top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Přirozená autorita

Aktualizováno: 3. 7. 2022


To, že se někdo někoho bojí, ještě neznamená, že k němu má úctu… Bojí se, proto si ho pro svůj strach předchází, to ale není projev úcty, to je ubohá a vlezlá vypočítavost, ze které je ve skutečnosti na zvracení i tomu, kdo ji ve své přítomnosti trpí… a trpí doslova… protože to utrpení je patrné při pouhém pohledu do očí, tedy pokud ty oči nestihnou dřív ze strachu před pravdou o sobě uhnout…


Skutečnou Úctu je možné chovat pouze a jedině k někomu, koho člověk pro jeho Čestnou, Pravdivou a Nezištnou povahu Skutečně Miluje, k nikomu jinému… Vše ostatní je jen ubohou pohádkou o nešťastném utrpení zvaném „vzájemné zneužívání“, které se Skutečnou Láskou nijak nesouvisí…


Takový Člověk, ke kterému je možné chovat Skutečnou Úctu je Autorita Přirozená… a jako taková je to Jedině Ona, ke které se projevy Skutečné Lásky, Vzájemné Úcty a Respektu od bytostí ostatních samovolně vrací právě proto, že Autorita Přirozená tu Skutečnou Lásku, Vzájemnou Úctu a Respekt ze Sebe Samé nejprve Čestně, Pravdivě a Nezištně do bytostí ostatních investovala… a ne že ostatní rozmazleně vydírá a dělá si nároky na to, co sama nedává…


Autorita Přirozená na přízni bytostí ostatních nijak nezávisí, Autorita Přirozená si je Vědoma toho, že Ona Sama je Svým Vlastním Zdrojem… který Sám Sebe od Sebe ze Sebe způsobem Čestným, Pravdivým a Nezištným sdílí… Avšak přesto, že je tento Zdroj na přízni ostatních bytostí nezávislý, právě proto, že Sebe jako Kvalitu skrze bytosti ostatní sdílí se nyní ve Světle Všech těch Božích Očích tak jako Diamant Odráží… a to všechno „jenom“ proto, že ten Zdroj se o tom ROZHODL… a to všechno „jenom“ proto, že ten Zdroj právě v této Sjednocující Radosti Zakoušení Sebe Sama Vidí Svůj Jediný Význam a Smysl… O tom, co je to za Šťastnou a Požehnanou Zkušenost… se může králům tohoto světa jenom zdát… a to přesto, že je ve skutečnosti dostupná každému žebrákovi…


Ach ano… zas a pořád jenom ty Sám Člověče, kdo se Neustále Rozhoduješ o tom, zda jsi autoritou přirozenou anebo její karikaturou… zda sebe pozvedáš anebo se k přízemnostem uchyluješ… zda blátem zůstaneš anebo se Staneš Tím Diamantem a tak Sám Sebe pro Království Nebeské Předurčíš anebo si zvolíš věčné utrpení v zatracení…


Jinak ale proti gustu žádný dišputát a ať už sis člověče vybral cokoliv, dobrou chuť.


Ať v Sobě Všechny bytosti Zaregistrují a Rozpoznají Prvotní Stav Buddha a Uskuteční tak své vlastní Osvícení !


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya


158 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY