top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

O nás

PROHLEDAT WEB

CITÁT DNE

Sangha SRDCE DHARMY je společenství blahovolných přátel, kteří se ve Vzájemné Úctě Podporují v Uskutečňování Poznání Buddhy, tj. DHARMA, která je Klíčem k Ukončení znovuzrozování v koloběhu života a smrti Samsára. Sanghu SRDCE DHARMY založil přímý žák Vznešeného Buddhy Guatamy, Vznešený Lumír Láska - Samjaksam Buddha Maitreya.

Sangha SRDCE DHARMY sleduje tři základní pilíře – SVATÁ TROJICE

(1)

Matice Univerzálního Zákona Pomíjivosti: V + OT + Z = NULA = PRÁZDNOTA (V – vzniká, OT – okamžik trvá, Z – zaniká) znamená, že naprosto všechny jevy bez výjimky (věci, těla, mraky na nebi, a také všechny ostatní dočasně složené formace) mají naprosto stejnou charakteristiku: „vznikají, okamžik trvají, a zanikají“. Tuto rovnici lze současně také vyložit jako: „to, co zde je, zde také současně již není“.
 

243593029_1524123681279936_106439898796528891_n_edited.jpg

(2)


Znak „ne-já“: platnost Matice Univerzálního Zákona Pomíjivosti znamená ne-existenci jevu „já“ a ne-existence jevu „já“ znamená ne-existenci jevu „mé“. Ne-existence jevů „já“ a „mé“ znamená neexistenci představy „vztahy“. Ne-existence představy „vztahy“ znamená ne-rozdělení. Ne-rozdělení znamená Sjednocení. Vznešený Buddha Gautama praví: „Bytosti se pohybují v koloběhu života a smrti Samsára sem a to proto, že tvoří „já“, tvoří „mé“.
 

(3)

 

Čtyři Vznešené Pravdy vyhlášené Vznešeným Buddhou Gautamou

První Vznešená Pravda: každé znovu-zrození (složení „já“) zahrnuje současně také znovu-nemoce, znovu-stárnutí, znovu-smrt, opětovné setkání s tím, co je nepříjemné, opakované odloučení od toho, co je příjemné („mé“ tělo a věci, „moji“ bližní), opětovná snaha o dosažení toho, čeho není možné trvale dosáhnout… znovu-nepohodlí, znovu-bolesti, a znovu-zármutky… opakovaná nespokojenost, opakované neštěstí. Opětovné znovu-zrození je proto strastiplné, trvale neuspokojivé, je to utrpení.

Druhá Vznešená Pravda: příčina utrpení je TOUHA po opakování znovu-zrození, v opakované žádostivosti po smyslových rozkoších, po opětovném zaměstnání rozkoší, po opakovaném ULPÍVÁNÍ na rozkoši, po opakovaném hledání potěšení v tom, co Neustále Pomíjí, po bytí, nebo naopak po zániku bytí a toho, co nechceme, tj. TOUHA držet se ODPORu. Jaká je míra neznalosti První Vznešené Pravdy, taková je míra Nevědomosti. Jaká je míra Nevědomosti, taková je míra Chamtivosti. Jaká je míra Chamtivosti, taková je míra Závisti a Žárlivosti. Jaká je míra Závisti a Žárlivosti, taková je míra Nenávisti.

Třetí Vznešená Pravda: Vznešený Buddha Gautama v okamžiku svého Osvícení Uskutečnil Revoluční Poznání: „utrpení je možné ukončit rozhodnutím o odstranění jeho příčiny“, to je TOUHA, kterou je možné odložit jako nadbytečnou.


Čtvrtá Vznešená Pravda: to je Vznešená Pravda o Stezce Praxe Vedoucí k Zániku utrpení. 

Z uvedeného je zřejmé, že pokud není možné „něco trvale získat“, není možné „něco ztratit“. Pokud není možné „něco trvale získat“ a není možné to „ztratit“, není možné „uspět“, není možné ani „selhat“ - o představě „úspěchu“ nebo „neúspěchu“ lze pouze dočasně Snít. Pokud není možné „uspět“ ani „selhat“, neexistuje „chyba“. Pokud neexistuje „chyba, není možné „vinit ze selhání sebe“, není možné „vinit ze selhání ostatní“. Pokud neexistuje „vina“, neexistuje „zločin“. Pokud neexistuje „zločin“, neexistuje „křivda“. Pokud neexistuje „křivda“, neexistuje „Nenávist“. Z uvedeného je zřejmé, že jakákoliv z bytostí uvažuje o tom, že něco zvláštního dělá, nebo se něčím zvláštním zabývá, nebo o něco zvláštního usiluje, je to bezpředmětné, protože žádná z bytostí žádným svým úsilím ničeho trvale nedosáhne, ničeho trvale nezíská. Z uvedeného je zřejmé, že hledání uspokojení v požitcích, které Neustále Pomíjí… nemůže žádné z bytostí přinést trvalé uspokojení.

Taková bytost, která za svého života Uskuteční Poznání Buddhy, v okamžiku „ztráty těla“ už nemyslí „selhala jsem“, sebe ani ostatní bytosti již neobviňuje, představě „křivda“ již nepodléhá, představou „nespravedlnosti“ již netrpí. Taková bytost, která za svého života Uskuteční Poznání Buddhy, je v mezistavu BARDO od rušivých stavů Nenávisti Svobodná. Taková bytost, která je v mezistavu BARDO od rušivých stavů Nenávisti Svobodná, není v mezistavu BARDO rušivými stavy Nenávisti Zaujatá. Taková bytost, která není v mezistavu BARDO rušivými stavy Nenávisti Zaujatá, získává Možnost Řídit svůj Osud – KARMA – získává možnost Svobodné Volby: „Pokud každé znovu-zrození opakovaně Pomíjí a je proto beze smyslu, netřeba trvale trpět, podstupovat opakovaně koloběh zrození a smrti Samsára již nemusím, touhu po tvoření konceptů „já“ a „mé“ mohu odložit jako nadbytečnou.“

 

Je Obrovskou Vzácností, že jsi bytostí, která dospěla až sem, až do evoluční fáze člověka, který je schopen číst tyto řádky, zaregistrovat Poznání Všech Buddhů, porozumět mu, a absorbovat je. Máš Velká Požehnání, protože PRAVDA - DHARMA je ti nyní dostupná, není to vůbec samozřejmé, je to SKUTEČNÝ ZÁZRAK! Celý tvůj život je přípravou na jediný okamžik, na okamžik smrti… proto nemrhej svým drahocenným časem a získej svou vlastní Zkušenost Vhledu do Všepoznání… získej své vlastní Vidění Buddhy. Pokud budeš Skutečně Upřímný, a Pozorný, Uskutečníš své vlastní Probuzení v tomto jediném životě… Pokud nebudeš Důsledný/důsledná a opět usneš na tom, co Neustále Pomíjí, není vůbec jisté, že se kdy v budoucnu opět setkáš s Buddhou, a že ti PRAVDU - DHARMU ještě vyloží. Buddha neriskuje nic… bytosti, riskují vše… bez Něj jsou bytosti ztraceni… Pokud tak pro sebe za vhodné uznáš, vyhledej Mistra ze SRDCE DHARMY, a požádej Ho o Přímé Předání DHARMY.

 

Ať je Všem bytostem bez rozdílu DHARMA Milostí!!! Ať jsou všechny bytosti šťastné!!!

vadzra-removebg-preview_edited.png

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Momentálně nemáte žádné události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page