top of page

Jaroslav Dušek
09.04. 2022

Vážený pane Dušku,

Lumír Láska mne požádal, abych Vás oslovila a dala Vám na vědomí informaci o e-mailu zaslaném dne 4.4.2022 Ministerstvu kultury v Indii (viz. příloha), o kterém byli rovněž tak dne 7.4.2022 vyrozuměni zastupitelé Ruska (viz. příloha). 

Lumír Láska konstatuje, že změna, která by vedla v celosvětovém měřítku do KLIDU není možná bez srozumitelného duchovního obrození. Lumír Láska konstatuje, že jaká je míra Nevědomosti (absence Poznání Buddhů, tj. Dharma), tj. příčina, taková je míra sklonů k Závisti a Žárlivosti. Jaká je míra sklonů k Závisti a Žárlivosti, taková je míra sklonů k Chamtivosti. Jaká je míra sklonů k Chamtivosti, taková je míra sklonů k Nenávisti (tj. následek) té či které subjektivity, která Nevědomosti podléhá, směrem ke svým bližním. 

Lumír Láska se do karmické souvislosti v elementu Matka Země inkarnoval proto, aby všem bytostem, které se v tomto elementu vyskytují, umožnil uvědomit si pouta otroctví Nevědomosti a s tím související možnost Nevědomost v zájmu Uskutečnění Absolutní Svobody jednou provždy rozptýlit. 

Lumír Láska konstatuje, že čím dříve se Učení Buddhů (které pro každou bytost tohoto věku srozumitelným způsobem vyložil) rozptýlí po světě, tím dříve se tato jemnohmotná duchovní aktivita projeví navenek v projevech mezilidských vztahů ve smyslu VIZE celosvětové Vzájemné Úcty bližního ke svým bližním. 

S ohledem na uvedené Vám Lumír Láska dává ke zvážení možnost Vaší participace na tvorbě audioknihy „MAITREYA BUDDHA SÚTRA aneb Prázdnota… Matka Dědiců Nesmrtelnosti“ s upozorněním na nezměrné karmické zásluhy dobra pro každého, kdo v zájmu všech bytostí Učení Buddhy podpoří. To jinými slovy znamená, že taková bytost, která VĚDOMĚ Buddhu podporuje, taková bude mít také jeho ochranu v okamžiku, kdy opustí tuto dočasnou tělesnou schránku. To pro nás všechny mimo jiné znamená, že více než světské poklady je třeba zaměřit se na bohatství, o které nám zub času nepřipraví. 

S ohledem na uvedené Vám Lumír Láska dává rovněž tak ke zvážení možnost Vaší participace na otevření konference o nastolení celosvětového míru s tím, že je nezbytné, aby měla technická stránka provedení oporu duchovní, tj. Morálka, čistota, čest, pravdivost, smysl pro spravedlnost, prostě to vše, co vede k Cíli Konečnému, tj. Završení evolučního vývoje jedince do stavu Buddha. Pro zajímavost, bytost se do lidského zrození inkarnuje v průměru 8.400.000 x, než je možné, aby získala možnost si Stav Buddha Uvědomit. 

S hlubokým respektem, láskou, úctou a poděkováním za to, co jste do dnešního dne v dobré víře pro všechny bytosti již vykonal. Ať Vás stále provází štěstí, respekt a vzájemná úcta bytostí ! 

Za Sanghu Srdce Dharmy 

mniška Sanghy SRDCE DHARMY Michaela Minaříková

 

—————————————————————————————————————————

 

Letter to the Ministry of Culture, Government of India (mentioned above) follows: 

 

Dear representatives of the Ministry of Culture, Government of India,

 

allow us first to express our profound esteem and respect for your nation, your culture and your Sacred Land, which we recognise as the cradle of Absolute and Ultimate Knowledge, i.e. the Knowledge of the Buddha, as the home of the Noble Buddha Shakyamuni, called GAUTAMA. The teachings of the Buddhas of ALL the ages is a bottomless well of inspiration for us, and we are unreservedly grateful and happy that we can be part of this legacy and Worldwide Cultural Heritage – the Three Jewels: Buddha, Dharma and Sangha. We thank your nation, your culture and your Sacred Land from the bottom of our hearts for this opportunity.

 

Allow us now to inform you that Samyaksambuddha Maitreya has already been incarnated here on Mother Earth. He currently goes by the civic name of Lumír Láska. Buddha Maitreya states that the Teachings of the Buddha have been forgotten or, in some cases, the interpretation of the Buddha’s Teachings has become incomprehensible for beings living in this age. Buddha Maitreya presents today’s world with a comprehensible interpretation of the Buddha’s teachings in a way that everyone can understand. Under the loving guidance of Buddha Maitreya, a Sangha called Heart of Dharma has naturally sprung up, which follows His Teachings with profound respect and esteem and which, as part of its spiritual practice of wishing the joy of this Knowledge on ALL beings without distinction, is working to share these Teachings with the entire world. Buddha Maitreya summarised these Teachings in one of his Buddha Sutras, which bears the title: MAITREYA BUDDHA SUTRA, or Emptiness... Mother of the Heirs to Immortality. The book is currently available in the Czech and English languages.

 

While taking this opportunity to inform you about this event of supreme worldwide significance, in the interests of improving the state of the world we also offer the possibility of cooperation, in the sense of communication between the Heart of Dharma Sangha and all the institutions in your country that are devoted to studying the Teachings of the Buddha and preserving Buddhist traditions. To everyone who understands that the Buddha’s Teachings are the only path to Ultimate Happiness, we offer support for explaining and spreading the Dharma and other activities that place emphasis on moral values and the spiritual development of human beings. Our goal is to spread the Buddha’s Teachings, and for this goal we establish communication with partners on an equal footing. We open the door to Grace, the Grace we have been blessed with, for all other beings. What do you say? Would you like to become our partners? Would you like to meet with Buddha Maitreya?

 

May you, your nation, your culture and your Sacred Land be filled with happiness and mutual respect!

 

On behalf of the Heart of Dharma Sangha and with Humility, Love and Respect,

 

Michaela Minarikova, nun of the Heart of Dharma Sangha

minarikova.michaela@email.cz

 

Tomáš Langer, monk of the Heart of Dharma Sangha

tom@tomlanger.cz

phone: +420 605 936 400

 

—————————————————————————————————————————

Dear representatives of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,

 

allow us first to express our profound esteem and respect for your nation and your cultural tradition, which we regard as part of global cultural heritage.

 

We hereby inform you of an e-mail we sent to the Ministry of Culture, Government of India, which we enclose with this letter.

 

In this context, we propose that you consider inviting Lumír Láska, as a being who understands the nature of the suffering of all beings, to enter into impartial and open-minded diplomatic negotiations in questions of global peace. This would be in alignment with the interests of all beings karmically bound together in the element of Mother Earth and with the interests of finding a path to happiness for all beings. His teaching is complemented by spiritual values, which expresses e.g. John Amos Comenius (in his book Labyrinth of the World and Paradise of the Heart) or the spiritual legacy of Russian great writers such as Fjodor Mikhaylovich Dostojevsky, Lev Nikolayevich Tolstoy or Mikhail Afanasyevich Bulgakov. If you are also convinced that this requires spiritual support and guidance, please contact us.

 

Thank you for your valuable time and attention.

 

May you, your nation, your culture and your Sacred Land be filled with happiness and mutual respect!

 

On behalf of the Heart of Dharma Sangha and with Humility, Love and Respect,

 

Jana Tolstaya Benetkova, 

nun of the Heart of Dharma Sangha

 

 

Attachment: 

Book The Heart of Dharma or a Guide to the Self (in pdf format)

Audiobook The Heart of Dharma or a Guide to the Self – Buddha Maitreya (both also attached to the e-mail to the Ministry of Culture, Government of India)

https://www.youtube.com/watch?v=Zwq7G78VM9U

bottom of page