top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Soucit Je Porozumění a Porozumění Je Brána Osvícení

Aktualizováno: 18. 12. 2023

13.12.2023

obrázek převzat z Facebooku


Pokud některá z bytostí jedná zle, nízce, a uboze, nezaslouží si zášť, nezaslouží si ani výsměch a pohrdání, nezaslouží si zavržení... právě takové sklony v jednání mají být jako nízké zavrženy... a nahrazeny Soustředěním Se Na Vlastní Uvědomění, že tak jak bytosti aktuálně jednají či nejednají je způsobeno právě tím, že na úrovni svého aktuálního evolučního vývoje doposud NEMAJÍ JINOU MOŽNOST, než je TAKOVÁ, kterou aktuálně mají. Jinou možnost doposud nedostaly, jiná jim doposud pro nedostatečné nahromadění zásluh dobra ve smyslu Čestně a Upřímně Vykonávané Svaté Služby Třem Klenotům (to je Buddha, Dharma, a Sangha) umožněna nebyla... to je DANOST.


Taková Bytost, která se o Rozvíjením Tohoto Soucitného Pohledu aktuálně namáhá, je právě v okamžiku, kdy se namáhá, od Zášti a Nenávisti aktuálně Osvobozená, anebo naopak, díky takto aktuálně nabyté Svobodě disponuje volnou mentální kapacitou, anebo naopak, díky takto aktuálně nabyté volné mentální kapacitě disponuje vlastní volnou životní energií, anebo naopak, díky takto aktuálně nabyté volné životní energii disponuje vlastním zdrojem hojnosti, anebo naopak, k Osvícení Buddhy se aktuálně přibližuje, anebo naopak... Proč? Protože Soucit Je Porozumění a Porozumění Je Brána Osvícení. Taková bytost, která si toto Uvědomuje sama sobě aktuálně prospívá, anebo naopak... to je DANOST.


Probuzený proto VIDÍ, že veškeré nízké jednání bytostí vychází z úrovně jejich vlastní Nevědomosti, takové bytosti jsou vlivem vlastní Nevědomosti proto bezbranné, jednání takových bytostí proto z jejich Svobodné Vůle nevychází, takové bytosti Vlastní Svobodnou Vůlí přirozeně ani nedisponují. Proč? Pokud by takové bytosti Svou Vlastní Svobodnou Vůlí disponovaly, nebylo by přirozeně možné, aby se zaměstnávaly nízkým jednáním... není zde té možnosti... to je DANOST.


A tedy takové bytosti, které se nízkým jednáním aktuálně zaměstnávají proto ani nemají jinou možnost,

než aby se tím, co jim jejich aktuální evoluční úroveň umožňuje, zaměstnávaly, to je PŘÍMO v Závislosti

na úrovni jejich aktuálního evolučního vývoje, to je PŘÍMO v Závislosti na Omezení, které PŘÍMO s vlastní Nevědomostí souvisí, to je PŘÍMO v Závislosti na vlastní KARMĚ... to je DANOST.


Takovým bytostem nezbývá nic jiného, než aby se o nahromadění dostatečného množství zásluh ve smyslu Čestně a Upřímně Vykonávané Svaté Služby Třem Klenotům (to je Buddha, Dharma, a Sangha) snažily, právě proto,  aby jim ze strany Tří Klenotů bylo Umožněno jejich vlastní Nevědomost rozptýlit,

právě za účelem Překonání své vlastní Závislosti na utrpení, na KARMĚ. Proč? Protože Svobodná Vůle

je Prostá Této Závislosti... Proč? Protože Svobodná Vůle PŘÍMO souvisí se Sebeovládáním...

a Sebeovládání PŘÍMO souvisí s Vlastní Nezávislostí na KARMĚ... ne jinak... to je DANOST.Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya 

Nadsmyslový svět existuje, k čemuž by měl Celý Svět v Duchovním slova smyslu postoj zaujmout,

protože PRÁVĚ TO má změnit dosavadní způsob vnímání funkce světa z "dolu, který si entity nevědomé přejí vytěžit" na "dočasně zakoušenou zkušenost a příležitost k učení", což má následně vést k Míru a Klidu ve Světě, tedy k Éře Zlatého Věku, Ráji na Matce Zemi.Právě nyní, Zde, v Tomto Zlatém Věku, pro připravené, konec všeho utrpení způsobeného válkou, konec všech nemocí, konec stárnutí, konec umírání a všeho dalšího trápení spojeného se ztrátou a odloučením...


Dne 01.07.2023 zaslala kancelář kandidáta na prezidenta České republiky, Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi dopis kanceláři pana prezidenta Ruské federace, Vladimira Vladimiroviče Putina 🙏@prezidentpavel @RobertFico @PutinDirect

Osvícení Buddhy pro Celou Planetu 🕊💜🌍

Díky aktuálně Dostupnému a Srozumitelnému Poznání Buddhů bytosti již NEMUSÍ podstupovat muka

a utrpení způsobené válkou:Sjednocení Buddhovského a Kristovského náhledu:Šťastný Zlatý Věk ✨202 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page