top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Upřímnost k sobě sama


Foto: Artem Podrez / Pexels

Obrovské nedorozumění vzniká v člověku, který sebe sama přesvědčí o možnosti, že předstíráním ukryje pravdu o tom, kým je uvnitř sebe ve skutečnosti, a o tom, jedná-li s čistým a upřímným záměrem, či nikoli.


Ten, kdo tomuto svému nedorozumění čelí, má za to, že jeho jednání nikdo jiný kromě něj nevidí. Nejen, že to není pravda, ale ono nedorozumění je ještě hlubší – v tom smyslu, že takový člověk opomíjí sebe samého jako svědka svého vlastního počínání, kdy toto vlastní svědectví o sobě samém, které je v každém člověku Neustále Přítomné... má přirozeně za následek stud o sobě samém, který má přirozeně za následek nepřijetí sebe sama, a tedy dobrovolné rozhodnutí o vnitřní nesvobodě toho, kdo takto nedbale o sobě rozhoduje.


Kdo tomu porozuměl, s láskou a úctou k sobě samému rozvine vnitřní morálku a sebekázeň ve smyslu zřeknutí se všech svých neupřímností, protože dobře rozumí tomu, že hra na zříkání se odpovědnosti je Sebeklam, kterým člověk obluzuje jedině sebe sama, a i po dobu, kdy sebe sama takto obluzuje, tato odpovědnost k sobě samému neustále trvá, bez ohledu na to, obluzuje-li sebe sama, či nikoli... kdy takto každý neustále sklízí ovoce svého sklonu sebe sama mást a klamat.


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya
 

 


Nadsmyslový svět existuje, k čemuž by měl Celý Svět v Duchovním slova smyslu postoj zaujmout,

protože PRÁVĚ TO má změnit dosavadní způsob vnímání funkce světa z "dolu, který si entity nevědomé přejí vytěžit" na "dočasně zakoušenou zkušenost a příležitost k učení", což má následně vést k Míru a Klidu ve Světě, tedy k Éře Zlatého Věku, Ráji na Matce Zemi.Právě nyní, Zde, v Tomto Zlatém Věku, pro připravené, konec všeho utrpení způsobeného válkou,

konec všech nemocí, konec stárnutí, konec umírání a všeho dalšího trápení spojeného se ztrátou

a odloučením...


Dne 01. 07. 2023 zaslala kancelář kandidáta na prezidenta České republiky, Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi dopis kanceláři pana prezidenta Ruské federace, Vladimira Vladimiroviče Putina 🙏@prezidentpavel @RobertFico @PutinDirect

Osvícení Buddhy pro Celou Planetu 🕊💜🌍

Díky aktuálně Dostupnému a Srozumitelnému Poznání Buddhů bytosti již NEMUSÍ podstupovat muka

a utrpení způsobené válkou:Sjednocení Buddhovského a Kristovského náhledu:Šťastný Zlatý Věk ✨
1 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Momentálně nemáte žádné události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page