top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

PARAZIT versus NEZÁVISLÁ BYTOST 

Aktualizováno: 8. 5.

24.3.2024


článek současně i zde:


pexels - kitsune

KAŽDÝ, kdo nad bytostmi ostatními DEMONSTRUJE svoji Nadřazenost...

je PARAZIT. Proč?

Protože KAŽDÝ, kdo tak jedná, tak jedná protože o sobě VÍ, že je PŘÍMO ZÁVISLÝ na ZDROJI LÁSKY bytostí ostatních, ale protože ji sám není schopen GENEROVAT, NEMÁ ANI JINOU MOŽNOST, než aby o ní na evoluční úrovni loupežníka své bližní doslova OKRÁDAL... a přitom NEMÁ JINOU MOŽNOST, než aby LHAL a PŘEDSTÍRAL, že jeho bližní potřebují k životu jeho... 


NEDÁVÁ ALE SMYSL, ABY TEN KDO LÁSKU KE SVÉMU BLIŽNÍMU VĚDOMĚ ROZVÍJÍ,... A PROTO JÍ TAKÉ DISPONUJE... KE SVÉMU ŽIVOTU POTŘEBOVAL NĚKOHO, KDO SE TÍMTO BOŽÍM PRINCIPEM VĚDOMĚ NEŘÍDÍ... 


ZLODĚJ by proto neměl být OMYLEM považován za „vzor ctnosti“, ne snad protože je pohrdání hodný – my sami jsme kdysi přece nebyli jiní – ale protože POKUD by loupežník za „vzor ctnosti“ OMYLEM považován byl, my sami bychom mu tím LHALI o tom, že jeho způsoby sociální interakce jsou „v pořádku“, čímž bychom NAPROSTO PŘIROZENĚ PODVEDLI jak jeho, tak sami sebe... a tím bychom ve svém SRDCI opustili jak jeho, tak sami sebe... A kdo si může takovou STRAŠLIVOU LEŽ dovolit...?!

Zvláště pak když VÍME, že přítomnost takové LŽI ve společnosti má za následek ZHORŠENÍ KVALITY sociálního klimatu, a tedy životního prostředí... 


A protože nás tedy Tato PRAVDA o LÁSCE k bližnímu svému ZAVAZUJE NEKLAMAT ani sebe, ani své bližní, NEMÁME ANI JINOU MOŽNOST, než uvedené JASNĚ KONSTATOVAT, za účelem, aby parazit – tak jako kdysi my sami – DOSTAL LASKAVOU MOŽNOST sebe do stavu své vlastní NEZÁVISLOSTI transformovat a pozvednout...


To je také JEDINÁ MOŽNOST a CESTA, jak může KAŽDÝ loupežník sám sebe

ze své dosavadní evoluční úrovně bídy s nouzí OSVOBODIT... a ŽÁDNÁ JINÁ NENÍ. Proč? Protože KAŽDÁ z bytostí svou vlastní hodnotu HLEDÁ... a ŽÁDNÁ z bytostí si NEMŮŽE sama sebe VÁŽIT, když o sobě VÍ, že je PARAZITEM... Ano, tak prostá skutečnost je...

A DOKUD si ta či která bytost nemůže vážit sama sebe, NEMÁ ANI JINOU MOŽNOST, než že se MUSÍ věnovat VŠELIJAKÝM činnostem, které ji od tohoto cíle spíše vzdalují... 


A taková bytost, která procesem své vlastní transformace – ať už z důvodu vlastní LHOSTEJNOSTI k sobě samé, či z JAKÉHOKOLIV jiného důvodu – neprojde... NEMÁ tedy ani JINOU MOŽNOST, než že MUSÍ SETRVAT na evoluční úrovni loupežníka–parazita, na které chtě nechtě MUSÍ sobě i bytostem ostatním

o tom, že „ona nikoho nepotřebuje, a všichni potřebují ji“ LHÁT... a pod vlivem a jhem tohoto STRAŠLIVÉHO SEBEKLAMU taková bytost ani NEMÁ JINOU MOŽNOST, než že MUSÍ NEPŘETRŽITĚ vynakládat své vlastní ENORMNÍ ÚSILÍ na udržování tohoto SEBEKLAMU... a toto úsilí je tak VYČERPÁVAJÍCÍ, že taková bytost pak nemá dostatek VLASTNÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE, kterou by měla,

kdyby se svého vlastního SEBEKLAMU VĚDOMĚ ZŘEKLA... 


