top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Jak uvnitř tak venkuPokud se odvážíš vystoupit ze systému víry, který buduje většinová společnost (ve které "když vyješ s vlky, jsi takzvaně v pohodě") a pokud najdeš odvahu uvědomit si, že to co prožíváš navenek, je výslednicí toho, čemu chceš ty sám uvnitř sebe věřit, zjistíš, že to co je "tam venku" je jenom zrcadlením tvého nitra.

Tak si uvědomíš, že se ve skutečnosti neustále díváš sám dovnitř do sebe a ne ven (alchymistické: jak nahoře, tak dole - jak uvnitř, tak venku), konkrétně na způsob tvé víry, tj. tvého subjektivního způsobu uvažování o světě, o ostatních bytostech v něm a o životě obecně.


Tedy to co se ti zdá, že pozoruješ tam venku, není venku, je to obraz toho, jak ty sám sebe prožíváš a zakoušíš uvnitř sebe. To co prožíváš a zakoušíš navenek je tedy výslednicí toho, jakým způsobem vedeš svůj vnitřní dialog sám se sebou.


Aby se mohl stát svět "lepším místem k životu", je tedy třeba se s otevřeným srdcem a sebeláskou vědomě zabývat tím, jakým způsobem změníš způsob vedení dialogu se sebou samým, například pokládáním si otázek typu: "Který z pohledů na svět mi přináší lepší možnost prožívat ten svět, to co prožívám?"

To znamená, že se vědomě rozhodneš pracovat na změně svého vlastního přístupu k sobě i k bytostem ostatním, za účelem toho, aby tak bylo možné vědomě změnit to, jakým způsobem bude vypadat tvůj budoucí vnější svět, který je právě výslednicí toho, jakým způsobem se díváš dovnitř do sebe, do svého vlastního nitra. S tímto uvědoměním získáváš možnost vzít osud (karma) do svých rukou, protože máš tak možnost jej vědomě ovlivnit.


Ten "skutečný svět" skutečný není. Pozorování samo vytváří jak subjekt (představa jáství, které pozoruje představu světa jako objekt), tak i objekt. To Bytí je to Pozorování. Cesta evolučního vývoje jedince je tedy sledování schopnosti pozorovat způsob vlastního uvažování a tímto pozorováním ho ovlivňovat ve smyslu toho, co pro své bytí jedinec pro sebe považuje za prospěšné.


Způsob jakým myslíš je příčina způsobu, jakým následně mluvíš - to znamená, že podle mluvy kohokoliv poznáš, jak ve svém vlastním nitru uvažuje. Pokud jsi ledabylý a pokud se vědomě duchovně nerozvíjíš, stáváš se snadno obětí systému víry bytostí ostatních. Systém této víry je vnitřní zahrádkou každého z nás. Kdo o ni vědomě pečuje a v jakém je stavu?


Myšlenka jako prvotní příčina, slovo jako následek "na počátku bylo slovo" a následkem slova vnější prožitek světa, tj. osud či karma.


Lumír Láska 💜 Buddha MaitreyaInspirativní videa k tématu:


Doporučená literatura:

Jak přelstít ďábla - 5 základních strachů

1. strach z toho co si o mě myslí ostatní 2. strach z chudoby = strach z nedostatku lásky 3. strach ze stáří 4. strach z nemoci 5. strach ze smrti


"Bytosti, které nejsou ochotny a tedy schopny opustit stupeň víry, není možné, aby Uskutečnili Osvícení Buddhy." ~ Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA


Základní poznání Buddhů shrnuto zde: