top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Úvaha o zdravé společnosti

Aktualizováno: 17. 7. 2023

„Neexistuje žádný zdravý způsob, jak se přizpůsobit nemocné společnosti.“ Jiddu Krišnamurtí


Co kdyby ty subkultury lidí, které vedou zdravý, skromný a střízlivý život, lidí, kteří jsou šťastní jen tak, ZADARMO, jen proto, že jsou zde na světě rádi, jen proto, že pěstují zdravé mezilidské vztahy založené na Vzájemné Úctě, lidí, kteří proto nemají potřebu obviňovat ostatní z odpovědnosti za jejich život… aby zdvořile požádali v odpověď ty subkultury lidí, které zdravé mezilidské vztahy založené na Vzájemné Úctě nerozvíjejí, lidi, kteří dosud fungují na principu hierarchie, lidí, kteří si připadají nešťastní právě proto, že zdravé mezilidské vztahy založené na Vzájemné Úctě nerozvíjejí, lidí, které práva a svobody ostatních subkultur nezajímají prostě proto, protože se v systému hierarchie nezajímají ani sami o sebe, lidí, kteří deklarují dominanci ve smyslu „dokud nebude bezohledně a bez diskuse po našem, nebudeme spokojení“, lidí, kteří jsou i když je „po jejich“ stejně dál nespokojení, lidí, kteří si proto, že jsou stejně dál nespokojení přejí dalších „dosahování po našem“ (ale kam až, a na jakou míru?), aby byli testováni na přítomnost (větší, než je zdravá přípustná míra) nezpracovaných a potlačovaných emocí, které mají za následek agresivní jednání, aby byli testováni na přítomnost (větší, než je zdravá přípustná míra) množství cukru a alkoholu v krvi, s přihlédnutím k faktům, jaké dopady má taková nezdravá kompenzace a závislost na úsudek lidí obecně?


Co kdyby se přišlo na to, že lidé, kteří jsou na cukru a alkoholu závislí prostě mají nevyřešené mezilidské vztahy, to znamená, že ve své vlastní NEVĚDOMOSTI čelí svým vlastním nezpracovaným traumatům, pro která napadají ostatní, třeba ty, kteří mají tato témata dávno zpracovaná. Není pak naprosto přirozené, že takoví lidé v takovém rozpoložení naprosto přirozeně agresivně vyžadují, aby lidé, kteří takovým závislostem nepodléhají, dodržovaly nařízení vlád, tj. politik, jejichž mandáty jsou podporovány z výnosu korporací, které cukr a alkohol ve velkém nekontrolovatelně distribuují lidem, kteří těmto závislostem podléhají? Není pak naprosto přirozené, že závislý člověk nikdy nepůjde proti svému dealerovi? Dá se pak u takových lidí, kteří budou pozitivně testovaní ve smyslu „větší, než je zdravá přípustná míra“ uvažovat o jejich zdravém úsudku ve smyslu „toto je vize budoucího fungování světa a my bychom měli zaujímat takové postoje, stanoviska a opatření“? Má pak dosavadní představa volebního práva jako taková vůbec nějakou hodnotu? A měla kdy vůbec? A co kdyby byly látky jako cukr a alkohol natvrdo označeny za drogy znemožňující lidem narovnání svých mezilidských vztahů? A co kdyby byla nekontrolovaná distribuce těchto drog právě z uvedených důvodů celosvětově odsouzena za zločin proti lidskosti? To samé platí o distribuci neustále médii omílaném tématu „smrti“ ne za účelem jejího zvědomení a přijetí, ale za účelem jiným.


Jinými slovy, situace lidí, kteří podléhají závislosti je taková, že se bojí, že o svou závislost, o které se domnívají, že jim „přináší štěstí“, přijdou, a protože se bojí, nemají problém s tím, že pro svou závislost klidně obětují bližního svého v tom ve smyslu nerespektování jeho práv a svobod. Pokud pak společnost těmto závislostem (větší, než je zdravá přípustná míra) plošně podléhá, společnost plošně nerespektuje práva a svobody jedinců, jedinci se ve společnosti bojí a proto tvoří subkultury založené na hierarchickém principu, společnost se nevyvíjí ve smyslu Ochoty k Rozvíjení Vzájemné mezilidské Úcty, společnost stagnuje, společnost plošně čelí svému vlastnímu úpadku.


Lidi, uvažujte, co vám dává smysl? Zničit bližního svého jen proto, že se bojíte? A co pak, až ho zničíte? Nebudete se bát toho, že jste tu sami? Nebudete se bát Boha a toho, až před něj v okamžiku smrti reálně předstoupíte, že mu nebudete moci zdůvodnit své počínání? Lidi pamatujte, že ten, kdo jedná proti právům a svobodám jednotlivce, kdo na něj vyvíjí jakoukoliv formu tlaku proti jeho Svobodné Vůli, aniž by k němu měl úctu a vyslyšel jeho námitky, jedná v Očích Boha protizákonně, a ten, kdo v Očích Boha protizákonně jedná, bude svou cestu opakovat, aby své karmické skutky očistil. Říkám vám to proto, že zákon není vždy to, co se jako zákon jeví, ZÁKON je jenom jeden, a ten ZNÍ a VYPADÁ v Očích Boha JASNĚ. Lidi, dokud budete vyznávat systém „hierarchie“ ve smyslu „kdo má větší sílu a moc ten vede“, jste na scestí a my jako celek tomuto scestí právě nyní díky předchozím příčinám tohoto scestí celosvětově jako jeho následkům čelíme. Jediná možná cesta pro nás všechny je Ochota hledat cesty jak čelit svým vlastní závislostem, Ochota k Rozvíjení Vzájemné mezilidské Úcty a odsouzení všeho, co funguje na principech „neosobního prosazování dominantního postavení“, které je příčinou vnitřních nezpracovaných traumat. Vyzývám vás, abyste se naučili žádat se navzájem o pomoc, o podporu, a útěchu, o objetí, a vyslyšení, abyste si dovolili svěřovat se sobě navzájem, abyste tu pro sebe byli, abyste ty cesty hledali, protože ten kdo je hledá, tomu se otevřou: „Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.“ Bible

Vás, kteří hovíte cukru a alkoholu aniž byste byli agresivní, by se testování přirozeně netýkalo proto, že jste paradoxně již předem pozitivní.


Díky za podnět: Jelena Vedrussa a Josef Hoang


S láskou a úctou


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya


6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

תגובות


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page