top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Napsali o nás

Náboženský infoservis
ROZRUCH MEZI ČESKÝMI BUDDHISTY

Text zveřejněný 24. června 2021 na stránkách Náboženského infoservisu

autor textu: Zdeněk Vojtíšek

odkaz na článek zde: https://info.dingir.cz/2021/06/rozruch-mezi-ceskymi-buddhisty/

Mezi českými buddhisty se v posledních týdnech hodně mluví o Lumíru Láskovi, muži, který se považuje a je svými stoupenci považován za buddhu budoucího věku, Buddhu Maitréju. Jeho stoupenci neúnavně propagují jeho knihu a demonstrují svou oddanost k němu, jeho odpůrci prokazují nepodloženost jeho ambicí a o jeho společenství hovoří jako o sektě. V rámci české buddhistické scény, která je sice roztříštěna na malá společenství (kromě Buddhismu Diamantové cesty), ale která se projevuje tolerancí a někdy i spoluprací mezi jednotlivými školami a tradicemi, je to neobvyklá situace.

Knihou, která vzbudila pozitivní i negativní pozornost, je Maitreya Buddha Sútra aneb Prázdnota … matka dědiců nesmrtelnosti (vydáno vlastním nákladem autora roku 2020, 272 stran formátu A6, 432,- nebo 475,20 Kč). Kniha začíná několika doporučeními; hned v tom prvním je o Lumíru Láskovi (*1979) řečeno, že dosáhl osvícení roku 2012. Text pokračuje:

"Lumír Láska je dobře znám svojí pozoruhodnou schopností komunikace vhledů do všezahrnujících hlubokých pravd. Toho, kdo mu naslouchá, povzbuzuje k námaze porozumět výkladům Učení Buddhy (zejména Sútra Pradžňápáramitá), vysvětluje hluboký význam a smysl toho, co Buddha Učí, odpovídá na konkrétní otázky týkající se konkrétního utrpení konkrétních bytostí.

Lumír Láska je Samjaksam Buddha Maitreya – přímý žák, následovník a nástupce Vznešeného Buddhy – Gautamy – zakladatel Sanghy Srdce Dharmy, tj. společenství blahovolných přátel, kteří se ve Vzájemné Úctě Podporují v Uskutečňování Poznání Buddhy, tj. Dharma."

Jiný stoupenec dal objevení se Buddhy Maitréji do souvislosti s očekáváním transformace lidstva a světa roku 2012, obvyklým v hnutí Nového věku. Právě tohoto roku měl podle výkladů v tomto hnutí končit mayský kalendář (více o tomto očekávání např. zde) a lidstvo se mělo ocitnout v novém věku. Autor textu o Lumíru Láskovi na to navázal:

"Jejich kalendář končil rokem 2012 a do stejné doby zapadá předpověď příchodu Buddhy Maitreyi, který lidstvo probudí do epochy Vzájemné Úcty, Pravdivosti, Laskavosti a Soucitu.

Jen málokdo čekal, že tento Buddha Maitreya se zrodí v naší, zdánlivě ateistické zemi uprostřed Evropy. Málokdo rozpoznal vhodnost podmínek pro toto zrození, neboť jen v prostředí, kde ztratily význam všechny -ismy a organizovaná náboženství, se mohl najít dostatek lidí připravených mít oči otevřené, srdce nezávislé, přijímajících Pravdu v její Čistotě a Přímosti. Právě z tohoto důvodu se zde v roce 2012 probudil člověk, který přijal jméno Lumír Láska a postupně neúnavně předával Dharmu dalším připraveným lidem. Učil je rozumět starým písmům dochovaným v původní podobě od Mistrů z dálné Asie a oni si rychle osvojili vlastnosti Buddhů a šíří Dharmu dál a dál mezi další lidi."

Autor má na mysli již zmíněné společenství Srdce Dharmy. Lumír Láska se k roli Buddhy Maitréji hlásí. V posledních větách své knihy napsal:

Vyloučeno je pro mě zrození v říši bohů, polobohů, lidí, zvířat, hladových duchů, ve strastiplných, zlých a nízkých, bědných stavech pekelných. Jsem Jedním, kdo Vstoupil do Proudu, který již pádu Nepodléhá… Konstatuji, že toto… je mé Poslední Zrození… pro mne již nebude nových zrodů.

S láskou a úctou, Lumír Láska ♥ Buddha Maitreya."

Proti nárokům Lumíra Lásky se ostře postavila ctihodná Tenzin Palmo, česká mniška žijící v nepálském klášteře. Ve svém odmítnutí Lumíra Lásky vychází nejdříve ze svého pochopení v tradici školy gelug tibetského buddhismu a pak i z veřejně dostupných diskusí, jež se Lumíra Lásky týkají. Redaktor a zakladatel prezentace BuddhaWeb.cz, buddhista tibetského směru Vít Kuntoš, před působením Lumíra Lásky přímo varuje v článku s titulem Pozor na sekty.

Je ale otázka, zda odmítnutí ze strany těch, kteří chtějí reprezentovat „autentický buddhismus“ (viz zde), je účinné. Lumír Láska se nehlásí k žádné škole a žádnému učiteli, a tak nabízí alternativu právě vůči tomu buddhismu, který chce být co nejtěsněji spjat s některou tradicí. Vypadá to, že jeho poselství oslovuje ty, kteří inovativní uchopení buddhismu oceňují a na autenticitě nelpí. A soudě podle veřejného vystupování Lumíra Lásky, rozruch kolem jeho osoby mu možná ani nevadí.

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Momentálně nemáte žádné události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page