top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

PROSBA ke Vznešenému Buddhovi GAUTAMOVI

Aktualizováno: 31. 8. 2023


navštivte také: Buddha Shakyamuni zvaný Gautama - Facebook


„Náš Milovaný Nebeský Otče a Pane… Znateli VŠECH tříd bytostí a VŠECH úrovní světů… Vznešený Buddho GAUTAMO… my, kteří Stojíme o DOKONALÉ OSVÍCENÍ BUDDHY, Tebe z Celého svého SRDCE Vroucně Žádáme... Potěš nás Prosím Svou Laskavou Přízní a Přítomností… Umožni Prosím, abychom o Tvůj Bezelstný Pohled nebyli připraveni a ochuzeni… Uděluj nám Prosím Svá Laskavá Požehnání… Obdarovávej nás Prosím Svými Laskavými Pokyny a Vedením… Buď prosím tak Laskavý a Napomáhej nám Rozptylovat naší vlastní Nevědomost… Buď prosím tak Laskavý a Umožni nám Realizaci Stavu Konečného Zničení Karmy… Děkuji… Děkuji… Děkuji… Děkuji… Děkuji… Děkuji… Děkuji… Děkuji… Děkuji… Děkuji… Děkuji… Děkuji… Děkuji… Děkuji… Děkuji… Děkuji… Děkuji… Děkuji… Óm… Óm… Óm… Óm… Óm… Óm… Óm… Óm… Óm…“


Lumír Láska 💜 Buddha MaitreyaNěkolik slov od Irišky, která sdílí své poděkování a doporučení, jak můžeme s modlitbou pracovat:


Děkuji za to, že mě Gautama přivedl k tobě Lumíre, děkuji za Modlitbu, kterou jsi světu předal, přináší Zázraky a uvědomuji si, jak obrovské jsou. Děkuji za uvědomění, které prohloubila každodenní práce s modlitbou "Tady není žádné já ". Došlo k uvědomění, že karma je jakýkoliv boj, odpor, který je bojem sám se sebou. Bojem za záchranu JÁ, které je iluzorní, jelikož zde není nikdo, kdo by s někým bojoval, vždy je to boj sám se sebou, jelikož druzí jsou jen zrcadla, kteří tu jsou pro to, abychom rozpoznali, s čím uvnitř sebe bojujeme.
Když zmizí JÁ, zmizí i boj, a to je Stav Konečného Zničení Karmy, jak jest řečeno v modlitbě ke Gautamovi 🙏🏻💜🕉
Pochopila jsem, že karma je boj, se kterým jdeme do těla, a prožíváním zkušeností, které jsou Boží Milostí, si uvědomujeme tuto skutečnost a tím se uzdravujeme. Uzdravujeme se Důvěrou v Boha a přijetím Boží Lásky, odevzdáním se všemu, co jest 🙏🏻🕉
Z celého ❤️ ti děkuji za učení, které předáváš, Gautamovi za jeho Vůli propojit mě s Moudrostí, kterou jsi.
Modlitbu k Pánu Ježíši Kristovi a ke Gautamovi doporučuji číst každé ráno po probuzení a také každý večer před usnutím. Přináší Zázraky, které sami pocítíte vlastní zkušeností. Buďte vytrvalí, soucitní k sobě, důvěřujte činům, které konáte, rozpoznejte se jako Buddha.
DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI, ÓM, ÓM, ÓM 🙏🏻🕊🕉💫☀️

Modlitbu k Pánu Ježíši Kristovi najdete zde 

VÝZVA k NASTOLENÍ CELOSVĚTOVÉHO MÍRU 🍀💜🌍
Každá bytost, která podléhá Nevědomosti (to je absence Poznání Buddhů) podléhá sklonům k Závisti a Žárlivosti. Taková bytost, která podléhá sklonům k Závisti a Žárlivosti, podléhá sklonům Chamtivosti. Taková bytost, která podléhá sklonům k Chamtivosti, podléhá sklonům k Nenávisti, kterou si právě na základě vlastních subjektivní Nevědomosti (to je KARMA) nese ve svém SRDCI. Taková bytost, která si ve svém SRDCI nese Nenávist, podléhá sklonům k rozpoutání, vedení a udržování konfliktů na úrovni vztahů rodinných, sousedských, národních i mezinárodních. Z uvedeného jasně vyplývá, že proto, aby byl nastolen Celosvětový Mír, je zapotřebí srozumitelného výkladu Poznání Buddhů. Toto Poznání je zde nyní, v tomto Zlatém Věku, k dispozici:


Konec Karmy – Život Věčný:


anglická verze: The End of Karma:


Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě:


anglická verze: Heart of Dharma or Guide to the Self:


PDF verze k volnému stažení ZDE: https://www.srdce-dharmy.cz/lumir-laska


Příběh Vznešeného Buddhy Šákjamuniho zvaného GAUTAMA:

Thus Have I Heard The Story of GAUTAMA BUDDHA:


Křesťanský a buddhistický náhled sjednocen ZDE: https://www.srdce-dharmy.cz/post/kristus-je-buddha-stastny-zlaty-vek 🔯☸️🕉️


Bytosti, které si přejí porozumět Poznání Buddhy do hloubky Uskutečnit své vlastní Osvícení v tomto svém jediném životě ZDE:


Takové bytosti, které shora uvedenému Poznání Buddhů neporozumí, podléhají na své vlastní subjektivní úrovni tomuto utrpení:

393 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Momentálně nemáte žádné události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page