top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Hledání a rozpoznání PravdyDlouho jsem hledal a vždy došel ke stejnému závěru. Proč je tu ta tendence hledat? Je to nástroj mysli, která se snaží zmást nás na cestě k osvícení? Děkuji


 

Inteligentní Otázka! na které lze postavit další výzkum... Nejprve je třeba porozumět tomu, že každá bytost se zabývá tvořením toho, co opět zanikne. Tímto tvořením je bytost nadšená, je zaujatá, připadá si jako „bůh všemohoucí“, a opravdu jím je, ale jsou zde bytosti Vyšší, tj. Buddhové… Bozi Usínají na tomto „tvoření“, a Spí na “něm”, ale ta druhá část PRAVDY jim uniká, buď proto, že skutečně ve své Nevědomosti Spí, nebo proto (a to je karmicky horší varianta), že tu druhou část PRAVDY znají, ale NECHTĚJÍ Ji, ODMÍTAJÍ Ji, POPÍRAJÍ Ji a ty, které o ni OTEVŘENĚ hovoří nazývají (ale účelově) „nihilisty“ nebo „depresivními lidmi“, aby odvedli pozornost od PRAVDY. Kdo je ale depresivní? Ten, kdo druhou část PRAVDY přijal, s touto se SROVNAL a VYROVNAL, nebo ten, kdo je agresivní, a odmítá Ji? Ten kdo Ji přijal není rozhodně agresivní, je to ta Nejdůstojnější a Nejvznešenější Bytost, od které se mají všichni učit „jak na to“. Ten kdo ji přijal si rozhodně nepřeje činit někoho jiného odpovědného za Její „nepřijetí“ PRAVDY. Vy všichni, kteří jste ČESTNÍ a OBYČEJNÍ lidé máte tomuto porozumět a těm, kteří předstírají, že vědí „něco víc“ říct své NE. Tím chci říct, že je zde mnoho „tzv. nevědomých bytostí“, které ale nevědomé nejsou vůbec – znají „druhou část PRAVDY“, ale nechtějí za ni přijmout svou odpovědnost. Tyto bytosti si CHTĚJÍ naprosto bezohledně užívat jako malé zlé děti na úkor rodičů, a činí to tak, že ze svého SRABU viní ostatní… jako by to jejich rodič byli… rodiče, kteří jim „mají stlát polštáře“, aby je PRAVDA moc nebolela. Ale i oni se PROBUDÍ, nic jiného jim ani nezbude, protože na ně nikdo čekat nebude… a čím agresivnější budou, tím více se natropí KARMA.


Tedy opět KONCENTRACE na tu druhou část PRAVDY… Pokud rozumíš této rovnici: V + OT + Z = NULA ( V – vzniká, OT – okamžik trvá, Z – zaniká ), rozumíš Matici Univerzálního Zákona Pomíjivosti. Tedy opět k tvé otázce (vidíš, jak je nutné se KONCENTROVAT a neuhnout na CESTĚ?! – musíš si za tím prostě JÍT!). Tvá TOUHA je PRVOTNÍ IMPULZ stvoření „já“ (přál sis koncept, nejprve jsi jím zaměstnal „koncept své mysli“, po té jsi mu vdech život tak, že jsi uzavřel dohodu s bytostmi-rovněž koncepty-„rodiče“ a bytostí Matka Země o této tvé inkarnaci). Tato tvá TOUHA je za „tvou myslí“, která je nástrojem této PRVOTNÍ TOUHY. Tato „mysl“ nejsi ty. Stejně tak „hledání“ není nástroj této „mysli“, je to pouze program, návyk, zlozvyk, který do „mysli“ vkládáš ty, protože pokud bys ten program odinstaloval, „mysl“ sama od sebe nehledá, nebylo by „co“ hledat, jsi to ty kdo dal „něčemu význam“ proto, aby „to“ mohl „hledat“. Mysl sama o sobě nemůže „dojít probuzení“, Probuzení docházíš ty, nyní, když ti říkám, že ty stojíš za myslí a jsi to ty kdo jí zadává „úkoly k řešení“ – to vše tam, kde není možné dojít jiného řešení, než Konečného Probuzení – Osvícení. Tedy tvé nynější Poznání toho, že za „myslí“ se nachází TOUHA… je tvá SVOBODA. Stačí za ni převzít odpovědnost a NETOUŽIT po opakování toho, co nemá uspokojivé řešení, tedy neopakovat představu „znovu-zrození“, na kterou AUTOMATICKY NAVAZUJE VŠE s tím SPOJENÉ, tedy „znovu-stárnutí“, „znovu-nemoce“, „znovu-smrt“, tedy OSPALÉ opakování ztrát a nálezů... toho, co je ve své podstatě PRÁZDNÉ. Ano, někdo namítne „jsou ale i pěkné věci“ a já neříkám, že ne… jsou, ale každý „mejdan“ je vykoupen „kocovinou“… a čím inteligentnější jsi, tím více pro tebe platí „méně je více“… to je směřování do KLIDu… NIRVÁNA…


Tedy zpět k tvé otázce, není zde „mysl jako tvůj nepřítel, který se tě snaží zmást, proti kterému musíš bojovat, kterého musíš potlačit, kterého musíš eliminovat“, nyní rozumíš, že ty sám si přeješ zaflákat mysl programy (včetně toho, že mysl se tě snaží zmást), kterými pronásleduješ sebe sama“. To by nebylo možné, pokud bys přijal, že ty nejsi „mysl“, a pokud nejsi „mysl“, proč by měla být tvým přítelem, nebo nepřítelem… může a nemusí být obojím… ale ať už je čímkoli, je to tvé PŘÁNÍ – TOUHA si takto hrát…

To kruté zjištění na tom všem je, že dokud neobsáhneš Poznání Buddhy, netušíš, že si hraješ, bereš to „vážně“, myslíš si, že můžeš „selhat“, nebo „uspět“, a tak čelíš svým vlastním předpojatostem… a schytáváš všechnu bolest s tím SPOJENOU - KARMA… Proto vždy svým žákům říkám, že koncept „Buddha“ je jediný koncept, který nabízí „vystoupení ze sebe sama“…

Nyní jsem tě vzal do Vhledu... tvé Porozumění = tvá mysl Osvobozená… pokud jsi tedy Porozuměl, měl by ses ZASMÁT A ZAŘVAT JAKO LEV… prot