top of page

Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě

sd.png

Text SRDCE DHARMY aneb Návod k Sobě předcházel knize MAITREYA BUDDHA SÚTRA aneb Prázdnota… Matka Dědiců Nesmrtelnosti, o které autor tvrdí, že je Poslední Sútrou tohoto věku, sestavenou jazykem dnešního světa tak, že její jedno jediné přečtení umožní bytosti, která se Upřímně Namáhá porozumět výkladu Učení Buddhy, Uskutečnění svého vlastního Osvícení, bez předchozí duchovní praxe v tomto jediném životě.

 

Text této malé knížečky, SRDCE DHARMY aneb Návod k Sobě, lze považovat za zkrácenou verzi Sútry. Pojednává o fungování tohoto světa, o CESTĚ vedoucí z Utrpení, o Zákonu Pomíjivosti, o příčině Utrpení, o Skutečné povaze reality, o sklonu k Uchopování toho, co je nemožné uchopit, o Svobodě Ne-lpění, o strachu z Prázdnoty, o Odpovědnosti, o sklonu ke konfliktu, o Bezpodmínečnosti, o Rovnosti a Nerozlišování, o Jednotě a ne-rozdělenosti, o znaku „ne-já“, o vztahu k sobě i ostatním, o Ukončení utrpení, o neexistenci hříchu, o Kristovi a roli oběti, o Buddhovi Šákjamunim zvaném Gautama a Čtyřech Vznešených Pravdách.

Tento text je dostupný všem bytostem zdarma, můžete si jej stáhnout v elektronické podobě, anebo poslechnout jako audio (možno zapnout anglické titulky). Připravujeme knižní verzi, sledujte naše stránky. 

bottom of page