top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Květnové požehnání Buddhy

Aktualizováno: 15. 6.


Úroveň života ve společnosti i ve světě přímo odráží vnitřní duchovní úroveň jednotlivců. Z pohledu vlastní subjektivní úrovně prožívání je velký rozdíl mezi bytostmi, které tento život berou jako "jediný" (a dle toho si ho taky přejí "co nejvíc užít" a co nejvíc z něj "servat a vytěžit" a přitom přirozeně sami sobě i bytostem ostatním ublížit, protože takové bytosti svým přístupem působí bolest nejen svým bližním, ale zejména sami sobě...) a mezi bytostmi, které vědí, že tento život je zejména o nabírání zkušeností, se kterými pokračují do dalších inkarnací za účelem nabírání zkušeností dalších... Za účelem zmírnění napětí ve společnosti a ve světě je proto dalším krokem evoluční vývojové fáze lidstva (které sleduje cíl kvalitnějšího zakoušení reality ve smyslu laskavějšího přístupu na úrovni mezilidských vztahů) celoplošné sdílení základního Poznání Buddhy, tj. Pravdy o opakování reinkarnačního cyklu.

Každé znovu-zrození obsahuje znovu-nemoce, znovu-stárnutí, znovu-smrt, opětovné spojení s tím co je nám milé a opětovné rozloučení s tím, opětovné spojení s tím co je nám nemilé a opětovné rozloučení s tím.

Pokud je okamžikem znovu-zrození „A“ předem jasné, že bude následovat znovu-smrt „Z“, není možné na znovu-nemoce, znovu-stárnutí, znovu-smrti a na cokoliv v této představě „mezičasu“ nahlížet jako na „chybu“ nebo na „selhání“.

Kdo byl poučen o této Pravdě… a této Pravdě Porozuměl… (tj. příčina) nenahlíží v okamžiku ztráty tohoto těla „chybu“ a „selhání“ (tj. následek). Kdo v okamžiku ztráty tohoto těla nenahlíží „chybu“ a „selhání“ (tj. příčina), nepodléhá Nevědomosti (tj. následek). Kdo nepodléhá Nevědomosti (tj. příčina), nepodléhá Chamtivosti (tj. následek). Kdo nepodléhá Chamtivosti (tj. příčina), nepodléhá Závisti a Žárlivosti (to jsou následky). Kdo nepodléhá Závisti a Žárlivosti (to jsou příčiny), nepodléhá Křivdě (tj. následek). Kdo nepodléhá Křivdě (tj. příčina), nepodléhá Nenávisti (tj. následek). Kdo nepodléhá Nenávisti (tj. příčina), uskutečnil Bezpodmínečnost k sobě samému, uskutečnil Bezpodmínečnost ke všem ostatním bytostem (tj. následek). Kdo uskutečnil Bezpodmínečnost k sobě samému a ke všem ostatním bytostem (tj. příčina), Osvobodil své SDRDCE od Nenávisti (tj. následek). Kdo Osvobodil své SDRDCE od Nenávisti (tj. příčina), je Nezávisle Šťastný (tj. následek). Kdo je Nezávisle Šťastný (tj. příčina), Nekompenzuje si ztrátu tohoto těla opětovným získáním těla, o které bude opětovně připraven… (tj. následek).

Jediným možným úspěchem bytosti je Upřímná snaha směřující k ukončení vlastní Nevědomosti, tj. prohlédnutí a očištění světských představ „úspěchu“ a „neúspěchu“, tj. Osvobození sebe z pout Duality „dobra“ a „zla“, tj. ukončení utrpení.

Ať se Všem bytostem dostane Tohoto Poznání, aby se jim Otevřela Možnost a Příležitost Vystoupení z koloběhu zrození a smrti Samsára!

Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya


KRISTUS je BUDDHA – ŠŤASTNÝ ZLATÝ VĚK!


KRISTUS je BUDDHA II. - Na počátku bylo Slovo

MODLITBA k Pánu Ježíši Kristovi


PROSBA ke Vznešenému Buddhovi GAUTAMOVI

40 vteřinová Dharma


Konec Karmy – Život Věčný


Miluji Tě –⁠ Uděluji Ti Milost


Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě

82 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

  • ne 01. 10.
    Online Rozprava s Lumírem Láskou
    01. 10. 16:00 – 19:00
    online rozprava
    ROZPRAVA je Vzácná Událost Setkání za účelem možnosti sdílení lidských starostí a duchovních zkušeností jako možných odpovědí na ně. | Online Rozpravu povede Probuzený Mistr: Lumír Láska | Doporučený příspěvek – Dána: 900 Kč. | Celý popis najdete v detailu události.

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page