top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Allatra – Tvořivá společnost

Aktualizováno: 31. 8. 2023


článek převzatý z webu SrdceNaHrad.cz: https://srdcenahrad.webnode.cz/tiskove-prohlaseni-21-8-2023/


Na časté dotazy ohledně propojení či spolupráce Sanghy SRDCE DHARMY s Allatrou – Tvořivou společností reaguji:


1) Sangha SRDCE DHARMY (www.srdce-dharmy.cz) v rámci svých veškerých aktivit jako svůj Hlavní a Zásadní Cíl sleduje zprostředkovávání Poznání Buddhů všem bytostem ostatním. Rozdíl mezi Sanghou SRDCE DHARMY a Allatrou – Tvořivou společností je v tom, že Allatra – Tvořivá společnost jako svůj Hlavní a Zásadní Cíl zprostředkovávání Poznání Buddhů bytostem ostatním nesleduje.


2) Zástupci Allatry – Tvořivé společnosti si aktivit Sanghy SRDCE DHARMY všimli a stejně tak členové Sanghy SRDCE DHARMY si všimli „Osmi osnov Tvořivé společnosti“, které vnímali jako dobrý začátek a základ, na kterém se dá začít stavět společnost, která k Poznání Buddhů pozvolna dozraje. Konstatuji, že vedení Allatry – Tvořivé společnosti Poznání Buddhů neobsáhli, a tedy jím ani nedisponují, protože pokud by to tak bylo, Allatra – Tvořivá společnost by jako svůj Hlavní a Zásadní Cíl sledovala zprostředkovávání Poznání Buddhů bytostem ostatním. Zástupci Allatry – Tvořivé společnosti a členové Sanghy SRDCE DHARMY se dohodli na vzájemné spolupráci, konkrétně na natočení několika videí s jednotlivými členy Sanghy SRDCE DHARMY. Členové Sanghy SRDCE DHARMY během těchto rozhovorů zprostředkovali Poznání Buddhů zástupcům Allatry – Tvořivé společnosti a zástupci Allatry – Tvořivé společnosti tato videa osadili logy Allatry – Tvořivé společnosti a použili je k vlastní propagaci, což nám dávalo smysl, protože se tím způsobem propagovalo také Poznání Buddhů. Také Sangha SRDCE DHARMY některá tato videa umístila na YouTube kanál Sanghy SRDCE DHARMY: srdce dharmy - YouTube:


S Lumírem Láskou o Tvořivé společnosti a lásce - rozhovor pro Allatraunites. Tvorivá spoločnosť - YouTube


Tvořivá společnost: O čem snili proroci (sestřih) - Buddha Maitreya je ZDE. - YouTube


3) Allatra – Tvořivá společnost se v roce 2022 veřejně zavázala k tomu, že udělá rozhovor s KAŽDÝM z kandidátů na post prezidenta ČR ve volbách v roce 2023. Členům Sanghy SRDCE DHARMY bylo divné, že se nám zástupci Allatry – Tvořivé společnosti neozývají, když jsem právě v těchto volbách vystupoval jako oficiální kandidát na post prezidenta ČR. Členové Sanghy SRDCE DHARMY tedy Allatru – Tvořivou společnost oslovili a její veřejný závazek jí připomněli. Zástupci Allatry – Tvořivé společnosti s rozhovorem souhlasili, ale podmínili jej tak jako ve spolupráci předchozí tzv. „rozhovorem přípravným“, tedy rozhovorem „nanečisto“, aby si mohla být Allatra – Tvořivá společnost jistá tím, že s obsahem rozhovoru souhlasí a že je možné jej takto udělat. S tím jsem souhlasil a „přípravný rozhovor“ s dalšími třemi členy Allatry – Tvořivé společnosti absolvoval s tím, že se mi zástupci Allatry – Tvořivé společnosti ozvou s termínem, kdy natočíme ten samý rozhovor na „čisto“. To se ale nestalo. Neozvali se už vůbec. Teprve po tom, co byla Allatra – Tvořivá společnost z naší strany kontaktována s dotazem na termín smluveného rozhovoru, jsem byl uvědoměn o tom, že členové Allatra – Tvořivé společnosti se po poradě dohodli na tom, že se mnou rozhovor neudělají a přidali nějakou fádní a povrchní výmluvu a přáním krásného dne, štěstí atp. Na to jsem přirozeně reagoval ve smyslu, že chci znát důvod toho, proč se mnou rozhovor udělat nechtějí. Teprve po té jsem se dověděl, že prý jsem „manipulátor“.


Tak si to shrňme, lidé, kteří svému partnerovi, který si v zájmu všech ostatních bytostí (za účelem sdílení Poznání Buddhů) na rozhovor se zástupci Allatry – Tvořivé společnosti musel udělat čas, kterého si váží, protože o něj ukrátil své bližní, otevřeně při prvním setkání (onen „přípravný rozhovor“) tomuto svému partnerovi čestně a upřímně rovnou do očí neřeknou, že ho vlastně za svého partnera ani nepovažují, oni mu to neřeknou ani po té, co se po poradě dohodnou na tom, že to pro ně partner není a rozloučí se s ním povrchně tak, aby to vypadalo přátelsky, tedy aby ty dveře k němu mohly do budoucna zůstat otevřené, zatímco zástupci Allatry – Tvořivé společnosti je vědomě zavřely, jen o tom neuvědomili ani mne, ani žádného ze členů Sanghy SRDCE DHARMY a nebýt mé důslednosti v tom, že jsem chtěl vědět a znát důvody jejich počínání a rozhodování, ani bych se nedověděl, na čem se dohodli, že si o mě budou myslet a třeba bych si mohl dál myslet, že jsme partneři, kteří společně sledují záměr ve spolupráci založené na Vzájemné Úctě prospívat všem ostatním bytostem… i když by to tak nebylo...


Nejenže takové jednání vnímám ze strany zástupců Allatry – Tvořivé společnosti jako jednání neslušné a nečestné jak vůči mě, vnímám to také jako vědomé sledování takového jednání, které nechce zpřístupnit Poznání Buddhů všem ostatním bytostem za účelem Celoplošného Probuzení VŠECH bytostí do stavu Buddha. Vezměte si, že všechno mohlo být dnes jinak a Celá Planeta by dnes mohla být blíže k Probuzení… nebo si snad bytosti zde na Planetě Matka Země mohou dovolit takové možnosti ve smyslu PŘÍMÉHO zpřístupnění Poznání Buddhů pro sebe i pro bytosti ostatní odmítat? Anebo je zde tolik Probuzených Buddhů a všichni jsou natolik vědoucí, že o Nejvyšší Vědění není nouze? Já že jsem si nevšiml… protože když se podívám na stav světa, vůbec to tak na první pohled nevypadá.


Kromě jiného to po těchto zkušenostech s těmito „přípravnými rozhovory“ vnímám tak, že zástupcům Allatry – Tvořivé společnosti ani tak nešlo o otevřenou spolupráci a o sdílení sebe navzájem, o otevřenou diskusi a dialog, který sleduje SOUCIT a RESPEKT ke všem bytostem, kdy když dojde při rozhovorech k nedorozumění, zástupcům VŠECH stran má být umožněna otevřená a hlavně volná komunikace (tj. ne cenzura) za účelem možnosti rozptýlení takových nedorozumění v komunikaci. Zástupcům Allatry – Tvořivé společnosti podle mě o takovou komunikaci v té době nešlo, domnívám se, že se obávali, aby nezasahovala do programového nastavení Allatry – Tvořivé společnosti, jinými slovy, zástupci Allatry – Tvořivé společnosti si podle mě dobře hlídají, co skrze ně zveřejněno bude a co ne, což ve své podstatě odporuje „Osmi osnovám tvořivé společnosti“, které jsou bez MOŽNOSTI DIALOGU pouze lákadlem pro ty, které ještě nemají zkušenosti, které má Sangha SRDCE DHARMY.


Zástupcům Allatry – Tvořivé společnosti jsem to dal jasně na vědomí s tím, že Sangha SRDCE DHARMY je i nadále otevřená skutečné spolupráci, která tkví výhradně v transparentním a tedy otevřeném dialogu, ve kterém je komunikováno JAKÉKOLIV Poznání za účelem jeho sdílení VŠEM bytostem tak, jak si úroveň naší evoluční úrovně zde na Planetě Matka Země ZASLOUŽÍ a ne, že něco se říkat „může“ a „něco ne“ a „někdo bude tím, kdo to rozhoduje“, aby náhodou nebylo ohroženo to či ono „vedení“, ať už se to vedení týká jakéhokoliv společenství, protože pokud se JAKÁKOLIV komunikace cenzuruje se strachem o to, že „nikdo nebude vedoucí“, pak je zřejmé, že ten někdo slouží svému strachu ze ztráty představy vůdcovství, a ne lidem. V takovém případě, ve kterém JAKÁKOLIV z bytostí za uvedené svou vlastní odpovědnost ve smyslu sklonům k cenzuře přebírat odmítá, nejde o službu, ale o utrpení. Zástupci Allatry – Tvořivé společnosti vzali má sdělení na vědomí, ale nijak je nereflektovala. Protože já sám a stejně tak Sangha SRDCE DHARMY jsme v minulosti Allatru – Tvořivou společnost podporovali, je třeba se k celé věci vyjádřit také k tomu, proč tomu tak již není.


S ohledem na uvedené se Sangha SRDCE DHARMY od Allatry – Tvořivé společnosti distancuje do doby, než Allatra – Tvořivá společnost uzná za vhodné dát tyto vztahy do pořádku.


Všem věrným členům a zástupcům Allatry – Tvořivé společnosti, mezi kterými mají členové Sanghy SRDCE DHARMY včetně mne své přátelé, se jménem Sanghy SRDCE DHARMY i svým za možná předchozí nedorozumění omlouvám, naše předchozí NEZIŠTNÁ podpora Allatry – Tvořivé společnosti a její následné omezení souvisí právě se shora uvedenými zkušenostmi s některými ze členů Allatry – Tvořivé společnosti a s jejím vedením. Stejně tak děkuji všem věrným členům Allatra – Tvořivé společnosti i jiných duchovních tradic, a to včetně jejich vedení, kteří se sdílení duchovního obsahu za účelem prospěchu všem ostatním nezištně věnují tak, že ho sdílí, protože i přes všechna možná nedorozumění to má v rámci evolučního vývoje jak jednotlivců, tak společnosti smysl a je to ve výsledku lepší, než stagnace totální.


Vše a hlavně vztahy se ZDE na Věčnosti NEUSTÁLE vyvíjejí… a dost možná, že i zástupci Allatry – Tvořivé společnosti a její vedení vidí dnes věci trochu jinak, budu si proto přát, abych se ve všem uvedeném mýlil.


Ať vás VŠECHNY Vysoké Bytosti Světla Neustále Doprovázejí ! Ať KAŽDÝ z vás Uskuteční Plný Potenciál Buddhy !


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya


25 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page