top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Bezmoc

Aktualizováno: 3. 7. 2022


Milý Lumíre, už dlouho se Ti chystám napsat… v duchu se na Tebe obracím, když je mi nejhůř a vybavuji si Tvá slova, která mi přinášela úlevu… Mám pocit, že jsem se na své cestě zasekla.. propadla do bažiny dramat a strachu, z které se nedokážu vyškrábat ke světlu a nadhledu nad situací… Spím… přestože to vidím. Cítím se vyčerpaná a paralyzovaná, zdroje, z kterých jsem dřív brala, už nepomáhají… nedokážu spočinout ani v krátké meditaci, vypnout, soustředit se… Vnější okolnosti se dál a dál vyhrocují, způsobem, že už si připadám jako z nějakého absurdního dramatu… neskutečné, úmyslně zlé a zákeřné jednání člověka s touhou vše řídit a ovládat, který vede svůj urputný životní boj vůči všem ženám, které se mu ve všem a ihned nepodřídí a který považuje vlastní dítě jen za věc a prostředek ve svém boji a naplnění svých chtíčů.. a soudy a instituce, které mu v tom jdou úplně nepochopitelně na ruku, přes veškeré důkazy, že sleduje jen svůj zájem, dítě manipuluje a poškozuje… Když už se mi podaří každou další ránu nějak přijmout a smířit se, následuje okamžitě další rána palicí, která mě zas totálně srazí… Nedokážu přijmout dvě věci: Bolest dcery, kterou on bezcitně manipuluje a která mě prosí o pomoc, ať k němu nemusí tak často a ne přes noc… ve svých 4 letech všechno citlivě vnímá, je zvyklá na respektující a pravdivý přístup, ničí ji, jak o mně on mluví, jak mě ani ji nerespektuje a despoticky vyžaduje poslušnost… a nás to taky ničí.. partnerka před pár měsíci hodně vážně onemocněla, podstoupila náročnou operaci, dlouhodobě se léčí a je jí dost zle… do toho on vyhrocuje spory, podává předběžná opatření, znemožnil nám odjezd z města přes léto na déle než 4 dny (za vydatné podpory soudu, který mu ve všem vyhoví, zatímco nám vůbec v ničem – ani v žádosti alespoň o týdenní dovolenou mimo město, místo toho mi vyhrožují pokutami když se nepodřídím), o znaleckých posudcích ani nemluvím, to je už čiré zoufalství (možná máme zkušenost se stejným panem PhDr. z Ústí)… Já trpím tou bezmocí a vnímám utrpení dcery… jsem na rozhraní toho nenechat ji v tom, bojovat za ni.. a pustit to/přijmout, ať je všechno po jeho, než nás zabije všechny… Kde je ta hranice…? Kdy jsi to pustil ty? A co Ti pomohlo, aby Ti to nervalo srdce? Ta druhá věc je stupňující se NE-SVOBODA… s postupem času už zhmotněná tak absurdním způsobem, že chybí už snad jen dát se zavřít někam za mříže… Nemůžu se smířit s tím, že mi hloupí, omezení a bezcitní lidi kvůli své nenávisti a touze po moci můžou takto řídit život, diktovat co smím a nesmím, že se nemůžu už ani volně pohybovat, navštívit rodinu, mít dovolenou… ? Že tito lidi sedí v systému na místech, kde rozhodují o dětech… o kterých vůbec nic neví… ignorují jejich zájmy, práva, potřeby… a chovají se stejně jako ti psychopati, kteří tohoto systému využívají pro své zvrácené zájmy… kde jsou práva slušných lidí na důstojný život… ? Jo, strašně se zlobím… anebo cítím bezmocně… byť někde v hloubi cítím, že mě to vše vede k tomu, abych přestala spát a osvobodila se sama, abych se znovu dala do té nepříjemné práce… přestala utíkat, vyhýbat se, dělat, že nevím a nevidím… že to mám ve svých rukou a ve své moci, ale pořád k tomu nějak nemůžu… Prosím Tě o pohled – Dharmu… čím si bráním, jak se z toho bahna vyhrabat…? Děkuju Ti… i za všechno, co pro nás všechny děláš… Děkuju...