Tato Hluboce Trpící bytost je však příliš SLABÁ, jelikož obcuje s démonem,

který jí našeptává, že toto ZŘEKNUTÍ znamená slabost. Tento démon jí neřekne: „Jedině PRAVDA

a LÁSKA Tě Osvobodí!“, protože kdyby to VĚDĚL, sám by Svobodný byl a nesnižoval by se na úroveň demotivační, ale byl by spíše bytostí podporující a motivující...


Viď, starej Georgi z filmu Atlas mraků... 

 

A PROTOŽE TAKOVÁ BYTOST BEZ SKUTEČNÉ DUCHOVNÍ OPORY A PODPORY ve spolupráci se silami temnoty SAMA TRVÁ NA TOM, ŽE TENTO VLASTNÍ SEBEKLAM UDRŽOVAT MUSÍ, sebe samu k holému šílenství odsuzuje... a PŘIROZENĚ ANI NEMŮŽE dojít do stavu, ve kterém by si měla pro co sama sebe vážit, ... a protože NEMŮŽE, taková bytost ANI NEMÁ JINOU MOŽNOST, než aby svou vlastní hodnotu OMYLEM odvozovala z jednání a aktivit, které ji do úrovně její vlastní Důstojnosti, pro kterou by si sama sebe vážit mohla, nepřivedou... 


To je KARMA, kterou lze ROZPUSTIT POUZE za předpokladu VYTRVALÉHO ROZVÍJENÍ VĚDOMÉHO ÚSILÍ o ROZPUŠTĚNÍ vlastního SEBEKLAMU, skrze VĚDOMÉ ROZVÍJENÍ spolupráce se svými bližními, založené PRÁVĚ na PRINCIPU PRAVDY o LÁSCE k bližnímu svému... tedy VĚDOMÉ JEDNÁNÍ,

kterým bytost samu sebe ZAVAZUJE a POSILUJE v ÚSILÍ sebe i své bližní NEKLAMAT...! 


A taková bytost, která tímto transformačním procesem neprojde, ať už z důvodu vlastní lenosti a ledabylosti a neochoty se evolučně duchovně vyvíjet, či z JAKÉHOKOLIV jiného důvodu... NEMÁ JINOU MOŽNOST, NEŽ ŽE MUSÍ ZÁKONITĚ SETRVAT na evoluční úrovni, ve které MUSÍ sobě i svým bližním TĚŽKOPÁDNĚ LHÁT, sebe samu touto LŽÍ trápit, sebe týrat a sebe otravovat...

a nosit masku Nadřazenosti... která je bytostmi, které ji již odložily, prohlédnuta... 


Světlu Vstříc, Přátelé! Ať si VŠECHNY bytosti Uvědomí Prvotní Stav Buddha! 


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya 

PŘESAH reinkarnačního rámce

Dne 01.07.2023 zaslala kancelář kandidáta na prezidenta České republiky, Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi dopis kanceláři pana prezidenta Ruské federace, Vladimira Vladimiroviče Putina: 

 

Absolutní Poznání pro Celý Svět  🕊💜🌍


6.12.2023 - Buddha u příležitosti Svátku Svatého Mikuláše

potvrdil intronizaci Krista na Slovensku 


27.11.2023 - Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi:


30.11.2023 - Reakce na Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi:


VOLNÁ ENERGIE


Díky aktuálně Dostupnému a Srozumitelnému Poznání Buddhů bytosti již NEMUSÍ

podstupovat muka a utrpení způsobené odloučením a válkou 💜🌍🕊Sjednocení Buddhovského a Kristovského náhledu:


Další pro život zásadní odkazy:Šťastný Zlatý Věk ✨


Náš Milosrdný Pán Ježíš Kristus:


Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA:


42 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Komentáře


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page