top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Napsali o nás

FORUM24
Dezinformační válka vytáhla na světlo zvláštní bytosti.
I Probuzená Bytost tu má tiskový odbor

Text zveřejněný 12. srpna 2023 na stránkách FORUM24.CZ

autor textu: Jiří X Doležal

odkaz na článek zde: https://www.forum24.cz/dezinformacni-valka-vytahla-na-svetlo-zvlastni-bytosti-i-probuzena-bytost-tu-ma-tiskovy-odbor

GLOSA / Komunikace přes internet způsobila, že běžné zábrany v sociální komunikaci u řady našich spoluobčanů padly. A tak se do veřejného prostoru dostávají výlevy, které byly v době předinternetové slyšet jen v nejzaplivanějších hospodách, v psychiatrických léčebnách či na shromážděních vykolejených esoteriků. 

 

Doba internetu a pak především doba sociálních sítí skokově zvýšila informační entropii ve veřejném prostoru. Entropie je míra neuspořádanosti systému a docela si vystačíme s příměrem „míra b**delu“. Informační entropie pak znamená míru neurčitosti informace. Zatímco v dobách předinternetových byla docela velká pravděpodobnost, že tištěná nebo jinak mediálně šířená informace bude mít nízkou entropii, bude spíše pravdivá, informační chaos facebooku situaci převrátil. U řady facebookových účtů a následně i na stovkách dezinformačních serverů nacházíme informace méně a méně pravděpodobné, jejichž informační entropie je vyšší a vyšší. A jak se tento stav po cca 15 letech života české společnosti na sociálních sítích normalizoval, vyplouvají do veřejného prostoru zcela bizarní jevy, sdělení a mluvčí. Zaznamenal jsem dvě dříve nepředstavitelná komuniké, která míru zmatení pojmů dobře ilustrují.

Hovoří Buddha

Jedním pólem zvláštních bytostí, které se v dnešním světě skokově navýšené informační entropie objevily, je Buddha. Ano, vážení čtenáři – Prozřetelnost poctila Českou republiku neslýchaným způsobem. Mezi námi prostými občany žije Probuzená Bytost – a její tiskový odbor informuje, že český Buddha napsal Putinovi: „Vážený pane Prezidente Putine, oslovuji Vás jménem pana Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi, kandidáta na prezidentský úřad v České republice 2023, jménem bytosti plně Probuzené, disponující Absolutním Poznáním Buddhy, na úrovni našeho Milosrdného Pána Ježíše Krista a Vznešeného Buddhy Šákjamuniho zvaného Gautama, jehož učení a moudrost spojuje křesťanský a buddhistický náhled a zprostředkovává všem bytostem poznání o fungování Božích Zákonů (Karmy). Lumír Láska, Buddha Maitreya, má, jakožto duchovní autorita, která si tyto souvislosti uvědomuje, odpovědnost za to, že Vás, jakožto světového lídra za účelem pozvednutí evolučního duchovního vývoje VŠECH bytostí na Planetě Matka Země se nacházejících s touto možností osloví. Ať Jsou Všechny Bytosti Šťastny! S láskou a úctou, Lumír Láska, Buddha Maitreya. Na základě porozumění tomuto POZNÁNÍ, této Pravdě o skutečné povaze skutečnosti, a tedy o skutečné povaze společnosti a světa, s aktuálně dostupnými technologickými prostředky, je skutečně možné nastolit Celosvětový Mír.“

Poslal jsem Buddhově mluvčí tři otázky: Jak pan Buddha přišel na to, že je Buddha – na základě vlastního uvážení, nebo mu to někdo řekl? A proč si myslí, že bude Putin, člen pravoslavné církve, jeho dopis číst? A pak – nezbylo nic jiného – zda se pan Buddha léčil nebo léčí na psychiatrii. Odpověď nepřišla.

