top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

NOVOLUNÍ 1.4.2022

Aktualizováno: 3. 7. 2022


Nikdo tě neslyší, nikdo ti nenaslouchá, nikdo neví čím skutečně procházíš, nikdo se o to nezajímá, nikdo neví jak NÁROČNÉ to všechno pro tebe je, nikdo si to neuvědomuje. Dobře... tedy já BUDU TÍM, kdo tě VYSLYŠÍ, dobře... tedy já BUDU TÍM, kdo ti BUDE SKUTEČNĚ NASLOUCHAT, dobře... tedy já si BUDU PŘÁT VĚDĚT ČÍM SKUTEČNĚ PROCHÁZÍŠ, dobře... tedy já BUDU TÍM, kdo se o tebe BUDE SKUTEČNĚ ZAJÍMAT, dobře... tedy já si BUDU PŘÁT ZJISTIT, jak NÁROČNÉ to všechno pro tebe je, dobře... tedy já si BUDU PŘÁT, abych si to UVĚDOMIL...


S tím vším ale také souvisí, že se tě budu také ptát, zda ty sám svým bližním SKUTEČNĚ NASLOUCHÁŠ… zda se o to ty sám SKUTEČNĚ NAMÁHÁŠ a proto také VÍŠ, čím vším tví bližní skutečně procházejí... zda jsi ty sám tím, kdo se o to SKUTEČNĚ ZAJÍMÁ... zda jsi to ty sám, kdo ví, jak NÁROČNÉ to všechno pro tvé bližní je... zda jsi ty sám tím, kdo si to všechno UVĚDOMUJE... Budu se tě ptát, zda jsi ty sám tím, kdo své bližní za všech okolností SKUTEČNĚ VYSLYŠÍ... zda jsi ty sám tím, kdo jim VŽDY SKUTEČNĚ NASLOUCHÁ... zda jsi ty sám tím, kdo si PŘEJE VŽDY VĚDĚT, ČÍM tví bližní SKUTEČNĚ PROCHÁZEJÍ... zda JSI ty sám TÍM, kdo se o své bližní VŽDY SKUTEČNĚ ZAJÍMÁ... zda JSI ty sám TÍM, kdo si PŘEJE VŽDY ZJISTIT, jak je to všechno pro tvé bližní NÁROČNÉ... zda si VŽDY PŘEJEŠ, aby sis to všechno UVĚDOMIL...


Budu se SKUTEČNĚ ZAJÍMAT o to, zda jsi pro své bližní přesně tím OSTROVEM KLIDU, po kterém ve svém nitru ty sám tolik toužíš… Pokud trváš na tom, že svým bližním nasloucháš, budu se zajímat o to, zda to, co se o jejich bolesti dovíš, nepoužiješ proti nim tak, aby sis ty sám zajistil výhodu pro sebe… Budu se o tebe SKUTEČNĚ ZAJÍMAT tak, že ti položím otázku, zda si již uvědomuješ souvislost mezi tím, že pokud bolest svých bližních použiješ proti nim tak, aby sis zajistil výhodu pro sebe, přirozeně si potom připadáš opuštěný a přirozeně potom trpíš dojmem, že ti nikdo nenaslouchá... že nikdo neví čím skutečně procházíš... že se o tebe nikdo nezajímá... že nikdo neví jak NÁROČNÉ to všechno pro tebe je... že si to nikdo neuvědomuje…


Budu se SKUTEČNĚ ZAJÍMAT o to, zda je tvá stížnost na to, čím právě procházíš oprávněná… a budu se tě ptát, zda vidíš souvislost mezi tím co v sobě právě prožíváš a aktuální vnější situací ve světě… budu se tě ptát, zda vidíš, že tvůj vztah se svými bližními je ve skutečnosti odrazem toho, jaký máš vztah sám se sebou… budu se tě ptát, zda si sám sebe uvědomuješ jako výslednici, tak jako hvězdu, která jako spolutvůrce souhvězdí aktuálně září v realitě, ve které se s ostatními hvězdami aktuálně nacházíš…


Dnešní Novoluní se v MEDITACI (ke které zvu každou z uvědomělých bytostí) modlím a přimlouvám:

1) za VŠECHNY bytosti

2) za to, aby VŠECHNY bytosti v ostatních bytostech rozpoznaly zrcadlo svých vlastních, ať už kladných či záporných, charakterových rysů a vlastností

3) za to, aby VŠECHNY bytosti díky tomuto poznání porozuměly, že pokud si ve své budoucnosti přejí kladnou povahu reality prostou válek, je nezbytné opakovaně a neúnavně vyvíjet svou vlastní námahu ve smyslu zříkání se svých vlastních záporných povahových rysů tak, aby tyto následkem toho ustoupily a vznikl tak kolektivní mentální prostor pro povahové rysy kladné, které se následkem této čestné a upřímné práce opět přirozeně navenek ve VŠECH bytostech ostatních projeví.


Jinými slovy, v KAŽDÉM potkáváš SÁM SEBE… a změníš-li SEBE, změníš JEDEN CELÝ SVĚT...

Ať VŠECHNY bytosti své vlastní Porozumění Uskuteční !


Lumír Láska 💜 Buddha MaitreyaVše, co se týká důvodů, které stojí za vznikem jakékoliv války jsem podrobně shrnul v knize:Maitreya Buddha Sútra aneb Prázdnota... Matka Dědiců Nesmrtelnosti

české vydání k dispozici na stránkách Kamenného Vesmíru

Maitreya Buddha Sutra or Emptiness... Mother of The Heirs to Immortality

English edition available on Amazon.com

Lumír Láska: 24.4.2021 –⁠ Miluji Tě –⁠ Uděluji Ti Milost

Text zveřejněný dne 24.04.2021 Lumírem Láskou, namluvený s láskou a úctou Lucií Svobodovou, video vytvořil Tomáš Merlin Ježek.


...co kdyby ses dověděl, že tě Miluji způsobem do tohoto okamžiku pro tebe nepředstavitelným, způsobem, který daleko přesahuje rámec běžného světského chápání, způsobem, jakým i ty budeš všechny ostatní bytosti Bez Rozdílu dříve či později Milovat? Co vidím ve tvých očích? Poslouchej....


37 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page