top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Za všechny obyčejné, čestné a upřímné bytosti,Michaela Minaříková

Aktualizováno: 22. 12. 2023

6. 12. 2023

Art of Dharma Studio


Reakce na:

Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi
Vážený pane prezidente,


obracím se na Vás jako na hlavního představitele našeho státu, který má nelehký úkol – tj. být autoritou, která čestně reprezentuje český národ a pozvedává jeho kvality i ve chvílích, kdy se zdá, že je úroveň společnosti v úpadku. Máte tu moc rozhodovat o stavu, ve kterém se Česká republika a s ní i celá společnost nachází, a proto Vás žádám o Vaši podporu, o podporu pro obyčejného člověka,

o podporu základních morálních hodnot, které je potřeba kultivovat, podobně jako mezilidské vztahy. Všichni se nacházíme v nelehké době, ve které je více než potřeba, abychom se zabývali nejenom světskými zájmy, ale abychom je vyvážili těmi duchovními.


Náš milovaný Tomáš Garrigue Masaryk se netajil svým obracením se k Bohu v situacích, kdy věděl,

že on sám, bez božího laskavého vedení, nezmůže nic. Jeho pokora je nám všem příkladem a zároveň nastavuje velmi vysoký standard pro všechny budoucí představitele našeho státu. Je jednou z nejvyšších autorit, jaké kdy Česko a Slovensko mělo. Děkuji Bohu za něj a všechny čestné, houževnaté a upřímné bytosti, které se odvážili vystoupit z řad, aby nám všem ukázali směr. Vážím si jich především proto,

že pro nás nesli nelehkou oběť – a to i přes všechny těžkosti, které zakoušeli.


Vážený pane prezidente, zvažte prosím nabídku podpory nejvyšší žijící duchovní autority, Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi, posledního Buddhy tohoto věku, kterou Vám laskavě otevřel proto, aby všem bytostem, tedy včetně Vás, zprostředkoval absolutní Poznání.


Máme opravdové štěstí, že se vážený pan Lumír Láska narodil v naší rodné zemi, že jeho slovům můžeme porozumět a že nabízí každému cestu z koloběhu všedních útrap, který lidský život nabízí. Jeho přítomnost je podpůrná pro každého, kdo se rozhodne hledat život věčný, kdo se zřekne hledání štěstí v povrchních hodnotách a v tom, co dříve či později pomine. Vnímám, že je nevyhnutelné, aby se autority, které se podílejí na vedení tohoto státu, zabývaly smyslem lidského bytí a jeho Vyšším principem. Pokud se všechny bytosti soustředí na duchovní stránku svého života, máme naději, že na zemi zavládne MÍR. Tj. stav bez válek. Pouze zasvěcené bytosti vědí, že válka je ve skutečnosti psychologický stav v každé jediné bytosti.

A tedy to, co se projevuje uvnitř, se projevuje také navenek a naopak. Všechny bytosti trpí stejnou nemocí – vnitřní rozporuplností, tedy válkou, a proto je na místě, abychom se v tomto ohledu vzdělávali a zajímali se, jak si nezpůsobovat navzájem bolest. Vnímám, že je pro nás všechny výzvou, vést zdravé vztahy jenž jsou založené na vzájemné Úctě.


Postavte se prosím za zájmy obyčejného člověka, občana České republiky a zvažte pane prezidente,

jestli již není na čase, aby se společnost zabývala skutečnými příčinami toho, proč trpí.


Je výzvou nám všem, abych si vzali ponaučení z toho, v jakém stavu se nacházíme a jak vedeme naše mezilidské a mezinárodní vztahy. Mělo by nás upřímně zajímat, čemu a proč věnujeme naši pozornost

a jak můžeme zlepšit kvalitu prožívání zde na Zemi.


Zvažte proto prosím, nabídku podpory pana Lásky, ku prospěchu nám všem.


Přeji Vám, ať Vás všechny Světelné Bytosti vedou pane prezidente!


Za všechny obyčejné, čestné a upřímné bytosti,


Michaela MinaříkováDěkuji za inspiraci Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya a Iva Johanidesová


Děkuji že mohu být u toho 🔥


 

Nadsmyslový svět existuje, k čemuž by měl Celý Svět v Duchovním slova smyslu postoj zaujmout,

protože PRÁVĚ TO má změnit dosavadní způsob vnímání funkce světa z "dolu, který si entity nevědomé přejí vytěžit" na "dočasně zakoušenou zkušenost a příležitost k učení", což má následně vést k Míru a Klidu ve Světě, tedy k Éře Zlatého Věku, Ráji na Matce Zemi.Právě nyní, Zde, v Tomto Zlatém Věku, pro připravené, konec všeho utrpení způsobeného válkou, konec všech nemocí, konec stárnutí, konec umírání a všeho dalšího trápení spojeného se ztrátou a odloučením...


Dne 01.07.2023 zaslala kancelář kandidáta na prezidenta České republiky, Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi dopis kanceláři pana prezidenta Ruské federace, Vladimira Vladimiroviče Putina 🙏@prezidentpavel @RobertFico @PutinDirect

Osvícení Buddhy pro Celou Planetu 🕊💜🌍

Díky aktuálně Dostupnému a Srozumitelnému Poznání Buddhů bytosti již NEMUSÍ podstupovat muka

a utrpení způsobené válkou:Sjednocení Buddhovského a Kristovského náhledu:Šťastný Zlatý Věk