top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Jsem PRAVDA o PRINCIPU ve smyslu LÁSKY k bližnímu svému...

Aktualizováno: 20. 6.

10.4.2024


Jesus king of kings 2 by Bernhard Kaschek

Jsem LÁSKA... Jsem PRAVDA o PRINCIPU ve smyslu LÁSKY k bližnímu svému...

Tato PRAVDA Je Světlo Světa, Život Věčný a RYZÍ ČISTOTA...

MY VŠICHNI JSME SPOLEČNÁ VZÁJEMNÁ JEDNOTA... 🕊💜🌍


Předtím, než Ježíš Nazaretský seslal své následovníky, aby se opět re-inkarnovali zpět na zemi, připomenul jim: "Buďte bdělí a ostražití, neboť vás posílám mezi vlky, avšak nebojte se jich, vy sami jste byli takoví jako oni a hle, nyní jste mými následovníky, kterých se tak, jak jsem vám slíbil, smrt již nedotýká... Šanci na Život Věčný má tedy tak jako vy předtím dostat KAŽDÁ bytost, která je schopná vnímání, a tedy porozumění...


Proto tak, jak bylo mnou LASKAVĚ umožněno vám..., VYTRVALE a NEÚNAVNĚ na dveře obydlí KAŽDÉ takové bytosti tlučte..., avšak taková bytost, která by byla ve svém SRDCI k mému Poselství Lásky, coby Pravdy o Vzájemném Respektu a Sounáležitosti zatvrzelá tak, že by se mu zády otočila, anebo se proti vám dokonce jinak provinila, u jejích dveří, na znamení této její NEVĚRY k bližnímu svému, ze svých chodidel sandály sejměte, a o sebe je oklepejte... 


Taková bytost v okamžiku, kdy bude odkládat dočasnou tělesnou schránku, upadne do nízkých duchovních říší a oblastí právě tak, jako prach z těch sandálů..., protože mnou bude bez duchovní ochrany a opory na pospas bytostem z těchto pekelných světů ponechána, její volání nevyslyším, na její prosby neodpovím, a dokonce ani vaše vlastní pozdější přímluvy za ní jí už nepomohou, do Mého Království Mnou na váš vlastní pokyn přijata nebude...


Tak se také naplní mé proroctví o tom, že kdo chtěl být první, bude poslední... což je míněno tak, že se na něj nemusí dostat už nikdy... Proto dříve, než o dalším osudu bytostí Nevědomých Rozhodnete, ujistěte se, že jste nejprve udělali vše proto, abyste s nimi jednali s PEČLIVOU a LASKAVOU ROZVAHOU i ODPOVĚDNOSTÍ tak, jako byste rozhodovali o osudu vás samotných...


Tak se také naplnil Můj Slib, který jsem vám dal o tom, že POKUD do Mne svou Důvěru vložíte, získáte vládu nad národy, jak jsem vám, Mým Oddaným Následovníkům také Slíbil...


A nyní jděte, a Můj Duchovní Odkaz o Životě Věčném s LÁSKOU ve svých SRDCÍCH do VŠECH Světových Směrů VYTRVALE a NEÚNAVNĚ Šiřte...". Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya

 
23. 7. 2022 Rozhovor s Lumírem Láskou -⁠⁠⁠ kandidátem na prezidenta České republiky 2023


Rozhovor_s_Lumirem_Laskou_kandidatem_na_prezidenta_cr-3
.pdf
Stáhnout PDF • 969KB


Dne 01.07.2023 zaslala kancelář kandidáta na prezidenta České republiky, Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi dopis kanceláři pana prezidenta Ruské federace, Vladimira Vladimiroviče Putina: 


6.12.2023 - Buddha u příležitosti Svátku Svatého Mikuláše

potvrdil intronizaci Krista na Slovensku Enthronement of the Lord Jesus Christ in Slovakia


02 Enthronement of the Lord Jesus Christ in Slovakia
.pdf
Stáhnout PDF • 535KB27.11.2023 - Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi:


30.11.2023 - Reakce na Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi:


VOLNÁ ENERGIE 💎


Díky aktuálně Dostupnému a Srozumitelnému Poznání Buddhů bytosti již NEMUSÍ

podstupovat muka a utrpení způsobené odloučením a válkou 💜🌍🕊Sjednocení Buddhovského a Kristovského náhledu:


1.4.2024 NÁSTROJ CELOSVĚTOVÉ ROVNOVÁHY


Nástroj celosvětové rovnováhy
.pdf
Stáhnout PDF • 7.58MB


TOOL of WORLDWIDE BALANCE and CALL for the Liberation of Julian Assange


01 TOOL of WORLDWIDE BALANCE and CALL for the Liberation of Julian Assange
.pdf
Stáhnout PDF • 360KB


Další pro život zásadní odkazy:


Šťastný Zlatý Věk ✨


Náš Milosrdný Pán Ježíš Kristus:


Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA:www.srdcenahrad.cz

159 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

1 commentaire


Před 2000 lety tady na Zemi kráčel Kristus.

🍀 Říkal: "Jsem Cesta, Pravda a Život".


Zamyslela jsem se nad těmi slovy. Vzpomněla jsem si také na slova Buddhova:

🍀 "Důvodem lidského zrození je dosáhnout osvícení".


Vyšlo mi z toho toto:


Abychom důvod lidského zrození mohli naplnit, je potřeba znát Pravdu, ta nás osvobodí od lži a iluze. Tu pravdu máme každý v sobě ukrytou. Je třeba ale sloupat slupky nevědomosti,, jít Cestou poznání a Pravdu postupně odhalit. Bez kráčení Cestou Pravdy není Život, je stagnace, je umírání zaživa.


Děkujeme Vznešený Lumír Láska, že se s námi dělíš o Pravdu a ukazuješ Cestu, jak žít Život v Lásce. 🙏💜🍀


Katka

Sangha Srdce Dharmy

srdcedharmy@outlook.com


Vítáme jakoukoliv podporu sdílení

a spolupráci ve…

J'aime

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Momentálně nemáte žádné události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page