top of page

Sangha Srdce Dharmy informuje zahraniční organizace, vlády států a osobnosti, (které sledují společný zájem), o přítomnosti Ctihodného Lumíra Lásky – Buddhy Maitreyi, který sdílí Poznání o příčinách Války, o neexistenci Viny, o sjednocení všech náboženských kultur a předává konečné řešení, jak se vyvázat z koloběhu utrpení Samsára.

Sangha Srdce Dharmy otevírá možnost každému, kdo disponuje Ochotou a Dobrou Vůlí, aby se připojil ke společnému řešení v zájmu Celosvětového Míru.

Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

Dear representatives of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,

6. 4. 2022

Ministry of Culture, Government of India

Dear representatives of the Ministry of Culture, Government of India,


4. 4. 2022

Korespondence

bottom of page