím, že neutvořím „jev mysl“, je tento jev DOKONALE OSVOBOZEN, a s ním automaticky i všechny jevy ostatní, které z něj jako z kořene, do okamžiku rozřezání tohoto kořene, vyrůstají, čímž je tento růst ukončen.


V okamžiku USKUTEČNĚNÍ tohoto aktu už není možné o tomto aktu jako takovém uvažovat, a tedy jej „myslet“, a tedy „jej tvořit“, protože je již jako tvá ZKUŠENOST „ne-myšlení“ a tedy „ne-tvoření jevů“ pr