top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

DEKRET o Duševním vlastnictví aneb VLÁDA SVĚTLA a TICHA

Aktualizováno: 27. 3. 2023
Dle Univerzálních Zákonů a Principů Fungování Reality platí, že Duch jako Tvůrce předchází hmotu, což jinými slovy také znamená:

„NA POČÁTKU BYLO SLOVO“, což mimo jiné rovněž tak znamená vyjádření Univerzálního Principu příčiny a následku, známého rovněž tak jako Karmanův Zákon jinak zvaný KARMA, neboli Odvislé Vznikání.

Uvedené mimo všeho jiného znamená, že „hmota“ není ve skutečnosti, tak jak se bytostem dosud nerozvinutým pouze zdá, pevná, to znamená, že „hmota“ je ve skutečnosti zmaterializovaný duchovní záměr – vlnová délka chcete-li – a ve své prvotní podstatě nejprve tedy pouhá myšlenka – a tedy mentální aktivita takové bytosti, která takovou aktivitu formou takto projevované energie demonstruje.

S uvedeným přímo souvisí, že „zvuk“, který se odvíjí od uvedené dočasné formy energie a s dočasnou formou energie dočasně souvisí... ve své podstatě není zvukem a nemůže být proto orgánem sluchu ani registrován, ani slyšen, tedy je Tichem…

Rozvinuté bytosti, které toto VĚDÍ, sebe zaměstnávají BOŽSKÝM ŘÁDEM ve smyslu NAPLŇOVÁNÍ TVŮRČÍHO PRINCIPU Klidu a Míru, zatímco bytosti, které jsou (zatím) zaměstnané vírou v pevnou hmotu… nemají jinou možnost, než aby sebe zaměstnávaly neklidem a tedy vedením sporů o subjektivních stavech víry „v tu či onu“ hmotu, myšlenku, know-how, následkem čehož se takové bytosti zaměstnávají mentálním uchopováním a svíráním takových představ, následkem čehož se takové bytosti zaměstnávají mentálním přetahováním o takové představy, následkem čehož se takové bytosti zaměstnávají mentálním vedením takových aktivit, které ústí ve formy psychologických válek a tedy válek ekonomických, kdy tyto proudy neuvědoměle vysílaných duchovních záměrů – vlnových délek se projevují ve světě vnějším v podobě katastrof přírodních.

Za účelem NASTAVENÍ Situace Zlatý Věk je nyní VŠEM bytostem TOTO UČENÍ o tom, jak dosáhnout osobní Hojnosti, aniž by k tomu bylo zapotřebí předchozích neprospěšných duševních aktivit (které vedly k omezování práv a svobod bytostí ostatních a k následné subjektivní sebetrýzni, která z tokového jednání přirozeně vyplývá) zpřístupněno.

NASTAVENÍ tohoto STAVU VŠEOBECNÉ HOJNOSTI a tedy MILOSTI rovněž tak znamená, že ŽÁDNÁ z bytostí, která se vědomě nevyvíjí ve smyslu toho, aby si Aktivitu Tvůrce Sama Osvojila, nemá ŽÁDNÁ práva činit si nároky na duševní vlastnictví bytostí ostatních, s čímž přímo souvisí, že bytost, která je vysílačem tvůrčího záměru, je rovněž tak výhradním majitelem veškerých práv a nároků týkajících se tohoto zmaterializovaného duševního vlastnictví a ŽÁDNÝ přijímač, kterému vysílač svá práva a nároky na toto duševní vlastnictví dobrovolně a tedy vědomě neposkytl, na ně nemá ŽÁDNÉ právo ani nárok.

Pečeť Představitele Buddhovských Rodin Karma Buddhy Guru Padmakáry:

„Co dnes činíme, to VYTVÁŘÍ naší budoucnost – jako stín tělo, tak sleduje nás KARMA. Co kdo učinil (ve smyslu sledování vědomé újmy bytostem ostatním), bude přinucen odpykat.“


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya81 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY