ne 06. 6. | Online rozprava

Rozprava s Lumírem Láskou

ROZPRAVA je Vzácná Událost Setkání za účelem možnosti sdílení lidských starostí a duchovních zkušeností jako možných odpovědní na ně. Hlavním předpokladem tohoto Setkání je Úcta a Respekt ke Každé vnímající bytosti.
Registrace jsou uzavřeny
Rozprava s Lumírem Láskou

Čas a místo

06. 6. 13:00 – 16:00
Online rozprava

O události

ROZPRAVA je Vzácná Událost Setkání za účelem možnosti sdílení lidských starostí a duchovních zkušeností jako možných odpovědní na ně. Hlavním předpokladem tohoto Setkání je Úcta a Respekt ke Každé vnímající bytosti. Pozornost je vždy prioritně věnována konkrétnímu účastníkovi a tématu, které jej aktuálně tíží, které si přeje otevřeně sdílet za účelem obdržení konkrétního duchovního výkladu Učení Buddhy (tj. Dharmy), které objasňuje vznikání základních příčin lidského utrpení za účelem porozumění kořenům lidského utrpení a následnému porozumění cestě vedoucí z něj. Účastníci, kteří si sdílet nepřejí, klidně a tiše sdílení naslouchají, popřípadě se dotazují, nebo dle vhodnosti ve Vzájemné Úctě s ostatními účastníky své vlastní zkušenosti s konkrétním tématem sdílejí.

Doporučený příspěvek - Dána: 600 Kč

Pro přihlášení prosím použijte tento formulář, následně dostanete e-mail, kde se dozvíte další informace ohledně připojení do on-line místnosti a možnosti zaslání Dány (příspěvku).

On-line Rozpravu povede Probuzený Mistr: Lumír Láska

Vybavení: každý účastník potřebuje PC, nebo chytrý mobilní telefon, aplikaci „Jitsi Meet“, funkční kameru a mikrofon, internet.

Unikátní odkaz pro přihlášení do on-line místnosti s heslem bude každému přihlášenému účastníkovi zaslán den před zahájením Rozpravy.

Komu je Rozprava určena: zájemcům o duchovní vedení a o praxi k uskutečňování duchovního vedení sebe sama.

HLAVNÍ TÉMATA: Zákon Pomíjivosti, znak Ne-já, a Čtyři Vznešené Pravdy.

Registrace jsou uzavřeny

Sdílet událost