top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Z bahna Nevědomosti k Osvícení Buddhy

Aktualizováno: 29. 2.

26. 1. 2024

Zdroj obrázku: Pinterest

Bytosti, abyste vedly Šťastný Život... a abyste si vůbec mohly Uvědomovat, že ho vedete... je NEZBYTNÉ, abyste si NEUSTÁLE připomínaly, že s KAŽDOU nabytou zkušeností, dokonce i tou nepříjemnou, jste zkušenější... než jste byly předtím... a je to právě Toto Uvědomění, kterým Samy Sebe Chráníte od omezeného zalíbení ve sklonech k sebelítosti, čímž tak Samy Sebe Pozvedáte a následně tedy také Držíte nad bažinou zbytečného tlachání souvisejícího s žehráním na osud, kterému se právě věnují bytosti, které si Tohoto Uvědomění Nejsou vědomy a proto nemají jinou možnost, než že Samy k Sobě Lhostejné v bažině smutku a zášti prodlévají, protože takové povrchní zaměstnání se takovým bytostem OMYLEM jeví jako snadnější způsob vedení života, než je Čestná a Upřímná námaha spojená s Rozvojem Duchovním za Účelem Možnosti Přistupovat k Sobě Samému a posléze tedy i ke VŠEM bytostem ostatním Inteligentněji než předtím... 


Bytosti, které Toto Uvědomění ledabyle přehlížejí, v bažině smutku a zášti jako topící se ustrnou a namísto toho, aby s nově nabytou zkušeností dál pracovaly a svou Duchovní Praxi tak Sebevědomě Rozvíjely, zaměstnávají samy sebe sklony k Rozvíjení Nespokojenosti a tedy negativního smýšlení, ze kterého následně povstávají negativní záměry, ze kterých následně povstává negativní jednání, ze kterého následně povstávají právě následky opakovaně zakoušených zkušeností a tedy OSUDU či KARMY... tedy vlastní deevoluce, zpětný chod, úpadek do nižších duchovních říší... 


A nejsou to jen tyto opakovaně zakoušené následky, které Povstávají z Tohoto Samotného Nevědomého Jednání bytostí, ze kterého opakovaně povstává toto naprosto zbytečné utrpení... 


Tím Vůbec Nejděsivějším Na Této Vlastní Lhostejnosti, ve které se bytosti Samy Sobě Zpronevěřují a Samy Sebe se Zříkají, aby tak nemusely Převzít a také Nést Odpovědnost za Svůj Vlastní Život, Osud, Karmu, je skutečnost, že tak NEMAJÍ jinou možnost, než že ze svého života viní své bližní... a ti opět v ZÁVISLOSTI na této KARMICKÉ VAZBĚ (a tedy VĚZENÍ) v pomstě zase zpětně je... a Tento Mentální Stav Války Musí Trvat Pořád Dokola, Do Okamžiku Osvícení Buddhy... 


Pokud si přejete dojít vlastní Nezávislosti, máte Sami Sebe Milovat a Opustit KAŽDOU z bytostí, která Sama Sebe Sebevědomě Neřídí, která toto Sebeřízení odmítá, která na vlastní duchovní stagnaci trvá, která se Skutečné Duchovní Praxi za účelem Rozvoje Lásky k Sobě i k bytostem ostatním nevěnuje...


Tímto Postojem Vyjadřujete Nejvyšší Lásku a Milost bytostem VŠEM... Pokud tak neučiníte, nemáte zaručeno a tedy nemáte jistotu, že vy sami nebudete duchovním slabostem podléhat a že tak nebudete ubližovat Sami Sobě, protože bytosti zachovávající Postoj Lhostejnosti k Vlastnímu Buddhovství vás budou PŘIROZENĚ mentálně zatahovat a stahovat do říší zvířecích a jiných pekelných oblastí... Jediná Záruka a tedy Jistota Jste Vy Sami, buď Sami Sebe klamete a s vámi i VŠECHNY ostatní bytosti upadají, nebo PŘESNĚ naopak... Na Toto Téma NEUSTÁLE Meditujte... o Něm NEUSTÁLE Rozjímejte... o Svou Vlastní Svobodu Se NEUSTÁLE Zapříčiňujte !  


Neuchopujte a mentálně Nesvírejte příjemné, nepříjemné, ani neutrální...


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya


_________________


Nadsmyslový svět existuje, k čemuž by měl Celý Svět v Duchovním slova smyslu postoj zaujmout, protože PRÁVĚ TO má změnit dosavadní způsob vnímání funkce světa z "dolu, který si entity nevědomé přejí vytěžit" na "dočasně zakoušenou zkušenost a příležitost k učení", což má následně vést k Míru a Klidu ve Světě, tedy k Éře Zlatého Věku, Ráji na Matce Zemi.Právě nyní, Zde, v Tomto Zlatém Věku, pro připravené, konec všeho utrpení způsobeného válkou, konec všech nemocí, konec stárnutí, konec umírání a všeho dalšího trápení spojeného se ztrátou a odloučením...


Dne 01.07.2023 zaslala kancelář kandidáta na prezidenta České republiky, Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi dopis kanceláři pana prezidenta Ruské federace, Vladimira Vladimiroviče Putina 🙏@prezidentpavel @RobertFico @PutinDirect

Osvícení Buddhy pro Celou Planetu 🕊💜🌍

Díky aktuálně Dostupnému a Srozumitelnému Poznání Buddhů bytosti již NEMUSÍ podstupovat muka

a utrpení způsobené válkou:Sjednocení Buddhovského a Kristovského náhledu:Šťastný Zlatý Věk ✨63 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Momentálně nemáte žádné události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page