top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

DOMOV je tam, kde jsou Vzájemná Úcta a Respekt přirozené

Aktualizováno: 22. 12. 2023

20. 12. 2023

Zdroj obrázku: Facebook/Buddha Bless You


Protože v CELÉM Universu reálně neexistuje ŽÁDNÝ trvale pevný bod... neexistuje ani ŽÁDNÉ trvale pevné místo... není ani reálně možné, aby JAKÁKOLIV z bytostí v CELÉM Universu našla nějaké trvale útulné místo, o kterém by se dalo říct, že je trvalým útočištěm, ve kterém lze nalézt trvalý klid

a o kterém by se tedy dalo říct, že jde o trvalý domov... 


Přestože se bytosti všech tříd o vnější hledání takového místa prostřednictvím JAKÉHOKOLIV vnějšího snažení NEUSTÁLE pokoušejí... a ve své podstatě se ani ničemu jinému nevěnují...

k takovému cíli není možné prostřednictvím takového vnějšího snažení dospět... Ať už bude vnější úsilí takových bytostí sebevětší, ať už bude sebenamáhavější, ŽÁDNÁ z nich takovým způsobem k útulnému domovu, který by se dal nazvat útočištěm nedospěje a úspěch mít nebude...

To je VELMI zdrcující, frustrující a znepokojující. 


Přesto ale pro Čestné a Upřímné bytosti, které ve svých předchozích skutcích a jednáních nahromadily Množství Zásluh Dobra... existuje jedna možnost a funkční Způsob, prostřednictvím kterého lze takové útočiště nalézt, pro bytosti s ČISTÝM SRDCEM existuje totiž Cesta, prostřednictvím které lze svého vlastního TRVALÉHO KLIDU dojít a tou je Stezka Buddhova...

  

Věčným a neutěšeným blouděním znavená bytost by proto neměla více již propadat beznaději, měla by mít naopak důvod k Radosti, protože má nyní, v Tomto Zlatém Věku, ve kterém se zde nachází Probuzený Buddha Maitreya možnost vyhledat a oslovit členy Sanghy SRDCE DHARMY, to je společenství blahovolných přátel, kteří se ve Vzájemné Úctě v Poznání Buddhů podporují, za účelem toho, aby do Cíle Uskutečnění Vlastního Buddhovství Směrovali a také Dospěli. 


Adept, který již dozrál k tomu, že se o Nalezení Funkčního Způsobu Vlastní Smysluplné Existence zajímá má členy tohoto společenství požádat o Poskytnutí Útočiště Tří Klenotů, to je Buddha, Dharma a Sangha.


Z uvedeného vyplývá, že strastiplná představa domova jako nějakého "pevného - statického - či fyzického" místa, které může být skutečnou ochranou a útočištěm, je VELKÝ OMYL hluboce trpících a bloudících bytostí, protože SKUTEČNÝ DOMOV lze nalézt POUZE tam, kde se sdružují duchovně vyspělé,

vyzrálé a rozvinuté bytosti, které si jsou vědomé svých duchovních kvalit a úrovně charakterových vlastností i toho, že tyto kvality a vlastnosti PŘÍMO souvisí s kvalitou vztahů mezi těmito bytostmi a tedy i kvalitou prostředí, ve kterém se nacházejí, to je v přítomnosti Buddhy.


DOMOV je proto tam, kde jsou Vzájemná Úcta a Respekt přirozené, to je tam, kde platí, že na získání vzájemné důvěryhodnosti je třeba tvrdě pracovat a kde proto platí, že s poctivostí nejdál dojdeš a naopak. 


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya


 

Nadsmyslový svět existuje, k čemuž by měl Celý Svět v Duchovním slova smyslu postoj zaujmout,

protože PRÁVĚ TO má změnit dosavadní způsob vnímání funkce světa z "dolu, který si entity nevědomé přejí vytěžit" na "dočasně zakoušenou zkušenost a příležitost k učení", což má následně vést k Míru a Klidu ve Světě, tedy k Éře Zlatého Věku, Ráji na Matce Zemi.Právě nyní, Zde, v Tomto Zlatém Věku, pro připravené, konec všeho utrpení způsobeného válkou, konec všech nemocí, konec stárnutí, konec umírání a všeho dalšího trápení spojeného se ztrátou a odloučením...


Dne 01.07.2023 zaslala kancelář kandidáta na prezidenta České republiky, Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi dopis kanceláři pana prezidenta Ruské federace, Vladimira Vladimiroviče Putina 🙏@prezidentpavel @RobertFico @PutinDirect

Osvícení Buddhy pro Celou Planetu 🕊💜🌍

Díky aktuálně Dostupnému a Srozumitelnému Poznání Buddhů bytosti již NEMUSÍ podstupovat muka

a utrpení způsobené válkou:Sjednocení Buddhovského a Kristovského náhledu:Šťastný Zlatý Věk55 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Momentálně nemáte žádné události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page