top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Miluji tě táto…

napsáno dne 26.9. 2019


Lumír Láska nás provází rozhovorem se svým Milovaným tatínkem a ukazuje nám předání základního Poznání Buddhů. Rozhovor nám udává JASNÝ směr, jakým bychom se měli ubírat v komunikaci se svými Milovanými. Děkujeme drahý Lumíre 🙏Všem, kteří znali mého tatínka pana Karla Skálu, i všem ostatním, kteří mají ochotu přát mu štěstí 🍀 dávám na vědomí, že dne 10.9. 2019 v 11:55 hod. odešel na Věčnost 💎 Drahý táto… pamatuj prosím na znak “ne-já” a na “Zákon Pomíjivosti všech smysly vnímatelných jevů, tj.: představa “já” = vědomí složené z pěti smyslů + myšlení. S ohledem na “Zákon Pomíjivosti všech smysly vnímatelných jevů včetně vědomí a smyslů samotných platí, že všechny složené jevy v sobě obsahují zánik, jsou proto ne-vzniklé, ne-zrozené, ne-jsoucí, tj. = snové, tj. Prázdnota 💎, tj. Nirvána = nemožnost jakéhokoli vztahu = Nedotknutelnost ☸️ Miluji tě táto… opravdu ano… S ohledem na Zákon Pomíjivosti Všech jevů, kdy každý vznik v sobě obsahuje zánik není možná existence chyby… S ohledem na nemožnost existence chyby není možná existence viny… S ohledem na nemožnost existence viny není možná existence křivdy… S ohledem na nemožnost existence křivdy, neexistuje zločin, který by tě zbavil mé lásky. Táto uznávám tě, jsi Dokonalý takový, jaký jsi! Táto pamatuj také prosím na 4 Vznešené Pravdy ☸️ které vyhlásil Tathagáta, tj. Taktojdoucí, Vznešený Princ Buddha Šákjamuni opatřený nohama vědění:

1) Vznešená Pravda o Utrpení: Snová představa “já”, která tak jako všechny ostatní jevy pomíjí, trpí sklonem k udělování zvláštních významů jednotlivým jevům, které nazývá “mé”, kdy pro každý tento jev platí: “vniká, okamžik trvá, a zaniká“... Z tohoto důvodu platí, že sklon k opětovnému tvoření, tj. skládání vědomí, tj. představy „já“ z pěti smyslů + myšlení je neuspokojivé, je strastiplné utrpení.

2) Vznešená Pravda o Vznikání Utrpení: příčinou utrpení je nevědomost, na jejímž základě vzniká sklon k opětovnému tvoření představy „já“, na jejímž základě vzniká sklon k opětovnému tvoření představy „mé“.

3) Vznešená Pravda o Zániku Utrpení: utrpení je možné ukončit ukončením nevědomosti, nevědomost je možné ukončit porozuměním, že sklon k opětovnému tvoření „já“ a mé“, pro které platí “vniká, okamžik trvá, a zaniká“... nevede k zániku utrpení. Díky porozumění, že sklon k opětovnému tvoření „já“ a mé“ nevede k zániku utrpení je možné ukončit sklon k opětovnému tvoření „já“ a mé“.

4) Vznešená Pravda o Stezce Vedoucí k Zániku Utrpení: tj. Ušlechtilá osmidílná stezka: Pravé Porozumění: tj. porozumění povaze Utrpení, porozumění Vzniku Utrpení, porozumění Zániku Utrpení. Pravé Rozhodování: tj. rozhodování prosté sklonu hledání uspokojení v opětovném tvoření „já“ a mé“. Pravá Řeč: tj. řeč prostá sklonu hledání uspokojení v opětovném tvoření „já“ a mé“. Pravé Jednání: tj. jednání prosté sklonu hledání uspokojení v opětovném tvoření „já“ a mé“. Pravé Živobytí: tj. živobytí prosté sklonu hledání uspokojení v opětovném tvoření „já“ a mé“. Pravé Úsilí: tj. úsilí prosté sklonu hledání uspokojení v opětovném tvoření „já“ a mé“. Pravá Bdělá Pozornost: tj. pozornost prostá sklonu hledání uspokojení v opětovném tvoření „já“ a mé“. Pravé Soustředění: tj. soustředění prosté sklonu hledání uspokojení v opětovném tvoření „já“ a mé“.


„První Vznešená Pravda má být Plně Pochopena, Druhá Vznešená Pravda má být Opuštěna, Třetí Vznešená Pravda má být Uskutečněna, a Čtvrtá Vznešená Pravda má být Rozvíjena.“

Buddha Šákjamuni 🙏☸️💜


S láskou a úctou děkuji všem Probuzeným Mistrům, kteří mému otci vyložili povahu Zákona Dharmy. Ať jsou všechny bytosti šťastny! Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya