top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Proč je většina lidí zbabělých?

Aktualizováno: 19. 9. 2023
Question:

"Why are most people cowards?"


Reply:

"Because of Ignorance, i.e. the absence of Buddha Knowledge. The deeper the Ignorance, the deeper the fear, the deeper the suppression of oneself, the greater the aggressiveness towards my fellow men from whom there is no danger to me. What we now see in the beings that currently surround us are the qualities of our previous stages of development. At that time, we were naturally faced by beings who were at the level of our current stage of development, who when meeting us asked themselves: "Why are most people cowards?""


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya 

Otázka:

"Proč je většina lidí zbabělých?"


Odpověď:

"Kvůli Nevědomosti, tj. absence Poznání Buddhů. Čím hlubší Nevědomost, tím hlubší strach, tím hlubší potlačení sebe, tím větší agresivita k bližním od kterých mi žádné nebezpečí nehrozí. To co nyní vidíme v bytostech, které nás aktuálně obklopují jsou kvality našich předchozích vývojových fází. V těch dobách nám přirozeně čelily bytosti, které se nacházely na úrovni naší aktuální vývojové fáze, které si při setkání s námi kladly otázku: "Proč je většina lidí zbabělých?""


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya39 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

1 Comment


Tomáš Ježek
Tomáš Ježek
Sep 19, 2023

geniální

Like

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Momentálně nemáte žádné události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page