top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

40vteřinová Dharma

Aktualizováno: 12. 3.Každé jednotlivé znovu-zrození zahrnuje znovu-nemoce, znovu-stárnutí, znovu-smrt, opakované spojení s tím, co je nám milé a rozloučení s tím, opakované spojení s tím, co je nám nemilé a rozloučení s tím. Jaká je míra Nevědomosti (tj. neznalosti uvedeného), taková je míra Chamtivosti. Jaká je míra Chamtivosti, taková je míra Závisti a Žárlivosti. Jaká je míra Závisti a Žárlivosti, taková je míra Nenávisti, kterou si ta či která konkrétní bytost dle míry své vlastní Nevědomosti nese ve svém SRDCI. Náklonnost ke smyslovému světu je proto přímou Závislostí na Nevědomosti (tj. KARMA), která nepřináší trvalé uspokojení, zatímco Láska k Poznání Učení Buddhů (tj. DHARMA) je Nejvyšší Možnou Sebeláskou, a vztahy založené na Vzájemné Úctě s rodinou SANGHA pak jedinou možnou Satisfakcí.Taková bytost, která podléhá Nevědomosti (tj. absence Poznání Buddhů) v situaci, ve které odloží dočasnou tělesnou schránku, uvažuje: „Toto je konec, toto je má smrt, já jsem umřela.“


Následkem takových a jiných podobných úvah (příčinou Nevědomosti) sebe taková bytost rozrušuje a takto rozrušená dále sebe trýzní: „Oni pokračují, zatímco já jsem musela skončit!“


Následkem takových a jiných podobných úvah (příčinou Nevědomosti) v bytosti povstávají představy křivdy a nespravedlnosti, na jejichž základě taková bytost dále konstatuje: „To je nespravedlivé!“ anebo „Má situace je nespravedlivá!“ Taková bytost si NEUVĚDOMUJE, že v takové situaci se nacházejí VŠECHNY bytosti, které podléhají Nevědomosti (tj. absence Poznání Buddhů) a situace proto není „nespravedlivá“, ale je Daná či Vymezená úrovní dosaženého VĚDĚNÍ.


Tak, následkem představ „křivdy a nespravedlnosti“ (příčinou Nevědomosti), v takové bytosti povstávají hlubší stavy velmi nekomfortní rozrušenosti a nespokojenosti s aktuální situací, ze které si taková bytost PŘEJE uniknout do situace možné spokojenosti, konkrétně ze situace představy „nespravedlivého“, do situace představy „spravedlivého“.