top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Jsem PRAVDA o PRINCIPU ve smyslu LÁSKY k bližnímu svému...

Aktualizováno: 17. 5.

10.4.2024


Jesus king of kings 2 by Bernhard Kaschek

Jsem LÁSKA... Jsem PRAVDA o PRINCIPU ve smyslu LÁSKY k bližnímu svému...

Tato PRAVDA Je Světlo Světa, Život Věčný a RYZÍ ČISTOTA...

MY VŠICHNI JSME SPOLEČNÁ VZÁJEMNÁ JEDNOTA... 🕊💜🌍


Předtím, než Ježíš Nazaretský seslal své následovníky, aby se opět re-inkarnovali zpět na zemi, připomenul jim: "Buďte bdělí a ostražití, neboť vás posílám mezi vlky, avšak nebojte se jich, vy sami jste byli takoví jako oni a hle, nyní jste mými následovníky, kterých se tak, jak jsem vám slíbil, smrt již nedotýká... Šanci na Život Věčný má tedy tak jako vy předtím dostat KAŽDÁ bytost, která je schopná vnímání, a tedy porozumění...


Proto tak jak bylo mnou LASKAVĚ umožněno vám... VYTRVALE a NEÚNAVNĚ na dveře obydlí KAŽDÉ takové bytosti tlučte... avšak taková bytost, která by byla ve svém SRDCI k mému Poselství Lásky coby Pravdy o Vzájemném Respektu a Sounáležitosti zatvrzelá tak, že by se mu zády otočila anebo se proti vám dokonce jinak provinila, u jejích dveří, na znamení této její NEVĚRY k bližnímu svému, ze svých chodidel sandály sejměte, a o sebe je oklepejte... 


Taková bytost v okamžiku, kdy bude odkládat dočasnou tělesnou schránku, upadne do nízkých duchovních říší a oblastí právě tak jako prach z těch sandálů,... protože mnou bude bez duchovní ochrany a opory na pospas bytostem z těchto pekelných světů ponechána, její volání nevyslyším, na její prosby neodpovím, a dokonce ani vaše vlastní pozdější přímluvy za ní jí už nepomohou, do Mého Království Mnou na váš vlastní pokyn přijata nebude...


Tak se také naplní mé proroctví o tom, že kdo chtěl být první bude poslední... což je míněno tak, že se na něj nemusí dostat už nikdy... Proto dříve, než o dalším osudu bytostí Nevědomých Rozhodnete, ujistěte se, že jste nejprve udělali vše proto, abyste s nimi jednali s PEČLIVOU a LASKAVOU ROZVAHOU i ODPOVĚDNOSTÍ tak, jako byste rozhodovali o osudu vás samotných...


Tak se také naplnil Můj Slib, který jsem vám dal o tom, že POKUD do Mne svou Důvěru vložíte,

získáte vládu nad národy, jak jsem vám, Mým Oddaným Následovníkům také Slíbil...


A nyní jděte, a Můj Duchovní Odkaz o Životě Věčném s LÁSKOU ve svých SRDCÍCH do VŠECH Světových Směrů VYTRVALE a NEÚNAVNĚ Šiřte...". Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya

 


Dne 01.07.2023 zaslala kancelář kandidáta na prezidenta České republiky, Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi dopis kanceláři pana prezidenta Ruské federace, Vladimira Vladimiroviče Putina: 


6.12.2023 - Buddha u příležitosti Svátku Svatého Mikuláše

potvrdil intronizaci Krista na Slovensku 


27.11.2023 - Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi:


30.11.2023 - Reakce na Otevřený dopis panu prezidentovi Pavlovi:


VOLNÁ ENERGIE 💎


Díky aktuálně Dostupnému a Srozumitelnému Poznání Buddhů bytosti již NEMUSÍ

podstupovat muka a utrpení způsobené odloučením a válkou 💜🌍🕊Sjednocení Buddhovského a Kristovského náhledu:


1.4.2024 NÁSTROJ CELOSVĚTOVÉ ROVNOVÁHY


Nástroj celosvětové rovnováhy
.pdf
Stáhnout PDF • 7.58MB


Další pro život zásadní odkazy:Šťastný Zlatý Věk ✨


Náš Milosrdný Pán Ježíš Kristus:


Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA:


10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

SKLIZEŇ

Comments


NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page