top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Šest bodů k Dokonalosti

Aktualizováno: 3. 3.1) každá aktivita, ať už duchovní (tj. mentální) či fyzická má svůj začátek a má také svůj konec.


2) aktivitě fyzické předchází aktivita duchovní, protože věnovat se aktivitě fyzické není možné bez předchozích mentálních procesů, tj. představ. To znamená, že aktivita fyzická je ve své podstatě rovněž tak aktivitou duchovní. To rovněž tak znamená, že projevu ve fyzické realitě předcházel záměr duchovní. To rovněž tak znamená, že tzv. ateisté jsou ve své podstatě bytostmi duchovními.


3) pokud na duchovní úrovni cokoliv uvažuješ, toto uvažování má nezbytně svůj začátek a konec, a tedy jakákoliv myšlenka má svůj začátek a konec - to znamená, že už na začátku uvažování jakékoliv myšlenky je zřejmé, že toto uvažování opět skončí.


4) pokud je již na začátku jakéhokoliv uvažování (jak mentálního, tak fyzického) zřejmé, že toto myšlení či uvažování opět skončí, na začátku tohoto uvažování je rovněž tak předem zřejmé, že ať už je uvažováno cokoliv, je to ve své podstatě prosté smyslu a významu, protože prostřednictvím tohoto uvažování není možné ničeho trvale dosáhnout.


5) spontánní osvobození ze závislosti na myšlenkových konceptech a konstruktech (tj. KARMĚ) spočívá zejména v uvědomění, že:


a) ať už je uvažováno cokoliv, bez ohledu na to co je uvažováno si to je ve své podstatě rovno, protože jde o "jednu mentální aktivitu", která je s ohledem na své kvality "začátku a konce" prostá smyslu a významu, protože jejím prostřednictvím není možné ničeho trvale dosáhnout.


b) možnost utváření myšlenkových konceptů a konstruktů je neomezená, ale co s tím, když prostřednictvím takového utváření není možné ničeho trvale dosáhnout...


6) takové bytosti, které si shora uvedené uvědomí se vyvážou ze závislostí na utváření myšlenkových konceptů a konstruktů, kdy toto utváření myšlenkových konceptů a konstruktů se tímto porozuměním posléze stane svobodnou možností.


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya