top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Tři NEZBYTNÉ Základní podmínky

Aktualizováno: 21. 7. 2022Všechny z bytostí, které mají to Štěstí, že jsou Díky Požehnání Buddhovských Rodin ve svých subjektivitách uchopeni Mocí Hloubky Buddhovy Nauky (to je Dharma) a tedy se již o Porozumění Tohoto Učení Čestně, Upřímně a Houževnaté namáhají, nezbývá, než dříve či později dojít k závěru, že VŠECHNY jevy, ať už se na první pohled zdá, že se projevují... ve své podstatě současně také neexistují a jsou tedy Prázdné. To je Významné Uskutečnění vlastní duchovní zkušenosti Ne-vzniklosti, Ne-způsobenosti a tedy Ne-zrozenosti VŠECH "dharmů", tedy jevů, tedy forem. K tomu, aby adept Této Úrovně Náhledu Vlastní Dokonalosti Dosáhl je zapotřebí vynaložení enormního odhodlání tolik potřebného pro vyvinutí duchovní úsilí a současně enormního odhodlání k tolik potřebné vytrvalosti pro praxi právě tohoto duchovního úsilí. Dosaženým Stavem a Náhledem této Nezrozenosti Disponuje například náš Velký a Obdivuhodný Přítel a Mystik OSHO.


Paradoxem této reality současně projeveného a neprojeveného světa tedy je, že jevy, které se v něm projevují "existují", ale současně také "neexistují", což je rovněž tak jedním z úhlú náhledů přesahu Duality, kdy platí "ANO, ale současně také NE". Adept, který tímto Náhledem disponuje se nachází ve stavu vlastní vnitřní Vyrovnanosti a tedy Nepohnutosti.


Pokud se pro potřeby tohoto článku a tohoto duchovního předání nyní shodneme na tom, že tato "existence, která je také současně neexistencí" je pro nyní existencí... a pokud budeme z místa této úrovně duchovního náhledu komunikovat s jedním z našich Významných Patronů... Vznešeným Buddhou Padmakárou (jinak také Guru Padmasambhava) a pokud se budeme zajímat o své naslouchání Tomuto Velikánovi o tom, jaké je Jeho pojetí ZÁZRAKU, pak se Díky Jeho Přízni dovídáme, že Tento Velmistr ve skutečnosti konstatuje:


"Přesto, že v této realitě neexistuje nic, co by stálo za řeč, na něčem, o čem se dá jako o ZÁZRAKU hovořit, trvám a je to OKAMŽIK, KDY SE PROBUDÍ DALŠÍ BUDDHA. Pro KAŽDÉHO skutečného jogína, který si ve své subjektivní realitě PŘEJE, aby se stal Důstojným Svědkem takového ZÁZRAKU je NEZBYTNÉ vědět, že proto, aby se v jeho alchymistické dílně Takový ZÁZRAK Zrodil (příčina)... je nejprve zapotřebí vytvořit příznivé prostředí, ve kterém se sejdou Tyto Tři NEZBYTNÉ Základní Podmínky: 1) Bdělá a Soustředěná Pozornost, která sleduje Vznešený cíl Rozpoznání (příčina) a následné Setkání se (následek) s Buddhou. 2) Ochota Tohoto nalezeného Buddhy, tomuto hledači Pravdy Absolutní, Poznání Buddhy Zprostředkovat. 3) Vlastní subjektivní Úsilí (příčina) a Ochota (následek) adepta naslouchat Tomuto Buddhovi způsobem, který je NEZBYTNÝ pro to, aby byl Přenos Buddhy Skutečně Uskutečněn. Dokud adept takový způsob nenalezl, má se o nalezení takového způsobu namáhat a to do toho okamžiku, dokud takový způsob nenalezne."


Otázky na tělo pro každého jednotlivého adepta tedy zní: "Jsi skutečným praktikujícím Buddhova Učení, nebo je to jenom póza a image, kterou klameš sebe i bytosti ostatní?" "Pokud ano, je vůbec možné, aby ti takový sebeklam a takové utrpení přineslo Skutečně Trvalé Štěstí, po kterém každá z bytostí touží?" "Pokud ne, vážíš si už sám sebe a všech bytostí ostatních natolik, aby ses zavázal k tomu, že dokud se ve tvé alchymistické dílně ZÁZRAK nezrodí, budeš se Neúnavně Držet Plnění a Zdokonalování Plnění shora uvedených Tří NEZBYTNÝCH Základních Podmínek?"


Pokud ano, pak máš mé Nejvyšší Požehnání.

Pokud ano, namísto zbytečných slov uváděj činy v praxi. Pokud ano, kontaktuj členy Sanghy SRDCE DHARMY a svou Cestu Skutečně Započni.


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya

15.6. 2022

Vše ostatní, čemu je třeba ve smyslu USKUTEČNĚNÍ VLASTNÍ DOKONALOSTI porozumět jsem shrnul do svého HLAVNÍHO odkazu: „MAITREYA BUDDHA SÚTRA aneb PRÁZDNOTA… MATKA DĚDICŮ NESMRTELNOSTI“:


Ostatní zásadní odkazy:


191 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Momentálně nemáte žádné události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page