top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Dalai Lama – Zasloužený odpočinek duchovního vůdce

Aktualizováno: 3. 7. 2022Byl jsem požádán o to, abych se vyjádřil k aktu (který spustil vlnu rozčarování, zklamání a rozčilení) očkování, které ÚDAJNĚ podstoupil duchovní vůdce Tibeťanů 14. Dalajláma Tändzin Gjamccho.


V první řadě porozumějte tomu, že DL ve své podstatě je, byl, a bude bezdomovec, který byl se svými bližními brutálně pronásledován, masakrován a připraven o domov právě proto, že jde o Ochránce Buddhova Učení.


Porozumějte tomu, že každý bez výjimky, kdo Nese Učení Buddhy, je katalyzátorem a hromosvodem VŠECH nezpracovaných traumat, bolestí a utrpení tohoto projeveného světa a to naprosto přirozeně znamená, že je také jedním z hlavních cílů morálně slabých bytostí, které slouží vládci temnoty márovi, který je v jiných náboženských tradicích označován také jako šajtan, satan, padlý anděl, džina, ďábel atd.

Nikdo, kdo toho nevykonal pro svět tolik jako DL, nikdo, kdo se nenachází v situaci DL, nemůže porozumět tomu, jak obrovskému tlaku temných sil, který je mimo rámec běžného světského chápání, DL čelil, čelí a čelit bude. Ruku na srdce, kdo by ustál to, co pro tento svět ustál DL?


V neposlední řadě je třeba porozumět tomu, že DL je kromě své role, kterou představuje také křehký, zranitelný, starý a unavený muž. Je zázrak, že se dožil svého požehnaného věku.


DL toho už pro tento svět ve smyslu sdílení Učení Buddhy a poskytování soucitu vykonal dost. Nyní je řada na nás, abychom soucit poskytli DL a tak osvobodili sami sebe od svých očekávání, která na DL klademe. Naše ochota k porozumění situaci, ve které se DL nachází, je naším soucitem a náš soucit je naší vlastní milostí, kterou skrze námi poskytované porozumění poskytujeme jak sobě, tak DL, protože kdo své soucitné porozumění ostatním bytostem poskytuje, ten sebe sama od rozčilení a zklamání osvobozuje. Tak osvobozujeme sami sebe od DL, tak osvobozujeme DL od nás samotných. Ochota k poskytování našeho vlastního soucitu je tedy výzvou k našemu vlastnímu duchovnímu růstu.


Nyní čelíme výzvě. Nyní DL vrátíme to, co on vykonal pro nás. Nyní budeme oporou my DL. Nyní bude každý z nás tak, jako byl DL naším duchovním otcem, duchovním otcem a představitelem ostatním bytostem, které jsou slabé a tápou v temnotách, o které se mára pokouší. S takovým postojem není možné, aby DL někoho zklamal. Nyní jsme tu my, NOVÁ GENERACE BUDDHŮ. Kdo z vás se své role duchovních autorit zhostí namísto toho, aby pro sebe náhradou za DL hledal nového tatínka? Budete nadále dětmi, nebo si budete přát dospět, proměníte se v BUDDHU a vykonáte pro svět alespoň zlomek toho, co pro svět vykonal DL?


K samotnému aktu očkování:


Volný překlad zní:

„Mojí důvěryhodní přátelé, včetně doktora doporučili, že je vhodné vzít injekci. S ohledem na to jak zabránit nějakému závažnému problému je tato injekce velmi velmi nápomocná. Velmi dobrá. Rovněž tak ostatní pacienti, YOU SEE by měli také vzít tuto injekci pro větší „prospěch, výhodu, přínos“… Takže to je velmi důležité. Tak jsem si jí vzal. Tak si přeji, sdílet, více lidí, by mělo mít odvahu, si tuto injekci vzít.“


Konstatuji, že samotný projev jednání DL není vlídný a přirozený. DL na mne působí jako člověk, který má strach, který si není jistý tím, co říká, který jedná proti své svobodné vůli a proti svému svědomí proto, že se nachází v tísni. DL zmiňuje důvěryhodnost svých přátel, aniž by uvedl jejich konkrétní jména. DL doporučuje vhodnost injekce plošně všem, bez jakýchkoliv upozornění, nebo výjimek, což je krajně neprofesionální doporučení. DL poukazuje na to, že injekce zaručuje možnost, jak se vyhnout nějakému závažnému problému, který konkrétně nepojmenovává. DL označuje injekci za velmi velmi nápomocnou, aniž by uvedl konkrétně k čemu nápomocná je. DL neuvádí o jaký druh nebo typ injekce jde a proč preferuje právě tuhle. DL se vyjadřuje v tom smyslu, že ostatní pacienti by si injekci měli vzít pro větší „prospěch, výhodu, přínos“ také, ale nevyjadřuje se přesně k tomu, o jaký „prospěch, výhodu, přínos“ konkrétně jde. DL uvádí, že je to velmi důležité, ale neříká proč je to důležité, říká jen, že si vzal injekci také, přesto, že to, co dělá, je zřejmé, je tedy s podivem, že to ještě navíc říká. DL říká, že si přeje sdílet, že si injekci vzal proto, aby lidé našli odvahu si injekci vzít, ale všechna jeho předchozí tvrzení a způsob, jakým je vyjadřuje nevypovídají o tom, že si je DL vědom toho, o čem hovoří a zejména celkové působení jeho projevu nevypovídá o tom, že se o svém jednání ve svém vlastím zájmu a v zájmu všech ostatních bytostí SVOBODNĚ ROZHODL.


Od duchovní vůdce, zvláště pak toho, který zastupuje Učení Buddhy je namístě očekávat, že pokud se dá očkovat, nebude své rozhodnutí zveřejňovat, aby neovlivnil SVOBODNOU VOLBU bytostí ostatních. V takovém případě, že je zveřejní není možné, aby bylo jeho prohlášení zmatené a nekonkrétní. V takovém případě by takové prohlášení mělo být doplněno o závěr ve smyslu: „Jedná se pouze o můj soukromý názor a pohled na věc. Jsem starý člověk a doporučení, které jsem dostal já, se týkají pouze a výhradně doporučení pro mou osobu. To, co může být vhodné pro mne, nemusí být automaticky vhodné pro každého. Každá z vás bytostí je bytost svéprávná a svrchovaná, a jako taková by se měla bez ohledu na můj soukromý názor a postoj rozhodovat sama za sebe, protože sama za sebe také ponese následky svých vlastních rozhodnutí.


Ať Všechny Bytosti Uskuteční Stav Buddha!


S láskou a úctou ke všem cítícím bytostem bez rozdílu


Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya

1 697 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

1 comentário


Tomáš Langer
Tomáš Langer
01 de ago. de 2021

Zcela souhlasím💜💎

Curtir

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page