top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Čaj jako záminka k samostatnosti

Aktualizováno: 26. 12. 2023

14.12.2023

článek z knihy: PŘÍBĚH ČAJE od autorů: Soňa, Zdeněk a Michal Thomovi


Za "čaj" si dosaď "ropu a zemní plyn" a ostatní energie a zdroje, za nepopulárního guvernéra NATO, za osadníky členské státy EU, která si dává záležet na tom, aby je zastupovali morálně slabí jednotlivci, kteří osobní prospěch před vlastním prospívajícím národem upřednostňují, a to si dej do kontextu s heslem osadníků "žádné zdanění bez zastoupení".


Čest výjimkám...


Dnes je možné dosáhnout nezávislosti prostým uvědoměním, že nadnárodní korporace, kterým jde výhradně o ekonomický růst a zisky, které staví nad lásku k bližním, se soustředí výhradně na to, aby se zboží co nejvíce kvalitnímu výrobku podobalo, ale aby současně náklady na jeho výrobu byly

co nejnižší, tedy bytosti, které nedisponují láskou ke svým bližním přirozeně ani nemohou vyrábět nic jiného než odpad, který se jako kvalitní pouze tváří.


Čest výjimkám...


Toto uvědomění má vést k touze po vedení zdravého životního stylu, který přirozeně souvisí s touhou po možnosti nebýt již podvyživený a nekompenzovat si svou podvýživu dalším odpadem, který obsahuje pouze cukr, anebo nadmírou kávy, alkoholu, cigaret atp., které ve velké míře tělesnou schránku ničí, což přirozeně souvisí s funkcí mozku a tedy s obecně ničenou společenskou úrovní inteligence, což přirozeně souvisí s nezbytností kladení důrazu na kvalitní potraviny, které přirozeně souvisí s podporou místních a lokálních producentů, které místní obyvatelé dobře znají a o kterých je tedy dobře známo, že své živobytí vnímají jako poslání ve smyslu služby bytostem ostatním a tedy jim na jejich cti a důstojnosti více než na zlatu a diamantech záleží.


Toto Uvědomění má vést k Nenásilnému hnutí Synové a Dcery Svobody, které se Soustředí

na Soběstačnost, rozvoj Vzájemné Mezilidské Úcty ve vztazích místních i mezinárodních.Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya 

Doporučujeme k přečtení také vynikající seriál Michala Špačka "Ekonomické dějiny britského pití čaje" na webu Peníze.cz

 

Nadsmyslový svět existuje, k čemuž by měl Celý Svět v Duchovním slova smyslu postoj zaujmout,

protože PRÁVĚ TO má změnit dosavadní způsob vnímání funkce světa z "dolu, který si entity nevědomé přejí vytěžit" na "dočasně zakoušenou zkušenost a příležitost k učení", což má následně vést k Míru a Klidu ve Světě, tedy k Éře Zlatého Věku, Ráji na Matce Zemi.Právě nyní, Zde, v Tomto Zlatém Věku, pro připravené, konec všeho utrpení způsobeného válkou, konec všech nemocí, konec stárnutí, konec umírání a všeho dalšího trápení spojeného se ztrátou a odloučením...


Dne 01.07.2023 zaslala kancelář kandidáta na prezidenta České republiky, Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi dopis kanceláři pana prezidenta Ruské federace, Vladimira Vladimiroviče Putina 🙏@prezidentpavel @RobertFico @PutinDirect

Osvícení Buddhy pro Celou Planetu 🕊💜🌍

Díky aktuálně Dostupnému a Srozumitelnému Poznání Buddhů bytosti již NEMUSÍ podstupovat muka

a utrpení způsobené válkou:Sjednocení Buddhovského a Kristovského náhledu:Šťastný Zlatý Věk


17 zobrazení0 komentářů