 

Drahá, je dobře, že se na mne v „duchu obracíš“. Každý, kdo tak činí, k tomu také hovořím, skrze něj hovořím. Ne ale každý plně rozumí tomu, co to přesně znamená. Znamená to, že mi odevzdáš své: tělo, řeč, a mysl, zrovna tak, jako jsem já odevzdal své tělo, řeč, a mysl GAUTAMOVI, KRISTOVI, a dalším DŮVĚRYHODNÝM… Po té jsem je požádal o VEDENÍ. Tak se stalo, že „já“ jako „osoba“ již sebe nevedu, vedou mne ti, kteří jsou sami vedeni PRINCIPEM… jde „jen“ o to, rozpoznat, který KANÁL je DŮVĚRYHODNÝ, a na ten se NALADIT.


NÁVOD: Sepni ruce, zavři oči a Bytostně, celým svým tělem, každou svou buňkou… požádej o VEDENÍ: „Buddho Gautamo, Kriste Pane, a Všechny ostatní Vysoké Bytosti, které jste v SOULADU s Gautamou a Kristem, Buddha Maitreya mne na Vás odkázal. Prosím VÁS o to, abych se mohl stát VAŠÍM služebníkem, PROSTUPTE PROSÍM CELOU MOU BYTOST, VEĎTE MNE, HOVOŘTE SKRZE MNE, A JIŽ NATRVALO VE MĚ SETRVEJTE.“ K tomu je třeba Důvěra, pokud ji nemáš, znamená to, že nemáš dostatečně ČISTÝ MORÁLNÍ ZÁKLAD, v takovém případě dostaneš PŘÍMÉ POKYNY o tom, co je třeba OČISTIT a NAROVNAT, aby se ti MILOSTI dostalo. Porozuměj tomu, že pokud ZAKUSÍŠ, že tebou PROSTOUPILI, nejsi to již „ty“, jsi již „kanál“, SKRZE který hovoří ZDROJ, který je JEDINÝM SVRCHOVANÝM ZÁKONEM. Poznáš to tak, že VŠE BUDE TAK JASNÉ, jako nikdy dříve nebylo. Budeš přijímat pokyny, a budeš je naplňovat. Budou to pokyny „shora“, ale budou v SOULADU s tebou, budou to tedy rovněž tak pokyny „tvé“, budou to pokyny JEDNOHO. S touto SILOU když pouze pomyslíš na toho, kdo jedná PROTIZÁKONNĚ (to je v rozporu s Právy a Svobodami Všech Bytostí, tj. nesoulad se ZÁKONEM UNIVERSA) a vyslovíš MANTRU: “Veškerá negativní síla vyslaná směrem ke mě se v celém svém rozsahu VRÁTILA všem těm, kdo ji ke mě vyslal, včetně všech, kteří se na tom spolupodíleli.”, učiníš vše, co je potřebné. Mantru opakuj tak dlouho, jak bude dle tebe třeba. Jaký je tvůj MORÁLNÍ ZÁKLAD, taková je tvá DŮVĚRA v sebe, taková je DŮVĚRA v ty, které žádáš, tak SILNÉ je NAPOJENÍ, taková je SÍLA PŮSOBENÍ tvé VŮLE. Z uvedeného je zřejmé, že tento PRINCIP nemůže fungovat „někomu proti někomu“ ve smyslu vedení „malicherného záškodnictví“, naopak, malicherné záškodnictví bude TOTÁLNĚ ZNIČENO. Žádné dětinské „čáry máry“ proti někomu, kdo je pod KOSMICKOU OCHRANOU BYTOSTÍ, které určují ŘÁD VŠEHO, nemají šanci uspět, naopak, jsou ke škodě toho, kdo si plně neuvědomuje, že zbrojí proti UNIVERSÁLNÍMU ZÁKONU jako takovému… což je HROZIVÝ OMYL, ale co, všichni se stále učí… a poznání vede skrze utrpení…


Ano, zasekla ses, víš ode mě dávno, že máš NÁSLEDOVAT ZÁKON UNIVERSA. Protože jej Nenásleduješ, setrváváš v karmických souvislostech, které jsou ne-zdravé. Ale to nevadí, zatímco ses zasekla, jsou zde jiní, kteří ve svém i v tvém zajmu pracují. Až budou „zaseklí“ oni, budeš tu zase ty pro ně, jako oni nyní pro tebe. Tak Jasné, tak Prosté (Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha – Mantra SRDCE význam si dohledej). Vzpomeň si na Nekonečný příběh, Atrejův kůň Artex to vzdal, a Atrej jej nemohl zachránit. Artex se již ROZHODL, že utone, přesto, že měl přítele, který jej neopustil. Pro Atreje to byla škola o tom, že nemůžeš „zachránit“ někoho, kdo o to nestojí. To bylo přetržení karmického pouta. To je odpovědí i tobě, je třeba, abys nechala jít ty, kteří nestojí o to, aby Duchovně Vyrostli. Je to jejich Svobodná Volba, pokud ji nerespektuješ, jsi to ty sama, kdo sebe samu DOBROVOLNĚ POUTÁ v KARMICKÉ SOUVISLOSTI, kterou jsi již Mentálně Dávno Přesáhla. A čím déle v „tom“ jsi, tím hůře ti je, ZÁKON KARMY je neúprosný, on tě k tvému VÝVOJI doslova NUTÍ. Proto mi rozumíš, když říkám, že „milost je ve své podstatě nemilosrdná“, proto mi rozumíš, když říkám: „Miluji tě, proto tě musím opustit…“, kdy pro Lásku k sobě opustím ty, které MILUJI, proto, abych dal VÝZNAM PRAVDĚ a LÁSCE, která mne VEDE, to vše proto, aby ten samý význam mohli spatřit i ti, kteří by jej jinak nespatřili, kdybych s nimi dále hrál ty HRY na vzájemné zneužívání. Ano, Spíš, přestože to VIDÍŠ. Proto na tebe ta KARMA tak SILNĚ PŮSOBÍ, proto tě ZÁKON v tobě DOSLOVA NA KUSY TRHÁ, dokud se v páteři NENAROVNÁŠ, to proto, aby ti bylo UMOŽNĚNO PŘIJÍMAT SIGNÁL onoho VEDENÍ. Jinými slovy, v tvém vlastním zájmu nyní dostáváš tak trochu na holou zrovna tak jako dítě proto, že nechceš dospět. Na tom vidíš, že to, co platí v „malém“, platí v ABSOLUTNÍM významu.

Všichni v ČeskoSlovensku mají porozumět tomu, že Vlajka a Standarta Prezidenta ČESKOSLOVENSKA obsahuje DEFINICI ZÁKONA UNIVERSA – „PRAVDA VÍTĚZÍ“. A není to „jen tak“, že toho bylo DOSAŽENO. Jsme toho hodni? Všimni si, že jde o KONSTATOVÁNÍ, není to „A mohlo by to tak prosím vás pěkně být?“ To znamená, že žádná z bytostí nemá být opuštěná tak jako nyní ty… to znamená, že KAŽDÁ z bytostí má ZA VŠECH OKOLNOSTÍ PRÁVO na NESTRANNÝ a SPRAVEDLIVÝ PROCES… to znamená, že ZÁKON UNIVERSA je NADŘAZENÝ všem úřadům, policii, armádě, školství, atd., a pokud není, celý systém jedná PROTIZÁKONNĚ, tzn. je veden k Sebedestrukci, k Zániku. ČechoSlováci mají porozumět tomu, že ČeskoSlovensko bylo (našeptávačem) Rozděleno proto, aby bylo oslabeno, proto, aby byl realizován VZOREC „rozděluj a panuj“, to je vzorec Ďábla (křesťansky) nebo Máry Vládce Temnoty (buddhisticky), který jeden z Probuzených Buddhů shrnuje do: „NALÁKAT, VYUŽÍT, ODKOPNOUT.“ A jak? Jednoduše „oni tě využívají, tam to budeš mít lepší“ a jiné… ČeskoSlovensko se má OPĚT SPOJIT, ať je klidně Král se svojí apanáží rok v Bratislavě a Rok v Praze, vše má řešení, pokud je DOBRÁ VŮLE. Je naprosto přirozené, že pokud na tento vzorec ty sama přistupuješ, cítíš se vyčerpaná a paralyzovaná, a zdroje, ze kterých jsi dříve brala již nefungují… a nejsi sama. Všichni, kteří včas neporozuměli, že VEŠKERÝ JEJICH ŽIVOT je pouze EVOLUČNÍ ZKUŠENOST, a usnuli na „zvrácenostech“ to nyní mají VELMI TĚŽKÉ, a budou mít tak dlouho, dokud NEOČISTÍ a NENAROVNAJÍ PŘESNĚ to, oč čem ví, že OČISTIT a NAROVNAT mají. Je to prosté, každý si MÍRU svého utrpení na jedné straně VOLÍ sám, na druhé straně pod tíhou okolností nemá na výběr, než se poučit, protože tu sám není. Každý podobně tak, jako ses vrátila ty ke mně, se vrátí ke svému „učiteli“ stejně, ve smyslu „Měl jsi pravdu, je mi špatně, prosím jak dál?“ a ten učitel, který ROZUMÍ KARMĚ, bude říkat „co dál“, aby bylo možné PLOŠNÉ OPUŠTĚNÍ UTRPENÍ.


