top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

FALEŠNÁ VÍRA v jáství

Aktualizováno: 22. 2.

21. 2. 2024

Foto: Pexels / Brote studio

Kdo vyznává falešnou víru v jáství, a tedy v EGO, ten sám se sebou hraje HRU na to, že ke svému životu „nikoho nepotřebuje“. Tito lháři nestoudně prohlašují: „Všechno, co potřebuješ vědět, nalezneš v sobě, a jejich LEŽ prokoukne KAŽDÝ, kdo si všimne, že oni sami jsou rádi, když je jako své učitele považujete, čímž přece ve své podstatě popírají to co říkají a jde tedy o jejich vlastní SEBEKLAM. Možná si položíte otázku: „Proč by někdo sám sobě tak hloupě a dobrovolně lhal?“ No, tento SEBEKLAM není nic dobrovolného. Je to v podstatě trest za NEPOKORU v tom, že takový LHÁŘ v podstatě parazituje na sociálním prostředí, ve kterém se nachází, a ze kterého se učí, ale to, že se z tohoto prostředí učí, OTEVŘENĚ NEPŘIZNÁVÁ. Možná si položíte otázku: „Proč by to dělal?“ No, aby mohl prodávat to, co se naučil a nemusel uznat, že to získal ZADARMO a tedy NEMÁ reálné oprávnění to prodávat. 


A protože tento LHÁŘ se k tomuto ZLODĚJSTVÍ nepřiznává, NEMÁ jinou možnost, než že MUSÍ žít jako žebrák, který je otrokem svého strachu z toho, že jeho LEŽ někdo prokoukne a on už nebude moci „mít tu výhodu vševědoucnosti“ a tedy toho „namyšleného a pyšného know-how“ nad bytostmi ostatními. Skutečnost, že jeho žebráctví je zřejmé, a proto viditelné KAŽDOU bytostí, která touto fází svého evolučního vývoje již prošla, ho nijak netrápí, jen když to nevidí ti, které je možné zneužít. 


Ano, bláznovství někoho, kdo si sám sebe, a proto ani svých bližních reálně NEVÁŽÍ, neumí proto SRDEČNĚ ocenit přínos svůj a za to sebe MILOVAT, a protože neumí, neumí SRDEČNĚ ocenit ani přínos VŠECH bytostí ostatních. Je možné se na někoho takového zlobit? Jako je, ale jen láskyplně, jako na někoho, kdo sám sebe ve vaší přítomnosti týrá a dívá se vám přitom do očí, jako kdybyste za to, že sebe týrá, byli odpovědní vy. To je pak někdy namístě ho s tím poslat, víte kam… což je také smyslem tohoto sdělení. 


DOKUD ve svém SRDCI Čestně a Upřímně neuznáš přínos VŠECH bytostí ostatních, a DOKUD jim nebudeš Sám ze Sebe DÁVAT Čestně a Upřímně nazpět to, co jim NÁLEŽÍ, a DOKUD nebudeš v této schopnosti své bližní NEUSTÁLE oceňovat a jim proto sloužit, nestaneš se MISTREM, BUDEŠ TRESTÁN tím, že BUDEŠ MUSET mít strach o to, abys byl milován… a tomuto strachu BUDEŠ sloužit… a protože BUDEŠ… BUDEŠ MUSET hromadit majetek, aby sis přízeň těch, které tě obklopují KOUPIL, protož ten, kdo své bližní Čestně a Upřímně nemiluje a svou lásku pouze PŘEDSTÍRÁ a je tak podvádí… ten NEMÁ jinou možnost, než aby byl otrokem hromadění majetku, za který si může KOUPIT napodobeninu toho, čemu se říká LÁSKA… 


Tím NEJVĚTŠÍM TRESTEM ti však VŽDY BUDE tvé vlastní VĚDOMÍ toho, že to, co si kupuješ, PRAVÁ LÁSKA NENÍ, protože PRAVÁ LÁSKA to bude, TEPRVE až ZAČNEŠ MILOVAT sám sebe, a této ZHOVADILOSTI se DOBROVOLNĚ VZDÁŠ a prohlásíš se za BLÁZNA… protože zjistíš to, co jsi VĚDĚL VŽDY… a to je, že jsi tímhle peklem MUSEL procházet, JEN PROTOŽE jsi NAPROSTO VĚDOMĚ ODMÍTAL: PROSIT, DĚKOVAT a říkat PROMIŇ, abys NÁHODOU nepřišel o svou aristokratickou egoistickou VIZI namyšlenosti, která „nikoho nepotřebuje“… protože tak se přece chovají nuzáci a skuteční ubožáci... Nikdo NESMÍ vědět, že jsou PŘÍMO ZÁVISLÍ na prostředí, ve kterém fungují, a i když je to NAPROSTO ZŘEJMÉ, dělají, že to tak není a TUHLE SPROSTOU LEŽ vydávají za pravdu… 


Ctnostné Bytosti PROSIT, DĚKOVAT a říkat PROMIŇ umějí, a za tyto projevy se NESTYDÍ, protože VĚDÍ, že jich NEUBUDE… což samozřejmě LHÁŘ, který MUSÍ otrocky shora uvedenému sloužit NEVÍ, a protože NEVÍ, nemá jinou možnost, než že kolem sebe MUSÍ živit ten cirkus, ze kterýho je mu samotnému ZLE a na zvracení… viď? 


Ctnostné Bytosti umějí těm bytostem, které Oceňují Čestně a Upřímně ze svého SRDCE nazpět DÁVAT…, protože si slovy našeho Milosrdného Pána Ježíše Krista UVĚDOMUJÍ, že: „Nejenom z chleba je člověk živ,“ v tom smyslu, že „DÁVAT v podstatě znamená ZÍSKÁVAT“, a tedy PARADOX, protože ten, kdo umí DÁVAT, a DÁVÁ tam kde DÁVAT má, ten je sám od sebe a na nikom NEZÁVISLE Šťastný…


Kdo to NECHCE pochopit a odmítá se na Tuto Svatou Cestu Vydat a Toto REALIZOVAT, ten SÁM SOBĚ LŽE, i když si třeba hraje na „duchovní cestu“. Na nikoho, kdo sám sebe PODVÁDÍ, se nedá zlobit, je to ZÁKLAD práce s energií ČHI, a kdo tu praxi z JAKÝCHKOLIV důvodů odmítá, ten SÁM v SOBĚ MOŽNOST TÉTO ENERGIE BLOKUJE, podobně tak jako kdyby dal na kastrol poklici. 


Kdo je schopen chápání a rozumění, ať s praxí neotálí a té se OKAMŽITĚ a SEBEVĚDOMĚ chápe... Hluchá vrata a kamení u cesty, ať zůstanou dál hluchými… kdo vyznává falešnou víru v ego a tedy pýchu a sám sebe milovat odmítá…, ať se dál za sebe a své podvody stydí…, ať dál otročí VŠEMU utrpení, které „je potřeba“ k tomu, aby si mohl koupit „představu lásky svých bližních“, kteří jsou jen hladovými démony, ne nikým reálně laskavým… 


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya