top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

MODLITBA k Vzácným Buddhovským Rodinám

Aktualizováno: 11. 5. 2023"Vzácné Buddhovské Rodiny - zaregistrujte prosím mé volání, vyslyšte prosím mou upřímnou prosbu a modlitbu, vyslyšte prosím mou čistou touhu porozumět Vám a Vašim Vznešeným záměrům, sneste na mne prosím Milost v podobě Poznání Buddhů všech věků, abych se mohla stát nástrojem služby Třem Klenotům (Buddha, Dharma a Sangha) ve smyslu dění Vaší Vůle skrze mne.


Odevzdávám Vám toto tělo, tuto řeč a tuto mysl - aby mi bylo umožněno v této službě takto být a setrvat. Prosím o možnost spolupodílení se na Vašem Porozumění, Vašem Soucitu a na Vaší Milosti. Prosím o možnost dostávat Vaše Vznešená Vnuknutí, Vaše Laskavá Požehnání a Pokyny k Praxi bódhisattvy.


Modlím se a prosím za všechny bytosti v této karmické souvislosti, všude tam, kam až mám dosah a ještě dál - skrze Vás, kam jen je možné dosáhnout, aby se jim skrze Vás dostalo stejných možností tak jako mně. Pomáhejte nám prosím tam, kde ztrácíme vědomí sebe a své sebevědomí, abychom již silám démonickým nadále neumožňovali spolupracovat na vzájemném zneužívání. Pomáhejte nám prosím tyto temné síly jasně rozpoznávat, aby tak bylo možné vyhnout se službě pod jejich vlivem. Pomáhejte nám prosím s temnotou komunikovat, aby bylo možné ji transformovat ve Světlo Poznání Všech Vznešených Buddhů. Pomáhejte nám prosím při setkání s temnotou ji skrze Světlo Buddhovských Rodin Osvětlovat, Osvobozovat a Rozpouštět.


Prosím Vás o Vaše Vedení a o Vaší Lásku pro VŠECHNY bytosti, zůstaňte prosím v naší přítomnosti a Bděte nad námi tak jako nad VŠEMI bytostmi Dobré Vůle.


Milovaní Buddhové, Vznešení..."


316 zobrazení3 komentáře

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Křídla

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY