top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Čtyři Vznešené Pravdy - Buddha MaitreyaI.

Světský způsob vedení života JE utrpení. Proč? Protože JAKÁKOLIV aktivita NEVEDE k Trvalému Uspokojení. Proč? Protože ať už jde o aktivitu zábavy a legrace či potěšení, nebo o aktivitu opačné polarity práce a smutku či depresi, tyto aktivity NEMAJÍ kvalitu Trvalosti a Stálosti, tedy se na ně NENÍ možné jako na Trvalé a Stálé Trvale spoléhat… a na co se není možné Trvale spolehnout, tím si NENÍ možné být JISTÝ a čím si není možné být JISTÝ, to má povahu NEJISTÉHO, to zavádí do stavů NEJISTOTY a tedy Rozpolcenosti vnitřní…


II. Utrpení má příčinu. Ta příčina je světský způsob přistupovat k vlastnímu životu způsobem ROZDĚLOVÁNÍ aktivit na „toto je příjemné, co chci, s tím se chci setkat, tím se budu zaměstnávat a tomu se budu věnovat“ a na „toto je nepříjemné, co nechci, tomu se chci vyhnout, tím se zaměstnávat nebudu a tomu se věnovat nebudu“, tj. Dualita „dobra a zla“. Sledování těchto dvou EXTRÉMŮ a ZÁVISLOST na nich je PŘÍČINA, jejíž NÁSLEDKY ústí do EXTRÉMNÍCH sklonů k Náklonnosti a Závislosti… a jejich opaku, tj. k Odporu a Zášti.

Vnitřní Stabilita a tedy Spolehlivost KAŽDÉ bytosti PŘÍMO souvisí s vlastním zvládnutím těchto dvou extrémů na subjektivní úrovni jedince a naopak nezvládnutí těchto dvou extrémů PŘÍMO souvisí s kvalitami nestability a nespolehlivosti bytosti. Proč? Nestabilní a nespolehlivá bytost vždy upřednostní „toto je příjemné, co chci, s tím se chci setkat, tím se budu zaměstnávat a tomu se budu věnovat“ před „toto je nepříjemné, co nechci, tomu se chci vyhnout, tím se zaměstnávat nebudu a tomu se věnovat nebudu“, protože se OMYLEM domnívá, že Trvalého Štěstí je možné dosáhnout vyhýbáním se „nepříjemnému“ a to i za cenu poškození sebe i svých bližních, protože taková bytost, která Praxi Stejnosti, která vede k Dosažení vlastní Vyrovnanosti nesleduje, není přítelem sama sobě a protože není, není možné, aby byla přítelem někomu jinému, není možné, aby přítele poznala. Ideál Vyrovnanosti je dosažení úrovně vědomého Nerozlišování reality na Dualitu „dobra a zla“, tj. Nedělení vlastní subjektivní reality, tj. Nedvojení vlastní subjektivní reality, tj. Nedualita, tj. Jednota, tj. sledování Stejnosti. Proč Stejnosti? Pokud má příjemná i nepříjemná aktivita svůj začátek, má také svůj konec, tzn., že povaha obou těchto kvalit je Stejná a nemá smysl sebe týrat dělením reality po světském způsobu, nemá smysl sebe týrat tím, že takové dělení smysl má, když je nahlédnut výsledek extrémní euforie, kterou střídají extrémní propady deprese. Podle toho, jak má ta či která bytost tyto dva extrémy na subjektivní úrovni zvládnuté, kmitá na úrovni vnitřního KLIDU či NEKLIDU, a jaká je úroveň tohoto kmitočtu, tak sebe bytost vyrušuje či naopak uklidňuje a směřování do uklidnění je to, co vede k Trvalému Uspokojení. Jako příklad za příklady VŠECHNY bez výjimky lze uvést sklon k opakovanému postupování reinkarnace, kdy KAŽDÉ jediné znovu-zrození je PŘÍČINOU opětovných znovu-nemocí, opětovných znovu-stárnutí, opětovného znovu-umírání, opětovného setkávání se s bytostmi milovanými a odloučení se od nich, opětovného setkávání se s bytostmi nenáviděnými a odloučení se od nich, opětovné setkávání s kvalitami příjemného a odloučení od nich a opětovné setkávání s kvalitami nepříjemného a odloučení od nich, tj. Dualita „dobra a zla“, kdy na těchto kvalitách samo o sobě nic zlého není, sebetrýzeň a tedy utrpení je přítomno tehdy, když si bytost Neuvědomuje, že tyto dva extrémy Duality „dobra a zla“ sleduje, na nich Závisí, sebe jejich prostřednictvím týrá a NEVÍ, že EXISTUJE MOŽNOST skrze uvedené VĚDĚNÍ a VEDENÍ si Uvědomit Cestu Stejnosti, jinak také Takovosti… Příčinou utrpení je proto Nevědomost o Této MOŽNOSTI.


III. Toto utrpení je MOŽNÉ Odstranit sledováním Praxe Stejnosti prostřednictvím vlastního úsilí či Mistra, který sám takovou Praxi sleduje a je ochoten tomu, kdo se o osvícení Buddhy zajímá a o Ně se Čestně a Upřímně Namáhá… poskytnout v takové Praxi Oporu a Vedení.


IV. Před oslovením Mistra je ideálem, aby taková bytost, která se o Osvícení Buddhy Čestně a Upřímně Namáhá... nejprve Sama prostřednictvím sledování Vznešené Osmidílné Stezky vyvíjela vlastní úsilí k této Praxi, aby posléze mohla své vlastní dosažené zkušenosti porovnat s Mistrem a dle toho posoudit, zda je jí zvolený Mistr skutečným přínosem k vlastní Praxi, či nikoliv.


4.6.2023

Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya