top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

osvobodkazdoubytostkteroudokazes

O nás

Sdílej Poznání a OSVOBOĎ KAŽDOU BYTOST, KTEROU DOKÁŽEŠ

Nenech si to, co ses od Vznešeného Buddhy dozvěděl, jen pro sebe.

Nezapomeň, že pokud jsi obdržel DOKONALOST, nemůžeš si ji nechat...

Řekni každému, kdo je schopen vnímání a chápání, svými vlastními ústy tuto Dharmu:

Každý musí dříve či později odložit své tělo, a ten kdo v tomto choulostivém okamžiku Poznání Buddhy NEMÁ, ten z místa své úrovně nevědomosti uvažuje takto:  Je smutné že nastal „konec“ a proto dále uvažuje:  Je smutné že „JÁ“ „skončil“ a „oni“ „pokračují a proto dále uvažuje: To je nespravedlivé Následkem tohoto uvažování, které má kořeny v nevědomosti, v subjektivitě bytosti povstává představa “nespravedlnosti“ Pokud v bytosti povstane představa „nespravedlnosti“ bytost dále uvažuje takto: Vše je smutné... Bytost se nachází v roli oběti a na základě nevědomosti OMYLEM podléhá představě sebelítosti. Taková bytost která podléhá představě sebelítosti, podléhá zákonitě představám Závisti a Žárlivosti. a taková bytost, která podlehá představám Závisti a žárlivosti, podléhá představám chamtivosti, tzn. ŽE JE HLADOVÁ, touží se nakrmit, zatímco buddhové vědí a vidí že to čím se touží nakrmit ji nemůže trvale uspokojit, protože to jediné, co může každou z bytostí uspokojit na TRVALO, je DHARMA, to je Poznání BUDDHDŮ.

Dále pak, pokud bytosti podléhají Chamtivosti, podléhají utrpení své vlastní subjektivní Nenávisti. Tato Nenávist je následně hnací silou a bezuzdnou vášní, která je přítomná v subjektivitě takové bytosti, ve které není přítomno POZNÁNÍ BUDDHY. V subjektivitě Takové Bytosti ve které POZNÁNÍ BUDDHY přítomné JE, se v TEN SAMÝ OKAMŽIK, odehrává NĚCO zcela úplně jiného: POKUD (příčina) jsem já bytost dala vzniknout představě „já“ a teprve potom na základě této představy, na základě tohoto svého PŘÁNÍ, jsem si takto PŘÁLA a vyhledala bytosti skrze které jsem se do svého hmotného projevu inkarnovala, bytosti které jsem se následně ROZHODLA NAZÝVAT „moji“ rodičové, pokud jsem tak dala vzniknout zrovna tak jak BŮH stvořitel „JÁ“ a všechna ostatní „mé“ na tu předchozí představu já a mé karmicky navázané, pak je NYNÍ ZCELA JASNÉ a přirozené, že jsem dala ROVNĚŽ tak vzniknout PŘÍČINÁM – kromě tohoto svého znovu-.zrození, znovu-stárnutí, znovu-nemocem, znovu-smrti, a kromě toho VŠEHO, co s TÍM VŠÍM karmicky SOUVISÍ, jsem dala stějně tak vzniknout představě DUALITY „dobra a zla“, to je takovým představám „mé“, která se mi aktuálně „líbí“ a takovým představám „mé“ která se mi aktuálně „nelíbí“. Nyní, když OKEM BUDDHY VIDÍM, že CELÁ TATO hra je prostá smyslu i významu, představa smutku v mé subjektivitě více nepovstává, představa role „oběti ve mně více nepovstává představa sebelítosti, závisti, žárlivosti, chamtivosti, nenávisti. V tomto uvědomění, v bytosti dochází ke spontánnímu VYVANUTÍ VÁŠNÍ, čímž se díky své Houževnatosti a Námaze, ve smyslu věnování vlastní POZORNOSTI POZNÁNÍ BUDDHŮ, právě nyní stala VĚTŠÍ než její vlastní PŘÁNÍ a CHTÍČ, které k TVRALÉ SPOKOJENOSTI nevedou. Nyní se stala PÁNEM svého OSUDU, PÁNEM SVÉ KAEMY, protože má oproti bytosti které podléhají Nevědomosti (tj. Absence poznání Buddhy) MOŽNOST Seběvědomě prohlásit a kontatovat: „MOHU SE OPAKOVANĚ INKARNOVAT… ALE PROTOŽE DISPONUJI POZNÁNÍ BUDDHŮ, také už ne-MUSÍM. Toto je TVÁ DOKONALOST! ( a to je NÁSLEDEK). Karma funguje v negativním slova smyslu, ale i vtom pozitivním. 

Potom, co teď už VÍŠ, jestli se miluješ, už si nemůžeš dovolit nevědomost. A přeješ každé bytosti, aby se od nevědomosti osvobodila.

Jak na to? 

Použij Sadu nástrojů a ve Třech krocích zprostředkuj Poznání Buddhů všem bytostem v dosahu.

JEDNEJ HNED

OSVOBOĎ·KAŽDOU·BYTOST
KTEROU·DOKÁŽEŠ

Zachránit jedné bytosti život je ušlechtilé, ale co když Ti řeknu, že můžeš osvobodit

nespočet bytostí od toho, aby znovu a znovu umírali?

TŘI KROKY

tři kroky ke svobodě

TYTO JEDNODUCHÉ KROKY POMOHOU K TOMU, ABY SE POSELSTVÍ DOSTALO KE KAŽDÉ BYTOSTI BEZ ROZDÍLU

Písmenné razítka
one (1).png

STOJÍŠ O CELOSVĚTOVÝ MÍR?

Informuj jednoduchou formou představitele své země, vyjádři své obavy o stavu vývoje všech bytostí ve Tvé zemi. Dej, aby se Tvůj hlas stal součástí vlivu, který změní naší budoucnost.

Image by Priscilla Du Preez
two (1).png

JSI BYTOSTÍ DOBRÉ VŮLE?

Pomoz všem bytostem ve Tvé přítomnosti pochopit to, co jsi pochopil Ty. Zprostředkuj jim Dharmu, osvoboď je od Nevědomosti a pomoz tak světu pochopit krizi, ve které se nachází. Použij všechny kanály, které jsou Ti dostupné, osobně i online.

Image by Arron Choi
three (1).png

PŘIDEJ RUKU K DÍLU

Zavaž se k podpoře či službě Třem Klenotům. Buď ochranou ostatním bytostem, světlem světa tak, že všechny žijící bytosti, které jsou stiženy znovu-nemocí, znovu-stárnutím a znovu-smrtí,  budou od znovu-zrození, znovu-nemocí, znovu-stárnutí a znovu-smrti osvobozeny, ať už Tvým přičiněním, anebo přičiněním těch, které podporuješ.

 

SADA NÁSTROJŮ

Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě

Konec Karmy Život Věčný

sada nástrojů pro sdílení

Soubor videí, textů, příspěvků na sociálních sítích, obrázků a dalších zdrojů, které můžeš využít k šíření tohoto poselství. 

youtube.png

VIDEO

pošli zprávu

Informuj jednoduchou formou představitele své země, vyjádři své obavy o stavu vývoje všech bytostí ve Tvé zemi. Dej, aby se Tvůj hlas stal součástí vlivu, který změní naší budoucnost.

Nevytvářejte nátlak, buďte uctiví. Jde o vyjádření nezměrnosti soucitu a odpovědnosti za evoluční vývoj všech bytostí a za utváření naší budoucnosti. Pojďme, aby se to stalo možným.  

Lumír Láska

1. VYBER SI Z PŘEDEPSANÝCH ZPRÁV       

2. UPRAV TEXT PODLE SVÉHO NEJSPŠÍHO VĚDOMÍ A SVĚDOMÍ

3. ZKOPÍRUJ TEXT

4. ODEŠLI KLIKNUTÍM NA IKONU OBÁLKY 

Předseda vlády ČR Petr Fiala 

Předseda senátu ČR Miloš Vystrčil

POŠLI ZPRÁVU

Buď součástí změny

Zapoj se do hnutí

ZAPOJ SE

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page