top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Žabky, role oběti vs. vyrovnanost


Veřejný facebookový post:

Nějak se nám začínají ty žabky vybarvovat a z mnoha míst postupně doplňovat, skládat do pochopitelného obrazu. Už vícekrát jsem sdělil, že bibli je potřeba brát s rezervou, je hodně upravená, překroucená, ale přesto tam je zakódováno mnoho prospěšných, člověku doplňujících, nápomocných informací.

Mimo jiné se tam píše o době konce, já si to překládám o době konce falešného světa, doba před změnou.

A sděluje se tam taky o žabách, opět náhodička..

"13 Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám."

A opět není náhodou, že falešný prorok, což je mimo jiné i satanismus, má ve svém erbu 3 žáby. A jelikož je současný svět ve falešnosti a lži brilantní, tak to lidem cpe všude, ve všem, i v jídle až pod nos, zvrácenost, vše převracené úplně naopak. Tváří se mnohé jako dobro, ale je to obyčejné zlo...


Karel


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya:


Aby se bytost mohla Osvobodit od vlastního subjektivního vnímání vnějšího světa a bytostí v něm sdružených jako "zlých" (vnitřní překážky duchovní praxe), čímž sebe bytost pozvolna Osvobozuje ze stavu "role oběti" ve smyslu "ti zlí ubližují nám dobrým" (což je jak na jemné tak na hrubší úrovni nastavení osobní subjektivní rozpolcenosti, která je výzvou ke směřování do Vyrovnanosti), je třeba uvědomit si a tohoto uvědomění se také držet, že KAŽDÁ jediná z bytostí se NEUSTÁLE vyvíjí (osobní KARMA). Z uvedeného vyplývá, že taková bytost, která byla v předchozí inkarnaci například ještě žábou a toto je její první inkarnace ve zkušenosti fyzické formy člověka se vzpřímenou páteří, tato bytost se ve smyslu nabírání svých reinkarnačních zkušeností ve smyslu realizace svého tvůrčího i ničivého potenciálu realizuje a projevuje jinak než bytost, která je v inkarnaci člověka například po stopadesáté. Toto uvědomění a respekt z něj pramenící umožňuje takovým bytostem, které ho vědomě rozvíjejí uznat utrpení bytostí, které aktuálně nemohou jednat jinak než tak, jak aktuálně jednají, tj. Danost, tedy KARMA, která není namířená proti někomu osobně, což je Osvobozující...


A protože nám tato úroveň Svobody umožňuje Nezaujaté Nazírání, umožňuje nám tak současně zorientování se v povaze reality, respektive v komunikačním toku bytostí či způsobech takové komunikace, které se v takové realitě nacházejí, to znamená zorientování se ve způsobu komunikace těch kterých bytostí, které se na té či které úrovni svého evolučního vývoje aktuálně nacházejí a které mezi sebou tím či oním způsobem komunikují a interagují za účelem svého dalšího evolučního vývoje ve smyslu nabírání dalších zkušeností v té či které aktuálně projevené fyzické formě.


Máme tak současně možnost vidět potenciál evolučního vývoje KAŽDÉ jediné z bytostí a to nám současně umožňuje vidět v té či které bytosti budoucí konání prospěšných skutků v zájmu VŠECH ostatních bytostí a stejně tak můžeme v jednání bytostí, které aktuálně jednají "tak jak se nám nelíbí" spatřit naše předchozí skutky v inkarnacích předchozích. To samo o sobě vede k vlastní osobní Vyrovnanosti (tedy stav vnitřního KLIDU a MÍRU), která je hlavním smyslem a cílem každé bytosti, která vědomě takový cíl sleduje, čímž taková bytost směřuje do Realizace Plného Potenciálu Buddhy.


S ohledem na uvedené je také vhodné brát v potaz osobní subjektivní KARMU té či které z bytostí a současně KARMU kolektivní (světovou ). Sledování těchto procesů vývoje a zrání ve vzájemné kooperaci je ve smyslu vlastního uklidnění uvědoměním dechberoucím, prostřednictvím kterého se bytosti učí sebe zvládat, ovládat a usměrňovat od sklonů k osobní zášti, nenávisti, zlosti, závisti, chamtivosti a dalších neprospěšných subjektivních stavů, které bytostem na úrovni subjektivní brání a překáží v možnosti zakoušení Vyšších Božských Stavů, tedy subjektivního Štěstí na světě Nezávislém (konec podmíněné KARMY = NIRVÁNA).


Opět tedy to co říká Náš Milosrdný Pán Ježíš Kristus přímo souvisí s tím co vysvětlují a učí Buddhové 🔯☸️🕉️


Kdo si přeje jít do Poznání hlouběji, oslovte některého z průvodců Sanghy SRDCE DHARMY, zeptejte se na nejbližší setkání přátel Sanghy SRDCE DHARMY, jste vítáni, přijďte, osobně jejich i svou duchovní úroveň porovnejte a vzájemně se v zájmu svého duchovního vývoje i nadále obohacujte:

https://www.srdce-dharmy.cz/pruvodci


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya

15 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page