top of page

SPŘÁTELENÉ STRÁNKY

NENECHTE SI UJÍT

Co je Dharma

Aktualizováno: 3. 7. 2022„Co je to, prosím tě, Dharma, Lumíre?“


 

Dharma má několik možných významů dle souvislosti, v jaké se o Dharmě hovoří. Dharma = jev. Dharma s malým “d” je například tedy mrak, ponožka, lidské tělo, klacek, auto - prostě jakákoliv “složená formace”. Buddha o každé této “dharmě” vykládá Učení: „Každý mrak, ponožka, lidské tělo, klacek, auto (tedy každá dharma) “vzniká, okamžik trvá, a zaniká”, toto převedeno do matematické rovnice znamená: V + OT + Z = NULA = PRÁZDNOTA, kdy V - vzniká, OT - okamžik trvá, Z - zaniká...“ Toto je UNIVERZÁLNÍ MATICE ZÁKONA POMÍJIVOSTI, která převedená do slov znamená PARADOX „pokud zde nějaký složený jev (formace) je, pak to SOUČASNĚ také znamená, že zde ve skutečnosti také již není“ v tom smyslu, že se to tak pouze prostřednictvím smyslů (pro které platí stejná rovnice) tak pouze „staticky“ dočasně zdá, jeví… avšak ve skutečnosti jsou VŠECHNY JEVY své podstaty NEUSTÁLE prosté.


Tato rovnice současně proto znamená „ať se kdokoli čímkoli ve svých fantaziích zabývá, nikdo ničím nic trvale nezíská“, protože „to“, co je ve své Skutečné Povaze PRÁZDNÉ… není možné reálně „trvale uchopit“, není „to“ možné nějakým způsobem „podržet“. To jediné, co je v této situaci PRÁZDNOTY možné, je tedy pouze o tomto „uchopení“ či „podržení“ této PRÁZDNÉ reality, Snít. Touha po těchto představách „uchopení“ či „podržení“ je utrpení, protože pro povahu ZÁKONA - DHARMY je již předem jasné, že je to nemožné, toto snažení je tedy marné, a nevede k trvalému uspokojení. Je to tedy strastiplné utrpení.


Z tohoto důvodu není možné, abys vlastnil nějaké „já“ jako představu „trvalé entity“, a stejně tak není možné, aby tato představa „já“ vlastnila nějaké „mé“, a to ať už jde o představu „dětí, rodičů, rodiny, přátel, majetku, sociálního statusu, duše…“ atp. Opět, to jediné, co je v této realitě PRÁZDNOTY možné, je o tomto „uchopení“ toho, co je ve skutečnosti nemožné podržet, pouze Snít.


Proto Matice Univerzálního Zákona Pomíjivosti znamená také KRISTOVO: „AMEN PRAVÍM VÁM“ = „nikdo, nic”, tzn. ne-existenci jevu (dharmy) jak „osoby“, tak současně také ne-existenci jevu „věci“, tedy opět PRÁZDNOTA... To také znamená, že každá z bytostí je na tom v realitě ABSOLUTNÍ PRÁZDNOTY naprosto STEJNĚ = ABSOLUTNÍ SPRAVEDLNOST, kdy například žádná z bytostí ve skutečnosti nemůže „někomu něco závidět“, opět, to jediné, co je možné, je Snít o Chamtivosti, Závisti, Žárlivosti, a Nenávisti… to vše pro „to“, co je PRÁZDNÉ – to je přirozeně utrpení…


Z tohoto důvodu není také možné, abys v této realitě PRÁZDNOTY mohl nějakým způsobem „uspět“, nebo „selhat“, kdy porozumění tomuto výkladu je OBROVSKOU Mentální Úlevou, protože znamená ukončení tvoření tlaku na sebe sama pro „to“, co stejně nijak „nepodržíš“ a nijak „nepodojíš“… ve smyslu „nelze to zneužít“, kdy bytost, která tomuto ne-rozumí na základě svého ne-Vědění zneužívá sebe sama tak, že na sebe sama v situaci PRÁZDNOTY tvoří tlak pro „to“, co je ve své podstatě PRÁZDNÉ… Když toto zbytečné utrpení nekonečného množství bytostí Buddhové Vidí, pláčou… přejí si Osvícení pro každou z bytostí… z tohoto důvodu ze svého Nezměrného Soucitu vykládají DHARMU…


Pokud nemůžeš „uspět“, nemůžeš ani „selhat“, není možná existence představy „chyba“, „vina“, „pýcha“, „pád“, „dobrý skutek“, ani „zločin“… Vidění tohoto znamená automatické vyhlazení Všech subjektivních Mentálních Konceptů, to je ukončení KARMA, to je ROVNOST VŠEHO, to je MENTÁLNÍ VYROVNANOST, to je ABSOLUTNÍ BEZÚHONNOST, to je LEHKOST, to je SVOBODA… OSVÍCENÍ… NIRVÁNA… (Hitler svou duchovní praxi nepochopil jako vnitřní duchovní práci na sobě, proto se marně o to samé pokoušel „navenek“.)


Toto je Učení “o všech dharmech”, tzn. Učení poukazující na Platnost Absolutní pro Všechny jevy a formace, toto Učení se proto nazývá DHARMA... Zkušený Buddha, jakým se nyní stáváš i ty, Porozumí… začne se dívat na Všechny jevy “pohledem Buddhy”, to je “skrze lupu tohoto Zákona Dharmy”, tedy toto je Koncentrace (kontemplace), tedy jde o to, že se ROZHODUJEŠ a ROZJÍMÁŠ nad Učením o „všech dharmech“ a tyto současně pozoruješ a získáváš neobyčejnou zkušenost, že DHARMA… je SVRCHOVANÁ PRAVDA pravdoucí.


Čím Hlouběji jsi v tomto stavu ponořený, tím Klidnější jsi... a protože KLID - NIRVÁNA je tvůj cíl, DHARMA je přirozeně CESTA k tomuto tvému cílí. Zkus se zítra procházet a sledovat “ty jevy” a “prověřuj si” jestli jsem ti nelhal, jestli jsem ti řekl pravdu – registruješ například “dům - rozpadá se - zedníci zase opravují fasádu – klempíři střechu - byl to vůbec kdy dům, nebo je to složená formace z menších složených formací, které jsou ve své podstatě všechny prázdné?”, sleduješ “rybník – hladina je klidná – hladina je neklidná – rybník se zase vypouští - už to není rybník - byl to vůbec kdy rybník?”, atd... atd… atd… Čím Hlouběji v “tom” budeš, tím Prázdnějším a Vyrovnanějším se Staneš – takto do Klidu Směřuješ, a čím Klidnější jsi, tím roste tvá schopnost registrovat mimosmyslově, respektive ne pouze skrze smysly, které jsou základní, tedy tělesné. Takto Uskutečníš Vhled, že ty nejsi “toto já”, ani toto „tvé jméno“, ani toto „tvé tělo“, a zjistíš, že se nacházíš “za smysly”, a toto bude tvá Zkušenost, které se žádné ze zkušeností předchozích, nevyrovná… atd... atd… atd… Zde zjistíš, že Buddha je Jediná bytost, která vykládá povahu reality tak, jak ve skutečnosti je, tedy to, co praví Buddha není zavádějící, proto, že to co praví Buddha vyvádí trpící bytosti z kola utrpení zrození a smrti Samsára… Buddha nikdy nelže… Buddha je vůdcem karavan bytostí…


Tedy nyní jsi Obdržel DHARMU, která v tobě bude pracovat podobně jako homeopatikum… DHARMU, která je Nejvyšším Možným Lékem proto, že její výklad přináší možnost Ukončení utrpení takové bytosti, která se o DHARMU Upřímně Zajímá… DHARMA je tedy MAJÁK na CESTĚ Každé z bytostí… která SMĚŘUJE do stavu BUDDHOVSTVÍ… a taková bytost, která Uskuteční své vlastní Osvícení… tak učiní nejen pro sebe a svůj rod, ale také pro Všechny ostatní bytosti...


Ať jsou Všechny Bytosti Šťastné!!!

S láskou a úctou…

Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya


Video181 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

V této chvíli nejsou žádné plánované události

ZÁSADNÍ ČLÁNKY

Srdce na hrad
2023-04-17_14-46-09.png
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
357342997_961549725060714_4643269125543198858_n.jpg
Srdce Dharmy aneb Návod k Sobě
bottom of page