Jak vidíš, na jednu stranu je to Velmi Milostivé, na druhou Velmi Strašidelné, protože každý čelí tomu samému: „Jsem také já sám ochoten poskytnout tu lásku, kterou požaduji po ostatních, nebo si na lásku nároky pouze činím, ale poskytovat ji nehodlám?“ Na Božím Světle je Neustále Viděno a Nazíráno kdo jedná ve VZÁJEMNÉ ÚCTĚ a kdo ne, a dle toho také NÁSLEDNĚ příslušná KARMA, proto je lepší být INTELIGENTNÍ, ZÁKONU POROZUMĚT, PODŘÍDIT SE MU, a být VDĚČNÝ, že to, co si sami přejeme, tu pro naší vlastní ochranu je. Pár pitomců, kteří se poučit nechtějí, na to dojedou – to není strašení, to je KONSTATOVÁNÍ dle mé vlastní zkušenosti, sám jsem byl v jiných zrozeních pitomec a sám jsem se, a jak rád, poučil… nakonec se všichni zasmějeme svým vlastním předchozím zhovadilostem. Ano, meditace už nepomáhá, protože VLIV POLE BUDDHY (to je Koncentrace Všech Psychicky Spolupracujících Buddhů) zde na HVĚZDĚ MATKA ZEMĚ je již tak ZESÍLENÝ, že už „jen“ UDÁVÁ SMĚR, bez ohledu na to, kdo to jako „už chápe“, nebo „ještě nechce“… Ať se rozčiluje kdo a jak chce, kdyby se „mělo čekat“ na to, až „porozumí všichni“, aniž by to bylo VEDENO ŘÁDEM, bolelo by to VELICE… tedy jde o to, aby se bytosti, které dosud nerozumí, porozumět namáhali, protože nikomu, kdo je arogantní, se nebude něco „zvlášť jakože vysvětlovat“, každý takový bude před „HOTOVO“ postaven, ne proto, že to říkám já, ale proto, že tak je to NEUSTÁLE, ne ale každý je schopen to pro své ZAUJETÍ Samsárou pojmout. To jediné, co „dělám“ já, je, že UKAZUJI FUNKCI UNIVERSA, které je třeba se přizpůsobit, a kdo „jakož ne“, no tak ne, to je ok, ale ale pak nemůže spoléhat na to, že UNIVERSUM, které je ve své podstatě ANO, se tomuto dětinskému „ne“ bude přizpůsobovat. Já vím, Děsivé… ale tak to PROSTĚ JE = TAKOVOST. Je tedy přirozené, že „meditace“, aby ses „vypla“, nebo „soustředila“ na nesmysly, když dávno víš, že máš VYKROČIT směrem, který je v SOULADU se ZÁKONEM VŠEHOMÍRA, ti nebude fungovat, proto, že jsi to ty, kdo se ve své podstatě nechce ZMĚNIT ve smyslu STÁT SE ONÍM SOULADEM.

Ano, vnější okolnosti se budou dál a dál vyhrocovat do absurdního dramatu, dokud se KAŽDÝ JEDINEC nezmění do NASTAVENÍ „jeden za všechny, a všichni za jednoho“. Jinými slovy, dokud si člověk přeje „boží ochranu pro sebe“, aniž by investoval svou OCHOTU „zastat se člověka v tísni“, dle UNIVERZÁLNÍHO ZÁKONA je to LHÁŘ, kterému nebude ochrana poskytnuta, bude opuštěn, a ponechán temnotě.Vy všichni se máte v tomto PRINCIPU SPOJIT, SJEDNOTIT a sebe NAVZÁJEM PODPOŘIT, protože právě v této JEDNOTĚ je VAŠE SÍLA, v ničem jiném, vše ostatní je karmická „zvrácenost“, která je odsouzena k zániku. Tedy NE „úmyslnému, zlému, a zákeřnému řízení a ovládání“, tedy NE „manipulaci, zneužívání dětí jako páce k vydírání bližního svého“, NE „povýšenosti, která říká kdo má a kdo nemá na LÁSKU nárok“, NE „nezralé pomstychtivosti“, která je odrazem vlastních vnitřních nezpracovaných traumat, která nemají co do činění s tím, na kterém je „msta realizována“, NE pokusům „dominovat“ sledujícím zvrácené cíle, divadlo, které beztak nikoho trvale neuspokojí, NE samozvaným zástupcům institucí, kteří nemají MORÁLNÍ ZÁKLAD na to, aby jednali v souladu se STANDARTOU PREZIDENTA VÁCLAVA HAVLA .

