top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Posílám vás jako ovce mezi vlky

Aktualizováno: 2. 7. 2023

výklad filmového snímku Obchod na korze (1965)
„Po obsazení ČSR Hitlerovou armádou a po vyhlášení tak zvaného Slovenského štátu bylo jedním z prvních politických činů Tisova režimu dobrovolné přijetí norimberských rasových zákonů (vymyšlené zákony, které definují kdo má právo na život a kdo ne, za účelem uzákonění loupežných přepadení pro toho, kdo ty zákony ustanovil).“


Příběh hlavního hrdiny popisuje kritickou situaci každého člověka, který je ze strany vlastní rodiny (která je ve své podstatě základem každého režimu) postaven před nemilosrdnou volbu: „Musíš se rozhodnout, na které stojíš straně!" (podobně tak jako rodič, který si není láskou svého dítěte jistý své dítě nutí k tomu, aby dalo najevo, kterého rodiče miluje a kterým opovrhuje), kdy postavit se čestně na stranu všeobecných základních lidských práv (nestrannost) znamená přímé fyzické ohrožení a tedy hrozbu ztráty těchto práv, vlastní rodiny i sociálního statusu (pokud se dá něco takového v takové situaci sociálním statusem vůbec nazvat), zatímco postavit se na stranu sebeospravedlňujícího násilí znamená rozhodnutí o vědomém obětování životů svých bližních pro záchranu života vlastního, pro otrlejší samozřejmě s možností kariérního růstu za účelem zajištění si výhod na úkor ostatních v podobě "lepšího společenského postavení a uplatnění".


Snímek diváky konfrontuje otázkami: „Kdo v této náročné zkoušce charakteru obstojí? Jak se sám se sebou a svým svědomím vyrovná ten, kdo v ní neobstojí? Je společenství těch, kteří neobstojí ještě společností, ve které by si člověk přál vůbec žít?"


Za povšimnutí stojí, že čestného a upřímného člověka ani nenapadne, že by se měl o něčem takovém vůbec rozhodovat.


Posílám vás jako ovce mezi vlky...“ ~ Náš Milosrdný Pán Ježíš Kristus


Úplné znění úryvku: Matouš 10:16 B21 https://www.bible.com/cs/bible/15/MAT.10.16.B21

Zjevení Janovo –⁠⁠⁠ Bible CZ: https://youtu.be/n8npO2TtxDk


Úroveň života ve společnosti i ve světě přímo odráží vnitřní duchovní úroveň jednotlivců. Z pohledu vlastní subjektivní úrovně prožívání je velký rozdíl mezi bytostmi, které tento život berou jako "jediný" (a dle toho si ho taky přejí "co nejvíc užít" a co nejvíc z něj "servat a vytěžit" a přitom přirozeně sami sobě i bytostem ostatním ublížit, protože takové bytosti svým přístupem působí bolest nejen svým bližním, ale zejména sami sobě...) a mezi bytostmi, které vědí, že tento život je zejména o nabírání zkušeností, se kterými pokračují do dalších inkarnací za účelem nabírání zkušeností dalších... Za účelem zmírnění napětí ve společnosti a ve světě je proto dalším krokem evoluční vývojové fáze lidstva (které sleduje cíl kvalitnějšího zakoušení reality ve smyslu laskavějšího přístupu na úrovni mezilidských vztahů) celoplošné sdílení základního Poznání Buddhů, tj. Pravdy o opakování reinkarnačního cyklu.


Aktuálně dostupné a srozumitelné Poznání Buddhů nám poskytuje možnost rozptýlit vlastní Nevědomost, abychom tak dostali příležitost reinkarnační cyklus opětovných znovu-zrození a opětovného znovu-umírání Samsára překročit, čímž současně získáváme možnost sebe i své blízké od podobných tlaků násilí, které nás nutí dát se na "tu či onu stranu" Osvobodit


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya

a ke sledování našeho obsahu na youtube: https://youtube.com/@srdcedharmy


23 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše