top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Napsali o nás

Buddhaweb.cz – POZOR NA SEKTY

Text zveřejněný 6. dubna 2021 na stránkách Buddhawebu

autor textu: Vít Kuntoš

odkaz na článek zde: https://www.buddhaweb.cz/pozor-na-sekty/

naše reakce zde: https://www.srdce-dharmy.cz/post/odpoved-na-clanek-pozor-na-sekty

Buddhismus zahrnuje různé školy, které zdůrazňují různé přístupy. A i u nás najdeme odlišné buddhistické organizace, která zdůrazňují jiné aspekty buddhistických metod a učení. Jejich centra mají jedno společné – vedou nás směrem k osvícení prověřenou a funkční cestou. Bohužel i u nás se ovšem objevují centra, která jsou od autentického buddhismu vzdálená. Jedná se o nebezpečné sekty, kterým bychom se měli vyhnout.

Varovné signály

Existuje několik klasických varovných signálů, které napovídají, že dané centrum není v pořádku. V čele často stojí charismatický vůdce, který zastává nezpochybnitelnou pozici a je jedinou autoritou. Za vůdcem nestojí žádný čelní představitel buddhismu jako je Jeho Svatost Karmapa či Dalajláma.

Učení se opírají pouze o slova čelního představitele a není prostor pro jakékoliv zpochybnění. V sektách je také typické, že jedině vůdce má naprostou pravdu. Má monopol na veškerou moudrost. Není doporučené či je zcela zakázané studovat u jiného učitele. Sekta dále obvykle říká, s kým je vhodné se potkávat a jak se chovat.

Oproti okolnímu světu a dalším buddhistům se následovníci takového centra staví do opozice. Sami se často považují za lepší a vyvolené. Členi jsou v sektě drženi pomocí skrytých manipulačních technik, které zahrnují práci se strachem či vlastní vinou. Mnohdy vstupuje do hry i finanční vykořisťování formou přispívání na charitu, budování centra, učitele apod.

Lumír Láska a Srdce Dharmy

Jako sekta působící v Česku by se dala označit skupina Srdce Dharmy, která vznikla okolo Lumíra Lásky. Jiří Skála alias Lumír Láska je samozvaný český buddha. Jméno Lumír Láska přijal ve chvíli, kdy údajně v roce 2012 dosáhl osvícení. Zároveň o sobě prohlašuje, že je buddha Maitreya. Buddha Maitreya má být přitom podle tradičních učení nástupcem Buddhy Šákjamuniho, který přijde až v době, kdy bude lidstvem Buddhovo učení zapomenuto.

Lumír je velmi aktivní na sociálních sítích, ve svých textech nadužívá slova psaná Caps Lockem. Vydal i knihu s názvem Maitreya Buddha Sútra, kterou velmi aktivně prosazují Lumírovi následovníci na internetu. Píší o ní recenze a aktivně oslovují prodejce. I Buddhaweb byl ohledně prodeje knihy v eshopu kontaktován.

Na sociálních sítích si lze všimnout, že Lumír a jeho následovníci reagují podrážděně na „nevhodné“ otázky a útočí arogantně na všechny, kdo zpochybňují Lumírovo údajné probuzení. Projevy Lumíra rozhodně neodpovídají soucitnému a láskyplnému chování, které vidíme u jiných skutečně realizovaných učitelů. Skupina Srdce Dharmy nemá žádnou spojitost s tradičními buddhistickými školami.

New Kadampa

New Kadampa Tradition je buddhistická sekta působící po celém světě. Nyní působí i v Česku. Čelní představitel je Kelsang Gyatso, který pochází z Tibetu. Narodil se v roce 1931 a na veřejnosti se neobjevil od října 2013. Nikdo přesně neví, kde se nyní nachází a zda je stále naživu. Oficiálně se nachází na údajném striktním meditačním ústraní.

Kelsang Gyatso je jediný uznávaný učitel a stejně tak veškeré studium probíhá pouze z knih, které publikoval. Následovníci mají zakázáno studovat u učitelů z jiných škol. Jeho Svatost Dalajláma před touto sektou varoval a od té doby čelil útokům ze strany následovníků New Kadampy.

New Kadampa prezentuje vlastní pojetí buddhismu a láká své příznivce na “moderní buddhismus”. Nicméně místo toho učení v této organizaci postrádají strukturu a hloubku. Lze dohledat svědectví mnoha nekalých praktik, se kterými se následovníci v této organizaci setkali.

Závěrem

Výčet buddhistických sekt působícíh v Česku nemusí být úplný, nové sekty se mohou objevit kdykoliv. Uvedené varovné signály také nemusí být kompletní nebo se mohou projevovat pouze částečně. Pokud se dostanete do buddhistického centra, ve kterém nabudete podezření, že něco není v pořádku, důvěřujte především svým vlastním pocitům. A takové centrum co nejdříve opusťte.

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page