Říkáš, že nedokážeš přijmout, jak otec bezcitně manipuluje dítě, atd., atd., atd… Vím dobře, jak se cítíš. Lidé ti na jednu stranu říkají „to je hrozné, to tak nemůžeš nechat“, ale na stranu druhou se za tebe, ani za to nebohé dítě, NIKDO ve shora uvedeném PRINCIPU JEDNOTY. Je to ABSURDISTÁN, je to ŠÍLENSTVÍ, je to program VYDĚRAČSTVÍ, DONAŠEČSTVÍ, UDAVAČSTVÍ… ve kterém není dobře, nikomu, ale všichni s ním souhlasí. Co to je, když ne Nevědomost? Co to je, když ne OCHABLOST a IMPOTENCE? Co to je, když ne „sebedeterminující nastavení sebedestrukce“ takového společenství, které toto jako ZÁKON uctívá? Ať si KAŽDÝ SÁHNE na SVĚDOMÍ a PŘIZNÁ si, že to, z čeho je mu ŠPATNĚ, si vlastně on sám PŘEJE. Pokud si to KAŽDÝ JEDINEC nepřizná, není možné, aby u něj proběhl proces ZMĚNY, a tak dlouho, jak to možné nebude, tak dlouho to bude BOLET.


Abys sama sobě ulevila, je NEZBYTNÉ, abys UZNALA, že dítě, které se vám narodilo, nese svou vlastní odpovědnost za svou vlastní VOLBU se zrodit v kole utrpení života a smrti Samsára právě vám dvěma. Nech to dítě prožít bolest, kterou to obnáší. Nemusíš je „zachránit víc“, než je nezbytné. Ty tu od toho nejsi. Udělej, co můžeš, ostatní odpovědnost přenech na druhém rodiči i dítěti samotném. Abys nalezla KLID, nepřej si nikoho z nich „vychovat“ k tomu, co si ty myslíš, že „by tak mělo být“. To, co myslíš, že je SPRÁVNÉ, jim oznam, tak jako nyní já tobě, předej jim ODPOVĚDNOST, a zbytek nech na ně. Proč by ses měla pokoušet vycházet s někým, kdo o to nestojí? Pokud protějšek zneužívá dítě, ponese za to následky, uvidíš. Teď si sice ujíždí na tom, že „ne“, ale tra la la… to je jen Spánek… Vše to, jak zneužil dítě, bude muset odčinit… To se týká každého, kdo uspokojuje své vlastní choutky na úkor ostatních… Tedy to jediné, co je ti třeba, je, abys ty sama měla JASNO, že MÁŠ ČISTÝ STŮL, vše ostatní nech na ostatních… není to tvé… a každý, ke svému pro své… Pokud vidíš, že „dítě chce, abys je chránila“, a „nejde to“, požádej Krizové centrum pro děti – paní Duškovou, a řekni jí, že je to šikana, komunikuj to veřejně, natoč o tom veřejně video, oslov influencery na Instagramu, ozvou se další, kterým se dějí stejné věci, spojíte se – vaše nevýhoda je v tom, že mlčíte. Spolupracujte… Jinými slovy, SÍLA mnoha malých včeliček je v SOUČTU víc než „síla“ jednoho agresivního sršně…Ale i kdybyste nespolupracovali, dostihne je to… KARMA… ale proč byste „čekali“? A na „co“ ještě? Vždyť je to také o vás, a vy se máte učit říci NE. Tvé NE jsou ty hranice. Vezmi to jako výzvu k Růstu a Odpovědnosti za ně, a narušitelům hranic poděkuj za tu školu… za to, že se můžeš učit, že jaká je odpovědnost jednotlivce za své hranice, takový je stav hranic našeho státu… Pokud tě vydírají a zastrašují, řekni jim, že TAK, JAK VY NA MĚ, BUDE JEDNÁNO S VÁMI – KRUH SE OPÍŠE A VŠECHNO SE K VÁM VRÁTÍ. Pak se usměj, a klidně udělej to, co chtějí… a dodej „já jsem vám to včas řekla“. Co se týká znaleckých šetření, opět, pokud nejednají v SOULADU S PREZIDENTSKOU STANDARTOU, jednají „za úplatu“, pro chleba, ne pro PRINCIP, a dle toho to také vypadá, jak to vypadá. V podobné situaci, které čelíš ty, se dva znalci pokusili „učinit ze mě tak trochu podivína“ – jejich znalecký posudek jsem ROZEBRAL DO MOLEKULY, a jsou to nyní oni, kdo mají z OSTUDY KABÁT. A co ti k tomu stačí? Jen DŮVĚRA v ZÁKON UNIVERSA. Varoval jsem je, ať nelžou, ať HÁJÍ ZÁKON, ale ne, a když tedy ne, je jim není VELMI ŠPATNĚ, a to jsme spolu ještě neskončili, protože oni to budou VŠECHNO NAROVNÁVAT. Pokud se nebojíš převzít svou ODPOVĚDNOST, pokud se ZÁKONA NEBOJÍŠ, pokud ZÁKONU DŮVĚŘUJEŠ, dej jim klidně přečíst mé prohlášení ze dne 26.7.2020, řekni jim, že já tento ZÁKON ZASTUPUJI, řekni jim, že je ZDRAVÍM, že každý, kdo se ke mně uchýlí, je pod mou ochranou, že odpovědnost je lehká jako tíha“, a nech je… uvolni se do toho… nikdo tomu neujde… nikomu nic neprojde... Důvěřuj Boží Spravedlnosti…


Kde je ta hranice? Hranice neexistují, jsou pouze v tvých představách – buď STÁLE ne-Omezenou… a to i přesto, že ti pořád nabízejí „omezení“ jako něco „výhodného“ – vždycky je průšvih… když řekneš „ano“ omezení, protože to, co je ne-Svobodné, je Strastí Zatížené. Je třeba bojovat, aniž bys bojovala. Je třeba neuhýbat tomu, dokud tím procházet máš. Je třeba tím procházet DŮSTOJNĚ. Co nevidět zjistíš, že je NAPROSTO JEDNO, kde jsi a co děláš, že jde JEDINĚ o tu DŮSTOJNOST. Já jsem svou dceru neopustil, a bojoval do okamžiku, kdy o to dcera vysloveně stála, dokud mi to dávala najevo. Tím jsem bojoval i o její matku, o to, abychom nalezli společnou řeč, přesto, že matka byla zarputilá a chtěla mi za využití institucí „dominovat“. I když jsem se „lidsky zlobil“, bral jsem to tak, že „pokud dcera stojí za matkou, já také“. Matce přeju, aby porozuměla, že já jsem ji ve svém SRDCI nikdy neopustil, ale nepřeju si, aby to pochopila „kvůli mně“, mě osobně je to jedno, mé vztahy jsou na Vysoké Úrovni, a je to právě Míra jejich Úrovně, která je odpovědí na tom, „kým ve skutečnost jsem“ – to mi stačí. V okamžiku, kdy se směrem ke mně začala dcera projevovat stylem „její matky“ jsem sám sobě řekl: „Učinil jsem MAXIMUM pro to, aby nám byla umožněna LÁSKA, tato nám umožněna nebyla ne proto, že jsem já nechtěl, ale proto, že oni nechtěli, tedy jsem sám před sebou ČISTÝ, za KARMU mé dcery nese plnou odpovědnost má dcera, za a její matka, má služba k mé dceři je nyní u konce, jsem Svobodný, nemám vůči ní již žádný závazek.“ Tedy je to o POSTOJI. Nechtěj to „mít už vyřešené“, ale zhosti se toho jako své CESTY. Trpíš jen proto, že nerozumíš FUNKCI UNIVERSA. Nyní rozumíš, a můžeš se usmát… proto je VĚDĚNÍ (Dharma – výklad Učení Všech Buddhů) to Nejvzácnější, co existuje, protože pokud ze není VĚDĚNÍ, je zde Utrpení toho, kdo VĚDĚNÍ ne-porozuměl. Je to stejné jako v nemocnici… když pacient ví, na čem je, je mu lépe, než když neví… stejné je to i zde… to „malé“ ve „velkém“… Když rozumíš, SRDCE je KLIDNÉ… když ne, SRDCE je rozervané… Ty můžes MILOVAT dál… ale nemusíš se omezovat na „lásku někoho, kdo si myslí, že si ho máš nějak zvlášť předcházet pro to, aby měl ochotu s tebou vyjít“… to je přece omezení toho, kdo si přeje někoho omezovat proto, že sám jede v PROGRAMU a NASTAVENÍ OMEZENÍ – to není tvé, tobě to nepatří, tobě to nenáleží… udělej si v tom JASNO, a přenech KARMU tomu, komu náleží… za nikoho ji už nenes… protože pokud neseš, ubližuješ si, a bráníš vy vývoji těm, na které čeká PÁD, aby se mohli poučit… tedy to nedrž… pusť to… a současně „tím ledabyle procházej“, ale neber to „za někoho příliš vážně“, netrp pro to, co není tvé… tedy pokud si trpět vyloženě nepřeješ…

Ta „stupňující ne-svoboda“ je jak jsem již naznačil stupňující dle PŘÍMÉ úměry toho, jak lidé DOBRÉ VŮLE při sobě STOJÍ, či nikoli. Dnes máte NEOMEZENÉ MOŽNOSTI jak se SPOJIT, ale ten KROK za vás nikdo neudělá, to musí KAŽDÝ JEDNOTLIVEC SÁM, sám musí vystoupit ze svého stínu a říct své NE tomu, co není v SOULADU SE ZÁKONEM. Někde jsem slyšel „pokud se lidé nepostarají o politiku, politika se postará o lidi“, toto dosud fungovalo, a to, čeho jsme svědky nyní, je KOLAPS toho, co nebude více již v zájmu všech nadále podporováno, a to právě díky těm Bytostem, kteří NeSpí, ale v zájmu svém i ostatním makají… Nedá se to Zvrátit, v automobilu, který jede 300km/h také nezařadíš zpátečku.Říkáš, že se „nemůžeš s mířit s tím, že ti hloupí, omezení a bezcitní lidé kvůli své nenávisti a touze po moci můžou takto řídit život, diktovat co smíš a nesmíš, že se nemůžeš už ani volně pohybovat, navštívit rodinu, mít dovolenou…“ a já ti na to říkám, že je to o tvé vlastní subjektivitě, že ti „lidé tam venku“ ti prokazují službu, protože reprezentují tvé vlastní nezpracované stíny. Ve skutečnosti jsi to ty, kdo je SRZE svůj ODPOR převráceně naruby „žádá“, aby tomu bylo tak, jak je. Pamatuj, že „co odmítáš, to přetrvá“, jinými slovy, jsi to ty, kdo „to“ k sobě svým ODPOREM ve skutečnosti POUTÁ. Namísto ODPORU je třeba POROZUMĚT utrpení bytostí, které přistupují na to, aby se nechali zneužít k tomu, aby pro tebe to divadlo inscenovali. Když porozumíš utrpení svému, a utrpení těch, se kterými na této KARMĚ spolupracuješ, odezní ODPOR, do CELÉ SITUACE VSTOUPÍ SVĚTLO, vše se ZMĚNÍ SAMO OD SEBE – ne „těžkou prací na tom“, ale POUHOU OCHOTOU K POROZUMĚNÍ. Opět příklad s nemocným… když ví, o co jde, vše se léčí samo sebou… bez „usilování“, bez „války“, bez „revoluce“… Ano, tito lidé sedí v systému na místech, kde rozhodují o dětech… o kterých vůbec nic neví… ale nabízíš jim svůj Soucit? Rozumíš tomu, že kdyby nepodléhali Nevědomosti, že by tak nečinili? Rozumíš jejich nesvobodě? Chápeš, že nemají možnost Svobodné Vůle a Volby, že kdyby ji měli, že by rozhodně nejednali tak, jak jednají? Zkus se na to podívat jejich pohledem a zjistíš, v jaké KRIZI jsou, a jak těžkopádně svou KARMOU zatížení… uvažují. Když si to umožníš, už se nezlobíš… pouze soucítíš, pouze rozumíš, a navrhuješ to, co není utrpení… KONSTATUJEŠ, ale nikoho nenutíš.


Najednou vidíš, že kdo ignorují práva a potřeby ostatních prohlašuje „chovejte se ke mně přesně tak, jako já nyní k vám, já si to tak přeji, já to zde takto nastavuji“ – ach ta bolest… těm bytostem doslova teče z očí… nevědí co se sebou… vyskytli se tu na Zemi a neví co se sebou… mají strach, enormní strach, proto se usmysleli, že obětují své bližní, aby se tolik bát nemuseli. Ale jejich strach je o to větší, čím víc bytostí obětovali, protože ti lidé se bojí i zemřít, protože KARMA. Můžeš se nyní, když trochu rozumíš, ještě zlobit? Ne ne, není to možné. Ještě pořád to jsou psychopati, kteří tohoto systému využívají pro své zvrácené zájmy? Ano, jsou, ale nejsou hodni opovržení, KAŽDÝ je svou vlastní ODMĚNOU i TRESTEM ZÁROVEŇ. Pokud se ptáš na práva slušných lidí na důstojný život, je nejprve třeba, abys porozuměla UTRPENÍ CELÉHO SVĚTA – pokud ne, jak si můžeš být jistá tím, že si nelžeš? Že ty, které nenávidíš, nechceš pouze zneužít pro svou vlastní egocentrickou „vizi světa“?


Tvá zloba je dobrá, pokud ji TRANSFORMUJEŠ jako nyní třeba Daniel Landa, je to motor, je to oheň, který SPALUJE STARÉ a NE-FUNKČNÍ proto, aby mohlo VYRŮST KRÁSNÉ a JASNÉ. Tedy se nezlob na okolí, ale ZDRAVĚ se NAŠTVI sama na sebe a sebe se ptej „Kam jsem to jako jednotlivec, já sama, nechala až zajít? Proč mi vyhovuje ohnutá páteř?“ atd., atd., atd. Pochop, že zatímco bytosti „sladce chrní“, bytosti, které ne, za ně vedou každodenní souboj o tu trochu SVĚTLA PRO KAŽDÉHO – je čas se PROBUDIT a PŘIPOJIT SE K NIM. Pochop, že to, co se ti děje, se děje KAŽDÉMU, nejsi v tom sama… tedy se SPOJ s těmi, kteří CHTĚJÍ ZMĚNU a ti, kteří tě odrazují „protože by ses měla bát“ HONEM RYCHLE A NAVŽDYCKY OPUSŤ, budou to oni sami, kdo budou sklízet to, co zaseli. Osvobodíš se jedině tak, že ZAČNEŠ HOVOŘIT v SOULADU s PRINCIPEM UNIVERSÁLNÍHO ZÁKONA, nebo si myslíš, že já nemám co na práci a věnuji se tomu, čemu se věnuji jen proto, abych „dobře vypadal“? Ne, činím to pro sebe, sbírám poklady nebes, to jsou ty, které mi nesežere zub času… a tím to také činím pro ostatní, protože „já jsem ty a ty jsi já“, to je SJEDNOCENÍ, ale mé vlastní, a každý je PŘÍMO odpovědný za to své… protože v okamžiku fyzické smrti bude čelit každý sám za sebe tomu, „KÝM JE VE SKUTEČNOSTI“ a dle toho s ním bude také v mezistavu BARDO NALOŽENO. Ten, kdo je PEVNÝ, protože VÍ, že má MORÁLNÍ ZÁKLAD, se nemusí bát, a naopak, kdo jej nemá, ani nemluvím… Proto musíš vždy vědět, v čem si lžeš a to OČISTIT, aby sis byla sama před sebou JISTÁ, protože v BARDO nebude nikoho jiného, než tebe, a tak jak si budeš JISTÁ, tak budeš PEVNÁ, a naopak… a dle toho tvůj další osud. Mám se zlobit na někoho, kdo si myslí, že to „nějak vymyslí“? Ne, vůbec. Ani ty nemusíš, když už ROZUMÍŠ. To se staráš už jen a jen o sebe. A to je fér. Tedy přestaň bojovat a Uskutečni své vlastní Osvícení…


Tolik DHARMA


Ať jsou Všechny Bytosti Šťastné!!!

S Láskou Úctou…

Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya

119 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page