Z druhé strany

Web Bandicam.com loví z internetu zvláště povedené kousky a zveřejňuje je. A právě od nich mám video pána, o kterém nevím, jak se jmenuje. Jen pozadí – moravská vlajka – ukazuje, že by mohl být z Moravy. Proslov toho Moraváka je dokonalým zrcadlovým odrazem láskyplného projevu pana Lásky. Cituji (jazykově neupraveno, pozn. red.): „Ty s**ně zk**vený v**e Fiala Rakušan a dál v**e to jsou takový s**ně že opravdu nakopat jim do držky ty v**e to už by bylo nejlepší v**e já už jsem fakt vytočenej a fakt na**anej k**va tohleto už není normální ty v**e Rakušan řekne že řeporyjský prase se nedopustilo trestnýho činu dle Policie České republiky. A kdo tu Policii České republiky vede? Kdo ji ovlivňuje? Vykulenej Rakušan v**e. Vypadá jak p**a v**e to je taková zk**vená s**ně ten Rakušan já jsem fakt tak na**anej ty v**e a on ještě tam nakonec řekne „v takové době žít nechceme“. Jakože politici to nemůžou takhle tohle. Takový kydy na tom videu ty v**e jako… Ať jde fakt do p**ele. Ať jde fakt do p**ele. Já se těším na soudný den. Až tyhlety k**vy zk**vený Fialova banda potáhnou do p**ele ty v**e já půjdu snad v první řadě. A budu na ně flusat. Budu na ně flusat, flusat a flusat. A to budou rádi, že na ně budu jenom flusat. S**ně zk**vený. Fakt jsem k**va na**anej ty v**e.“ Tolik moravský kritik české vlády.

Jak z toho?

Sociální sítě umožnily komunikaci s cizími lidmi non-face-to-face cestou, což vyvolalo explozi sprostoty a slabomyslnosti. Klávesnicoví bojovníčci, co si v realitě dovolí v komunikaci nanejvýše koukat do země a šoupat nohama, dostali doma u svých mobilů obrovskou kuráž a stříkají z nich gejzíry sprostoty. Stejně tak zcela bizarní jedinci, jejichž projevy by v nedávné minulosti měly dosah mezi chlévem a čeledníkem, mohou dostatečně nehorázným vyváděním ve svých „živácích“ získat stotisícovou sledovanost. Takže se najednou vynořují před nedávnem nemyslitelné jevy: když se někdo prohlásí Buddhou Maitreyou, není to vnímáno jako zajímavý projev v kompetenci psychiatrů, ale jako legitimní hlas ve společnosti. A sekretářka pana Buddhy rozesílá novinářům dopis Putinovi, který pan Buddha ve vší vážnosti napsal. A je přesvědčen, že se Vladimir Putin nad jeho řádky fakt zamyslí. Úplně to vidím svým vnitřním zrakem: hrůzou zbledlý Šojgu třesoucí se rukou předává Putinovi vytištěný dopis a rozechvělým hlasem říká: „Vladimire Vladimiroviči, píše Buddha!“ A zdrcený Putin vytáhne z kapsy šátek, kterým otře potem orosené čelo, a dá se do čtení. A Petr Fiala, hned jak si poslechne rozhněvaného Moravana, který na něj bude „flusat, flusat a flusat“, zbledne hrůzou a podá demisi.

Ano, je to zcela absurdní a nesmyslná představa. Ale autoři oněch výlevů s něčím podobným zjevně počítají – jinak by asi podobná komuniké nešířili. Proto soudím, že by bylo dobré rozšířit pojmenování jednotlivých epoch naší planety. A to stejnou skladbou slov, jaká jsou v češtině zažitá. Známe prvohory, druhohory a třetihory. Poslední interglaciál – ten, ve kterém žijeme – se nazývá holocén. Současná věda navíc stále častěji používá pro období od začátku průmyslové revoluce, od roku 1850, kdy se klíčovým hybatelem proměn atmosféry i povrchu naší planety stal náš druh, slovo antropocén. Éra člověka. Vzhledem k zásadní proměně společnosti, kterou po plném rozšíření sociálních sítí někdy kolem roku 2010 prošla sociální komunikace lidstva, bych navrhl další termín: epochu po roce 2010 bychom měli nazývat termínem BLBOHORY. 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

  • ne 21. 4.
    Setkání přátel Sanghy Srdce Dharmy za účelem poznání Buddhů
    21. 4. 2024 14:00 – 18:00
    Jablonné v Podještědí, Potoční 104, Markvartice, 471 25 Jablonné v Podještědí, Česko
    Těšíme se na setkání, kde společně probereme jak opustit tíhu a nespokojenost a žít život s lehkosti a v radosti.

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page