top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Milarepa - Píseň o pomíjivosti s osmi přirovnáními


Zde shromáždění věrní žáci (ptejte se sami sebe):

„Mám s veškerou vážností praktikovat Dharmu?

Má v mém srdci vyvstat nejhlubší víra?“


Ten, kdo chce praktikovat Dharmu a získat nezvratitelnou víru,

měl by naslouchat tomuto výkladu o všedních skutečnostech

a dobře přemýšlet nad jejich významem.


Naslouchejte těmto přirovnáním a metaforám:

Malováno zlatem,

tyrkysově modré květy,

povodně nad údolím,

rýže dole v údolí,

hojnost hedvábí,

vzácný drahokam,

srpek měsíce

a drahocenný syn —

toto je osm přirovnání.


Nikdo přede mnou nezpíval

o těchto náhodných slovech,

nikdo nemůže rozumět jejich významu,

pokud si nevyslechne celou píseň.


Zlatá malba bledne, když je dokončena —

to ukazuje klamnou přirozenost všech bytostí,

to dokazuje pomíjivou přirozenost všech věcí.

Přemýšlejte, pak budete praktikovat Dharmu!


Překrásné tyrkysově modré květy

jsou zničeny, když přijde mráz —

to ukazuje klamnou přirozenost všech bytostí,

to dokazuje pomíjivou přirozenost všech věcí.

Přemýšlejte, pak budete praktikovat Dharmu!


Povodeň nad údolím se řítí dolů,

brzy se na pláni stane slabou a krotkou —

to ukazuje klamnou přirozenost všech bytostí,

to dokazuje pomíjivou přirozenost všech věcí.

Přemýšlejte, pak budete praktikovat Dharmu!


Dole v údolí roste rýže,

zanedlouho je sklizena srpy —

to ukazuje klamnou přirozenost všech bytostí,