top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

K DOBYVATELI PŘIJDE DOBYVATEL

Aktualizováno: 19. 9. 2023"Scénář byl u všech dobyvatelů stejný... využívali nejednotnosti místních... na získaných územích měli téměř neomezené možnosti: mohli vyhlašovat zákony, vykonávat soudní moc, budovat vlastní armádu, razit mince... v touze najít dobře placenou práci jako úředníci, diplomaté, správci, vojáci…"

Zdroj: kniha PŘÍBĚH ČAJE od autorů: Soňa, Zdeněk a Michal ThomoviZa povšimnutí stojí zejména souvislost mezi obchodem a možností obchodníka (rozuměj kolonizátora) definovat zákony a podle nich vykonávat soudní moc (například nad místním obyvatelstvem, jako svou konkurencí), budovat vlastní armádu (například proti místnímu obyvatelstvu, jako své konkurenci).

Civilizace může z hlediska dostupných technologických vymožeností vypadat na první pohled vyspěle, čím se ale liší od džungle, pokud zákony vydávají draví obchodníci bez hlubšího smyslu pro principiální zákony sledující společenský SOULAD jakožto CELKU? Jak si v uvedeném slova smyslu může být někdo v takovém společenském uskupení jistý tím, že někdo, kdo udělá pro vidinu zisku takřka COKOLIV, kdo pro pro své účely neváhá využít JAKÝCHKOLIV prostředků bude při vedení JAKÉHOKOLIV procesu NESTRANNÝ a bude rozhodovat SPRAVEDLIVĚ? Zvláště pak pokud jsou účastníci takového společenství namísto rozjímání nad tím, co by si o nich ve smyslu jejich osobní Čestnosti a Upřímnosti mohli myslet bytosti ostatní, motivováni TOUHOU pro nalezení dobře placené práce v úřadech, popřípadě jako diplomaté, správci, či vojáci… práce, kterou jim přirozeně může zajistit právě někdo, kdo takovými zdroji disponuje právě protože pro vidinu zisku udělá takřka COKOLIV a tedy pro dosažení svých účelů neváhá využít prostředků JAKÝCHKOLIV...


Může snad společenství, ve kterém jedinec na prvním místě v žebříčku svých osobních hodnot sleduje vlastní soukromý ZISK před kulturou společenství celého... reálně fungovat ve vzájemné symbióze a tedy SOULADU tak, aby se v takovém společenství žilo dobře KAŽDÉMU? Samozřejmě že ne, a i ten, komu se v takovém společenství třeba i materiálně daří, v něm trpí, protože přirozeně není možné, aby byl reálně šťastný, protože se musí neustále obávat toho, že tak jak ostatní za účelem zisku napadal a napadá, by mohl být napaden on, pokud se takového jednání zřekne, a taková bytost, která se takového jednání nezřekne, je proto následně přirozeně otrokem budování ochranných systémů za účelem vlastní ochrany, což je neustálé zaměstnání něčím, pro co taková bytost nemůže vidět krásu světa, tak jako bytosti, které se těmito otrockými systémy prostě nezabývají. Odtud: "Každý je si sám svým vlastním trestem i odměnou současně."

Cesta duchovního vývoje a tedy evolučního růstu celého společenství je sledovat bytosti, které DISPONUJÍ širším sociální rozměrem a od jejich přístupu k životu se INSPIROVAT – poznáte je při obyčejném pohledu do jejich očí, jsou bezdůvodně šťastné už nyní, protože za svůj úspěch považují to, jak se mají nyní, a ne to, jak se budou mít, až se jim něco podaří, či nepodaří… Nejsou proto samolibé a namyšlené pro to, čeho dosáhly, ale ani ponížené pro to, co se jim třeba nepovedlo… Podle způsobu vedení jejich života zjistíte, že si luxus třeba i mohou dovolit, ale všimnete si právě toho, že si ho dovolit mohou, a ne, že na něm trvají a že ho mít nezbytně musí… jinak budou nešťastné. Ne, takhle samy sobě ubližovat odmítají, luxus je pro ně možnost, na kterou se vypracovaly, není pro ně ale prioritou, a je to tak proto, že toho čeho dosáhly, dosáhly právě protože vědí, co je to Čestné a Upřímné sebezapření, ve kterém si umí odepřít to, co jiní ne, a právě proto umí žít skromně. Když si za něčím jdou, umí být houževnaté a vytrvalé, mají svou důstojnost, to znamená, že si samy sebe váží natolik, že je pod jejich úroveň chtít bezuzdně všechno to, co se na první pohled třpytí za JAKOUKOLIV cenu, protože dobře vědí, že ta cena může být vysoká a jim prostě nepřijde inteligentní ji démonickým silám platit. To přirozeně neplatí o dětech, které se ovládat nedokáží a které všechno hned chtějí prostě jen proto, že to chtějí...

Zejména pak POZOR na samotné pojetí slova "voják", německy "soldat", či anglicky "soldier". Všimněte si, že slova "soldat" a "soldier" mají v základu kořen slova "sold", tj. "prodáno", kdežto slovanský název "voják" vychází z kořene slova "voj", tj. sbor, oddíl, jednotka, což jsou v podstatě synonyma pro soudržnost, sjednocení a spolupráci. Pokud se budeme ve smyslu studia civilizačních modelů a přístupu k životnímu prostředí zabývat tím, jaký vliv má užívání jazyka a slov jako programovacího jazyka na náš osobní, a posléze tedy i společenský život, zjistíme, že jazyk a slova v něm obsažená jsou v podstatě systémem víry a jazyky tak mohou bytostem sloužit a prospívat k tomu, co je pro ně přínosné – a naopak, mohou působit doslova jako kletby, a bytostem tedy neprospívat, zejména protože změna chápání významu má přirozeně přímý dopad na způsob života bytostí, které takové slovní a programovací významy jako svá náboženská vyznání či dogmata na úrovni nevědomého jednání doslovně přebírají a podle nich žijí… a ani ti, kteří pod jejich vlivem žijí si neuvědomují, že takové programy jako svou "normu a životní styl" KARMICKY přebírají.

Jinými slovy, mentální (a tedy duševní) spojení slova "voják" se slovem "prodáno" může v bytostech na podvědomé úrovni čistě hypoteticky evokovat, že je normální vnímat vojáka (podobně tak jako zvíře) jako "koupenou" sílu pro účely "zorání toho či onoho pole". Bývalí zemědělci se tak na podvědomé úrovni mohou omylem domnívat, že práce v zemědělství je v podstatě nižší formou vyspělejšího kolonizování cizích, dosud nedobytých (rozuměj "nezoraných") území. Vnímat takové souvislosti podobně, nebo v nich nevidět žádný rozdíl, považuji za spánek v hluboké Nevědomosti, protože je VELKÝ rozdíl mezi bytostmi, které chrání své rodiny, vlast a odkaz předků před cizími nájezdníky, a mezi bytostmi, které jsou koupeny a najaty za účelem toho, aby takové nájezdy vykonávaly, za účelem toho, aby bytosti ostatní i s jejich kulturním dědictvím mrzačily, je okrádaly, jejich zdroje dobývaly a jejich domovy plenily... Jedni mají svou Důstojnost a ti druzí o tom, co to Důstojnost je, ponětí (prozatím) nemají.

"K dobyvateli přijde dobyvatel, a kdo plení, bude vypleněn."

~ Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA 🙏☸️💎


Taková nedorozumění je třeba NEUSTÁLE ROZPTYLOVAT a na ně poukazovat, protože KAŽDÁ z bytostí (ať už dobyvatel, či dobývaný) ve skutečnosti hledá KLID a MÍR, a tedy KONEČNÝ SOULAD… My všichni bychom se tedy měli SEBEVĚDOMĚ věnovat tomu, co do těchto stavů našeho konečného naplnění a tedy našeho štěstí VEDE, protože ŽÁDNÁ z bytostí (tedy kdyby tu příležitost Svobodné Volby vůbec dostala a posléze ji tedy měla) by si přirozeně sama od sebe nepřála, aby k ní bylo ze strany KOHOKOLIV přistupováno jako ke kusu dobytka, s jehož drahocenným životem se nakládá pouze za účelem vedení války (rozuměj "orání pole") pro naplnění podnikatelského záměru, ve smyslu dosahování cílů ekonomických, jinak "mechanickým dolováním zisku" a tedy "průmysl důlní".

Komu takové jednání přijde normální, prostě nemá smysl a vkus pro krásu a pro umění vedení duchovního života. Někdo takový musí přirozeně pocházet z prostředí s chabým kulturním odkazem a jako takový přirozeně nemůže být ve smyslu vizionářském ani znalcem toho, co to vyspělá civilizace je. To samo o sobě ostudným není – ostudným je, když je mravní bída bez ochoty k vlastní sebereflexi prosazována jako norma pro civilizace ostatní, zejména pak pro ty, které v následování úpadku nic světoborného nespatřují.

Poznání vede skrze utrpení, a díky aktuálně dostupnému a hlavně srozumitelnému Poznání Buddhů je možné, aby se KAŽDÁ z bytostí ze svého strastiplného bloudění koloběhem opětovných znovu-zrození a opětovných znovu-nemocí a opětovného znovu-stárnutí a opětovného znovu-umírání Probudila:Ať VŠECHNY bytosti dojdou do Ideálu BUDDHA !

Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya

22 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY