top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Colette a Transport z ráje

Aktualizováno: 3. 2. 2023

Colette (https://www.csfd.cz/film/324534-colette/prehled/ ) –⁠⁠⁠ sociální drama podle novely Arnošta Lustiga, které bylo věnováno památce slovenských vězňů Alfréda Wetzlera a Waltra Rosenberga (Rudolfa Vrby), kterým se podařilo dne 7.4. 1944 uprchnout z Osvětimi a sdělit světu pravdu o zločinech proti lidskosti. Vrbova a Wetzlerova zpráva je považována za jeden z nejdůležitějších dokumentů 20. století.


„Člověk je pravda a lež, dobro i zlo, nejnižší i nejvyšší poschodí pravdy a lži. Slova ke mně přilétají jako ptáci a s nimi jejich odvrácený stín. Toho dne jme byli převeleni do Březinky (německy: Birkenau), do největší továrny na smrt. Bůh stvořil člověka a člověk stvořil koncentrační tábor.“

Snímek nabízí pohled do uvažování bytosti, která je součástí kultu hluboce trpících bytostí, který se vzhledem k tomu, že podléhá Nevědomosti (absence Poznání Buddhů) zaměstnává organizovanou depopulační politikou.

Aby bylo možné se s hrůzami tohoto světa vyrovnat, je třeba porozumět skutečnosti, že každá z bytostí ve svých předchozích inkarnacích podléhala podobným sklonům jednat s bytostmi ostatními nepřívětivě. Aby bylo možné porozumět tendencím trpících bytostí, je třeba si uvědomit, že do okamžiku, kdy obdrží srozumitelný výklad Poznání Buddhů ani nemají jinou možnost jednat jinak, než tak jak aktuálně jednají. To rovněž znamená, že taková z bytostí, která neobdrží srozumitelný výklad Poznání Buddhů nemá zaručeno, že se opakovaně nezrodí v oblasti, kde se budou nacházet podobně hluboce trpící bytosti, které se vzhledem k vlastní Nevědomosti (absenci Poznání Buddhů) budou opakovaně organizovanou depopulační politikou zabývat. Každá jediná z bytostí, která trpí sklony k nadřazenosti, dominanci a tedy pudovosti, těmto sklonům podléhá z toho důvodu, že smýšlí špatně sama o sobě. Takový přístup k sobě samému následně vede k vyvolávání představ o vlastní méněcennosti. Takto subjektivně vyvolané představy jsou pro danou trpící bytost natolik nesnesitelné, že si nemůže pomoci jinak, než že si vlastní subjektivní představu deficitu a nedostatku navenek kompenzuje právě projevováním sklonů k nadřazenosti, dominanci a pudovosti. Pokud se bytosti nedostalo Poznání Buddhů, bytost trpí, takto trpící bytost o sobě uvažuje zle a své úvahy o sobě samé OMYLEM považuje za svou přirozenost. Pokud se taková bytost směrem k bytostem ostatním projevuje, není to nijak osobní, každá z bytostí zde na Božím Světle navenek NEUSTÁLE demonstruje vlastní skutečnost o tom, jak ve své vlastní subjektivitě zakouší samu sebe. Je přirozené, že trpící bytost také navenek jedná s bytostmi, které se v její karmické souvislosti nachází dle toho, jak ve své subjektivitě přistupuje sama k sobě. Pokud tedy bytost podléhá Nevědomosti (absence Poznání Buddhů), bytost dle přímé úměry této Nevědomosti podléhá sklonům k Závisti a Žárlivosti. Pokud bytost podléhá sklonům k Závisti a Žárlivosti, je pro ni přirozené, že podléhá také sklonům k Chamtivosti, kterou upřednostňuje před bytostmi ostatními a rovněž tak před bytostmi, které třeba i nazývá svými přáteli. Pokud bytost podléhá sklony k Chamtivosti, bytost rovněž tak podléhá sklonům k Nenávisti, kterou si nese ve svém SRDCI, k Nenávisti, která je hnací silou a motorem veškerého jednání takové bytosti, jednání, které sleduje uspokojení ve smyslu ukojení představy věčného Hladu, která je právě nedílnou součástí Chamtivosti. Uspokojování Chamtivosti však ke konečnému naplnění nevede, k tomu vede pouze Poznání Buddhů.

„Někomu je tady horko až k zalknutí. Tady jsou konečně doma. Tak to má být. Židovští andělé. Víš, že se taky k**** vždycky upalovali? Máš štěstí. Teď tě předběhli obřezaní. Poláci půjdou po nich, pak rusáci a slovanská havěť. Země bude konečně naše. Bude to země vyvolených. Pojď sem. Vozili se v kočárech, na parnících, měli sluhy, jachty, lepší zaměstnání, lenošili do sytosti. Za peníze si mohly koupit všechno. Krásný ženský… cokoliv… Měli lepší školy, než jsme měli my. I topiči u pecí jsou obřezaní. Bůh je spravedlivý.“

Trpící bytost, která podléhá vlastním sklonům k Závisti a Žárlivosti, se kterými právě souvisí sklony k Chamtivosti a Nenávisti bývá rovněž tak přesvědčena o tom, že jedná v souladu s božím záměrem. Toto přesvědčení má za následek, že ti, kterým taková bytost Závidí a ti, na které taková bytost proto Žárlí si podle vlastního subjektivního přesvědčení takto trpící bytosti zasluhují „dle božího záměru“ něco zlého. Takto trpící bytost si neuvědomuje, že přát někomu něco špatného je z pohledu Božích Zákonů neuvědomělé vyslovování se o tom, že taková bytost si to, co přeje bytostem ostatním paradoxně přeje sama pro sebe, což je subjektivní a schizofrenní rozpoložení mentálního stavu PEKLA. Je přirozené, že bytost, která se v takovém subjektivním rozpoložení nachází trpí představou Nedostatku, ze které povstává představa Křivdy, ze které následně povstávají ostatní představy „role oběti“, které se zříká sama sebe a za to, že se sama sebe takto zříká OMYLEM obviňuje bytosti ostatní jako „viníky“ jejího „neštěstí“. Z úrovně takového subjektivního rozpoložení bytost například uvažuje: „Zatímco já se dřu, oni to mají jednodušší a to není spravedlivé!“, nebo „Oni mají to, co si nezaslouží, je třeba se jim za to pomstít a udělat v tom pořádek!“, nebo „Oni si to nezaslouží, já si to zasloužím!“, nebo „Oni nejsou ti privilegovaní, já ano!“, nebo „Nedělají to, co si přeju já a to se změní!“, nebo „Není spravedlivé, že mají lepší vzdělání!“ – konkrétně z takového subjektivního postoje přirozeně pramení démonická zášť ke světové inteligenci. Pro takovou bytost není možné, aby si byť jen připustila možnost, že ten, kdo podle ní disponuje tím vším čím ona ne a co si proto on nezaslouží, tím disponuje možná právě protože ostatním bytostem štěstí přeje, kdy taková schopnost je možností neomezenou a její opak je možností právě vlastní štěstí omezující. Co se pak konkrétně představy „Země, která jim patří, bude patřit nám.“ týká, jde o rovněž tak o utrpení, které je přítomno v subjektivitě bytostí, které nedisponují Poznáním Buddhy. Takové bytosti opakují koloběh zrození a smrti Samsára do okamžiku, kdy jim je Osvětleno, že koncept „já“ je pouze mentální koncept, který není možné trvale podržet, stejně tak jako koncept „mé“. Bytosti, které to nevědí opouštějí rodinu, přátelé i majetek zrození za zrozením, aniž by si uvědomovaly, že žádné z dočasně projevených jevů není možné trvale dosáhnout a podržet – sledovat takové cíle z hlediska dlouhodobého je tedy jednáním neuspokojivým. V neposlední řadě stojí za zvážení, zda není vzhledem k dosavadní situaci nedostatečného sdílení srozumitelného výkladu Poznání Buddhů součástí KARMY Celého Lidstva skutečnost, že se zde v Elementu Matka Země opakují ti samí inkarnáti, kteří se zde projevovali již v době Druhé světové války. 

Transport z ráje (https://www.csfd.cz/film/1038-transport-z-raje/prehled/ ) – sociální drama o podstatě fabulace a její propagandy – vykreslit jinak démonickou situaci jako situaci, která je v zájmu lidstva a je tedy zcela ideální a legitimní:


„Fantastické! Přesvědčivý nápad. Už chápu, co měl říšský vedoucí SS na mysli. Všichni se přesvědčí, jak nám křivdili, když nám chtěli pošpinit ruce krví! Židovský film! Svět bude překvapen.“

„Jsem šťastná. Konečně jsem v lázních Terezín.“O Důstojnosti nevinné dívky, která přesto, že si uvědomuje, co to pro ni znamená, odmítne návrhy nového předsedy Rady starších, který rozhoduje o tom, kdo bude v dalším transportu. O povaze přátelství a přejícnosti obecně. O skutečné lásce, která nejedná vypočítavě. O chlapci, který se zřekne své výhody, aby ji přenechal páru, který se miluje.
 

Každá z bytostí potřebuje MÍR a LÁSKU, tam, kde tyto kvality jsou, tam je DOMOV. VIZE Probuzeného Člověka ve vedení státu jeho občanům zaručuje jednání vedoucí k nastolení Vzájemné Úcty, Míru a Lásky ve společnosti. Kancelář kandidáta na prezidenta České republiky Lumíra Lásky oslovila s VIZÍ Celosvětového Míru poslance, europoslance, senátory, prezidenta, exprezidenta a také autority zahraniční:

https://srdcenahrad.webnode.cz/tiskova-prohlaseni/ Za naším nenásilným hnutím a kandidátem nestojí žádná finanční skupina - veškerá naše činnost je aktivita dobrovolnická. Také Vy máte možnost přispět sdílením VIZE Celosvětového Míru jejím šířením. S láskou a úctou, Kancelář kandidáta na prezidenta ČR Lumíra Lásky 🕊️💜🌍 #buddha #dharma #sangha #laska #mir #srdcenahrad

253 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page